10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan năm 2023
22/01/2024 - 10:16

BTĐKT - Tổng cục Hải quan vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành Hải quan trong năm 2023. Đây là những sự kiện nổi bật của ngành Hải quan được bình chọn dựa trên đánh giá của toàn ngành, có tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cùng Tổng Thư ký WCO và các đại biểu thăm gian Triển lãm của Hải quan Việt Nam tại WCO2023

1. Hải quan Việt Nam phối hợp với WCO đăng cai tổ chức thành công Hội nghị và triển lãm Công nghệ năm 2023, với hơn 1.000 đại biểu đến từ 95 quốc gia.

2. Công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy của ngành Hải quan đã đạt kết quả ấn tượng, bắt giữ trên 2,8 tấn ma túy các loại và 303 đối tượng.

3. Kết quả nổi bật trong việc phối hợp bắt giữ 1.715 vụ vi phạm trong Chiến dịch Con rồng Mekong lần thứ 5, do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đồng sáng kiến.

4. Tích cực, chủ động triển khai Kế hoạch chuyển đổi số hải quan đến năm 2025, nổi bật là xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) thực hiện hải quan số đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong thông quan.

5. Năm thứ 7 liên tiếp, Tổng cục Hải quan giữ vững thành tích đứng đầu về cải cách hành chính khối các đơn vị tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính; thực hiện 10 chỉ tiêu cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi thương mại năm 2023.

6. Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực hải quan mang lại nhiều kết quả rõ nét, thực chất, góp phần khẳng định được vai trò và vị thế của Hải quan Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

7. Ngành Hải quan tổ chức thành công 3 hội nghị toàn quốc về quán triệt, triển khai công tác kiểm tra, giám sát hải quan, công tác quản lý thuế, công tác kiểm tra sau thông quan trong tình hình mới với sự tham gia của gần 8.000 cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành.

8. Đẩy mạnh thực hiện giai đoạn II Chương trình hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp (DN) tuân thủ pháp luật hải quan, tăng 36% doanh nghiệp tham gia chương trình, hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra tại nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 của ngành Hải quan.

9. Tăng cường và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, gắn với cụ thể hóa 980 hành vi vi phạm và các chế tài xử lý trong tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ Hải quan.

10. Công tác báo chí, tuyên truyền không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức, phản ánh đầy đủ, kịp thời các mặt hoạt động của Tổng cục Hải quan, góp phần tích cực vào thành tích chung của ngành.