Quảng Ninh: Từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận nghèo
24/08/2023 - 19:59

BTĐKT - Từ  ngày 23 - 24/8/2023, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban làm Trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 tại tỉnh Quảng Ninh.

Tiếp và làm việc với Đoàn tại Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, có các đồng chí: Bùi Thị Bính, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Hoài Sơn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc, Ủy ban MTTQ, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo và công chức Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh.

09f4921828f9faa7a3e8.jpg

Đoàn Giám sát làm việc với Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ninh

Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, trong những năm qua, Quảng Ninh có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác an sinh xã hội nói chung và công tác giảm nghèo nói riêng, nhằm từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của hộ nghèo, cận nghèo.

Đồng chí Bùi Thị Bính, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được thực hiện lồng ghép với phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, qua đó đã phát huy được vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia, hưởng ứng của người dân trong quá trình triển khai các hoạt động giảm nghèo.

Với quyết tâm “Mỗi người dân Quảng Ninh đều được hưởng thành quả tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau”, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên tập trung phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối liên thông, tổng thể, nhất là các tuyến giao thông huyết mạch, có tính động lực; tập trung đầu tư các công trình thực sự cấp bách, thiết yếu về y tế, giáo dục, viễn thông, nước sản xuất, nước sinh hoạt; thực hiện tốt các chính sách an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân, chăm sóc phụ nữ và trẻ em ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, đảm bảo người dân ở các khu vực miền núi, hải đảo được hưởng tốt các dịch vụ công như người dân ở khu vực thành thị.

6bdcf4754e949ccac585.jpg

Đồng chí Phạm Hồng Thắng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh báo cáo tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát

Sau 2 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 0,41% (năm 2021) xuống còn 0,067% (năm 2022), giảm 1.268 hộ nghèo. Đến cuối năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; không có huyện nghèo, xã nghèo; có 1/13 địa phương (TP Hạ Long) không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 3/13 địa phương không còn hộ nghèo; 9/13 địa phương tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%. Thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh đến hết năm 2021 đạt 52,5 triệu đồng, tăng 13,88% so với năm 2020.

Trong chương trình công tác, Đoàn Giám sát đã làm việc tại UBND thị xã Quảng Yên và đi khảo sát thực tế 2 mô hình tại thị xã: Khảo sát việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Liên Hoa, có sự hỗ trợ của chính quyền, đoàn thể và chung tay của các hộ gia đình được hỗ trợ; mô hình chăn nuôi của anh Đồng Quang Cường, thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La (trong 10 năm, từ hộ cận nghèo, gia đình anh đã vươn lên thành hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương).

Tiếp và làm việc với Đoàn tại thị xã Quảng Yên có: Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thị xã Quảng Yên, các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, lãnh đạo Phòng Nội vụ, lãnh đạo MTTQ và các đoàn thể.