Thúc đẩy xây dựng văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam
08/07/2024 - 16:27

BTĐKT - Chiều 8/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) gặp gỡ báo chí thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp" lần thứ tư, năm 2024 với chủ đề "Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa".

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí

Diễn đàn dự kiến diễn ra vào ngày 10/11/2024 tại Hà Nội, nhân dịp chào mừng ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11).

Mục đích của diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Diễn đàn là nơi các doanh nghiệp thảo luận, tranh biện, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau để phát huy tác động tích cực, giảm thiểu tác động tiêu cực của môi trường đa văn hóa đến kinh doanh để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững. Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả trong môi trường. văn hóa; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ban Tổ chức diễn đàn gồm có: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Nội dung của diễn đàn gồm 2 hoạt động chính: Hội thảo với chủ đề “Kinh doanh trong môi trường đa văn hóa”; Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuấn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2024.

Trong đó, hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận, tranh biện xung quanh các vấn đề chính như: Môi trường đa văn hóa trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu; tác động của môi trường đa văn hóa đến phát triển kinh doanh; những khó khăn, rào cản của môi trường đa văn hóa đến hoạt động kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay; giải pháp các doanh nghiệp đã, đang và sẽ triển khai để khắc phục và phát huy tác động tích cực của môi trường đa văn hóa; các kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan ban ngành....

Ông Hồ Anh Tuấn, Trưởng Ban Tổ chức 248, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam khẳng định: Các hoạt động của diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Phương Thanh