Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổng kết công tác Đảng năm 2022
13/01/2023 - 15:20

TĐKT - Sáng 13/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đồng chí: Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Cùng dự Hội nghị, có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Ngọc Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Nội vụ; lãnh đạo các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể, đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết: Năm 2022, Đảng ủy Ban đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của các cấp ủy Đảng; tình hình tư tưởng chính trị đảng viên ổn định, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng được triển khai chặt chẽ, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của đất nước và của các bộ, ban, ngành, địa phương.
Ban đã tập trung tham mưu để Hội đồng và Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương triển khai các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Chuẩn bị nội dung, các điều kiện tham mưu tổ chức các phiên họp của Hội đồng và Thường trực Hội đồng; đồng thời kịp thời triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các phiên họp của Hội đồng. Đôn đốc các cụm, khối thi đua tổ chức hội nghị tổng kết, sơ kết và các hoạt động công tác trọng tâm năm 2022.

Cùng với đó, Ban đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và cấp có thẩm quyền giao: Hoàn thiện dự án Luật Thi đua, khen thưởng để tham mưu Bộ trưởng báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội Khóa XV (Luật số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022); triển khai xây dựng các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật; tham mưu nội dung trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và kiến nghị của cử tri liên quan đến thi đua, khen thưởng; nghiên cứu, chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng; tham gia góp ý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và quy định về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao chất lượng công tác khen thưởng của các bộ, ban, ngành, địa phương.

Ban đã chuẩn bị nội dung, chương trình để Thủ tướng Chính phủ phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và kế hoạch triển khai thực hiện. Tham mưu Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025; phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 và nghiên cứu, ban hành hướng dẫn khen thưởng thành tích trong thực hiện 2 phong trào thi đua nêu trên. Nghiên cứu xây dựng, tham mưu để Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2021-2025 (Quyết định 1526/QĐ-TTg ngày 09/12/2022 ); tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, địa phương phát động từ năm 2020 đến nay; báo cáo chuyên đề về các phong trào thi đua.
Ban đã đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ban, ngành, địa phương tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương; đặc biệt là khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích đột xuất; các đoàn thể thao, cá nhân có thành tích cao trong tại Seagames 31, khen thưởng nhân kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước và khen thưởng đối ngoại...

Công tác xây dựng Đảng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề đi vào nền nếp, hoạt động của các đoàn thể được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Quy chế dân chủ, kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc.

Đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao các kết quả công tác Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện các nghị quyết, các văn bản của tổ chức Đảng các cấp; làm tốt công tác tư tưởng, đặc biệt là sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, trong đó tham mưu để sớm có nghị định hướng dẫn thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

Đồng chí lưu ý, Đảng ủy Ban cần tiếp tục quan tâm công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2023 là năm đầu nhiệm kỳ của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban; các chi bộ cần sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ, chuẩn chỉ về hồ sơ, sổ sách, các nội quy, quy định sau Đại hội. Đồng thời, cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tiếp thu, lĩnh hội những gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2022 là một năm nhiều biến động, khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng với tinh thần nỗ lực, cố gắng và đoàn kết, đảng viên toàn Đảng bộ Ban đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Năm 2023, Đảng ủy Ban sẽ tăng cường sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban gắn với thực hiện nghiêm các đường lối, chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Tập trung xây dựng Đảng bộ, chi bộ,cơ quan, đơn vịvững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.Tăng cường chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể; thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban cho các tập thể, cá nhân.

Tại Hội nghị, 1 tập thể, 6 cá nhân đã được trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Phương Thanh