Đồng lòng vượt khó, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao
27/12/2023 - 14:23

BTĐKT - Sáng 27/12, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Chủ trì hội nghị, có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III, Chủ tịch Công đoàn Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể thuộc Ban, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.