Một số hình ảnh của hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đăk Lăk
09/06/2023 - 14:31