Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ ký giao ước thi đua năm 2023
31/03/2023 - 15:44

BTĐKT - Sáng 30/3, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm thi đua) đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh trong Cụm thi đua các tỉnh Đông Nam Bộ gồm 7 tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Toàn cảnh hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động của Cụm thi đua, ông Phạm Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương cho biết, năm 2022, trong bối cảnh chung có nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ vẫn ổn định và tiếp tục phát triển trên hầu hết các lĩnh vực, tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, tạo đà cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế của các tỉnh trong Cụm thi đua đều tăng trưởng khá, trong đó một số tỉnh có tỷ lệ tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra như: Tây Ninh (9,56%/6,5%), Bình Phước (9,1%/7,5%), Bà Rịa - Vũng Tàu (8,57%/7,6%), Bình Thuận (7,5%/7%). Thu ngân sách địa phương của các tỉnh trong Cụm thi đua đạt trên 280.000 tỷ đồng, các tỉnh có tỷ lệ và mức thu ngân sách vượt mức so với kế hoạch: Bà Rịa - Vũng Tàu (156,65% - 112.093 tỷ đồng), Tây Ninh (126,32% - 11.725 tỷ đồng), Bình Phước 119,3% - 14.535 tỷ đồng), Bình Thuận (119,1% - 11.300 tỷ đồng).

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ tặng hoa Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục có bước đột phá. Đầu tư trong nước của Cụm đạt trên 226.000 tỷ đồng, trong đó Bình Dương 96.722 tỷ đồng, Bình Thuận 32.797 tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài của các tỉnh trong Cụm đạt 6 tỷ USD, trong đó Bình Dương đạt 3,078 tỷ USD, Đồng Nai 1,087 tỷ USD. Thị trường xuất khẩu tiếp tục được duy trì, trong đó một số tỉnh có kim ngạch xuất khẩu tương đối cao: Bình Dương (35,7 tỷ USD), Đồng Nai (24,6 tỷ USD), Bà Rịa - Vũng Tàu (6,4 tỷ USD), Tây Ninh (6,4 tỷ USD), Bình Phước (3,85 tỷ USD).

Cơ cấu kinh tế của các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông, lâm, ngư nghiệp, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

Để đạt được kết quả đó là nhờ có sự vận dụng sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, xác định thi đua là động lực của sự phát triển và sự đổi mới trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các tỉnh đã hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Các tỉnh đã tập trung triển khai các kế hoạch thực hiện phong trào thi đua nhằm khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực của toàn xã hội trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Công tác thi đua, khen thưởng của các tỉnh chuyển biến tích cực, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng luật, khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời và đúng đối tượng. UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng; hoạt động hội đồng bám sát chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều chuyển biến rõ rệt, có sự phối hợp giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan truyền thông và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Những kết quả đạt được của công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của các tỉnh trong năm 2022.

Tại hội nghị, đại diện các tỉnh miền Đông Nam Bộ nêu ra những hạn chế chung, như triển khai, áp dụng các quy định về công nhận sáng kiến và đánh giá hiệu quả áp dụng thực tiễn của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm cơ sở xét khen thưởng còn vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện. Việc bố trí công chức, viên chức ở cơ sở phụ trách công tác thi đua, khen thưởng chưa có tính ổn định dẫn đến ảnh hưởng việc tham mưu thực hiện công tác thi đua...

Đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương,Trưởng ban Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhận định, năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng kết quả phong trào thi đua yêu nước trong Cụm thi đua miền Đông Nam Bộ thể hiện qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hết sức tích cực. Các địa phương đã có nhiều cách làm hay, mô hình hoạt động hiệu quả trong triển khai thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

Trong năm 2023, đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị các địa phương trong Cụm thi đua cần tăng cường vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, ổn định tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, nòng cốt là các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao công tác thi đua của 7 tỉnh trong Cụm Đông Nam Bộ. Phó Chủ tịch nước cho biết, các tỉnh trong cụm đã vượt qua những khó khăn, thách thức để phát triển kinh tế - xã hội ổn định. Các tỉnh là điểm sáng trong thu hút đầu tư nước ngoài, trong công tác an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Phó Chủ nước Võ Thị Ánh Xuân cũng lưu ý các tỉnh hoàn thiện thể chế chung trong công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nhân rộng khen thưởng các tổ chức, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước. Phó Chủ tịch nước mong muốn các tỉnh luôn xem công tác thi đua yêu nước trở thành động lực quan trọng trong công tác phát triển kinh tế - xã hội của vùng, của đất nước.

Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và bình xét khen thưởng năm 2022 và đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Phước; giới thiệu và suy tôn tỉnh Bình Phước là Cụm trưởng, tỉnh Bình Thuận là Cụm phó Cụm thi đua năm 2023.

Xuân Phúc