Ngành Hải quan thu ngân sách hơn 88 nghìn tỷ đồng trong quý 1/2024
08/04/2024 - 09:17

BTĐKT - Kết quả thu ngân sách của ngành Hải quan trong tháng 3 tăng so với tháng trước nhưng tính chung cả quý I bị sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan chiều ngày 3/4, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 3 đạt 31.935 tỷ đồng, tăng 3,9% so với tháng trước.

Số thu ngân sách từ xuất nhập khẩu trong quý I/2024 giảm 4,2% so với cùng kỳ 2023

Tính chung quý I/2024, số thu ngân sách của ngành Hải quan đạt 88.354 tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán được giao, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Về tình hình hình xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 3 ước đạt 34,01 tỷ USD, tăng 37,8% (tương ứng tăng 9,32 tỷ USD) so với tháng trước, nhập khẩu ước đạt 31,08 tỷ USD, tăng 33,4% (tương ứng tăng 7,78 tỷ USD).

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 ước đạt 65,09 tỷ USD, tăng 35,6% (tương ứng tăng 17,1 tỷ USD) so với tháng trước, cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,93 tỷ USD.

Lũy kế trong 3 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 13,51 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước đạt 84,98 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 10,35 tỷ USD).

Quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 23,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại trong trong 3 tháng đầu năm 2024 ước tính xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Song Linh