Thái Nguyên: Đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội
12/06/2023 - 15:42

BTĐKT - Ngày 10/6, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tổng kết đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023); sơ kết 2 năm thực hiện phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình Chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025 và tôn vinh “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”.

Dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng tỉnh Thái Nguyên (ảnh báo Nhân Dân)

Cách đây 75 năm, vào ngày 11/6/1948, tại bản Nà Lọm, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm động viên quân và dân ta thi đua “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm”, quyết tâm thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021 - 2025 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Thái Nguyên đã đạt được những kết quả bước đầu ở cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đã thành lập Trung tâm điều hành thông minh (IOC); cung cấp 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện trên cổng dịch vụ công trực tuyến; triển khai ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như: “C-ThaiNguyen”, “ThaiNguyen ID”, Sổ tay Đảng viên điện tử… Năm 2022, Thái Nguyên đã vinh dự đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố về chuyển đổi số, tăng 4 bậc so với năm 2021.

Phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua của tỉnh Thái Nguyên có vai trò quan trọng, là động lực to lớn, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ổn định và được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường.

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội lần XIII của Đảng đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, các phong trào thi đua cần được triển khai có hiệu quả, thực chất, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, cả nước ta đang bước vào thời khắc của quá trình chuyển đổi mô hình phát triển sang kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…, việc thúc đẩy phong trào thi đua hướng vào xây dựng xã hội học tập, công dân số, phổ cập tri thức công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… càng trở nên quan trọng và cần thiết.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được sau nửa nhiệm kỳ, tập trung triển khai, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, thi đua đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị văn minh; tự cân đối ngân sách, xứng đáng với vai trò, vị thế, tiềm năng của tỉnh trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Thái Nguyên cần tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến các vấn đề y tế, văn hóa, xã hội, phát triển giáo dục đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, Phó Thủ tướng mong rằng, từ các phong trào thi đua sẽ phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng bày tỏ tin tưởng phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục lan tỏa trong toàn xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp, trí tuệ và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước “giàu có, phồn thịnh” như mong muốn của Bác Hồ.

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân nhân tỉnh Thái Nguyên; trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 11 tập thể. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng Bằng khen cho 75 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên tôn vinh 10 “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu”, là những điển hình trên các lĩnh vực lãnh đạo, quản lý, kinh doanh, tấm gương sáng trong đời sống xã hội, với những việc làm và sự đóng góp trong thời gian qua đã có sức lan tỏa trong mọi mặt của đời sống xã hội.

Ngọc Hà