Chuyển đổi số của ngành Hải quan đã có những tác động rất tích cực với người dân và doanh nghiệp
20/11/2023 - 17:25

BTĐKT - Chuyển đổi số của ngành Hải quan đã có những tác động rất tích cực với người dân và doanh nghiệp. Đó là những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, nhất là quyết tâm trong chuyển đổi số của ngành Hải quan.

Các chuyên gia, đại diện cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực về hiện đại hóa của ngành Hải quan và nỗ lực trong tiến trình chuyển đổi số hiện nay để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hải quan.