Tổng kết công tác thi đua Cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2023
13/03/2024 - 14:54

Sáng ngày 13/3, tại thành phố Thái Bình, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương; lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nội vụ: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Nam Định, Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Dương. Về phía đại biểu tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, các tỉnh trong Cụm đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ để đạt được các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các chỉ tiêu giao ước thi đua đề ra. Các tỉnh trong Cụm đã tổ chức triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng. Trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của các tỉnh trong Cụm thi đua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo các tỉnh là cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng dự hội nghị.

Đại biểu lãnh đạo các tỉnh trong Cụm thi đua dự hội nghị.

Kinh tế - xã hội của các tỉnh tiếp tục phát triển toàn diện, kết hợp hài hòa giữa tập trung các mũi đột phá với tầm nhìn chiến lược theo hướng phát triển bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của các tỉnh trong Cụm là 6,3%, cao hơn tăng trưởng kinh tế trung bình chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh trong Cụm năm 2023 đạt 103 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước được các tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, qua đó đã đạt được kết quả tích cực tổng ngân sách thu được của các tỉnh trong Cụm là 235.028 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 547.526 tỷ đồng. Môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên.

Xây dựng xây dựng nông thôn mới được các tỉnh quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện. Các công trình hạ tầng cơ sở được tập trung đầu tư, nâng cấp, hỗ trợ tốt cho việc tổ chức sản xuất và sinh hoạt của người dân ở nông thôn. Tính đến hết tháng 12/2023, toàn Cụm đã có 571 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 138 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh được chỉ đạo toàn diện, đi vào chiều sâu, cụ thể toàn cụm trong Cụm chỉ đạo, tổ chức tốt nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu của nhân dân.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Thái Bình khẳng định: Đạt được những thành quả trên có sự đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước. Các tỉnh trong Cụm đã bám sát mục đích, yêu cầu đề ra theo tinh thần của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các tỉnh, có bước phát triển rõ nét cả về bề rộng và chiều sâu. Nhiều phong trào thi đua được phát động, có sức lan toả mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập. Kết quả của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của tỉnh đã đặt ra.

Chương trình giao lưu điển hình tiên tiến tại hội nghị.

Hội nghị đã tổ chức chương trình giao lưu điển hình tiên tiến; thông qua kết quả chấm điểm và bình xét khen thưởng năm 2023. Hội nghị đã giới thiệu và suy tôn tỉnh Nam Định là Cụm trưởng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Ninh Bình là Cụm phó Cụm thi đua năm 2024.

Để ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động của Cụm, các tỉnh trong Cụm thi đua đã thống nhất bình xét khen thưởng năm 2023 của Cụm đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tỉnh Nam Định; đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tỉnh Hưng Yên và tỉnh Quảng Ninh. Cũng tại hội nghị, 18 tập thể, cá nhân thuộc Ban TĐKT và các cơ quan, đơn vị liên quan các tỉnh trong Cụm được Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các tỉnh được suy tôn là cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân thuộc Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc Cụm thi đua có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã đạt được trong năm 2023.

Đồng chí đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tính, tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, hướng phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó khân cần tập trung giải quyết và bám sát chủ đề điều hành của Chính phủ “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, gắn việc tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung triển khai hiệu quả Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022  và các văn bản quy định chỉ tiết thi hành Luật; khẩn trương hoàn thiện quy chế, quy định về TĐKT để cụ thể hóa, phù hợp với thực tiễn của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2022 - 2025. Tăng cường công tác phối hợp thông tin, truyền thông trong phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, tạo sự lan tỏa, truyền cảm hứng trong cộng đồng, xã hội.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt chính sách khen thưởng, bảo đảm công tác khen thưởng phải chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, thực sự có tác dụng giáo dục, nêu gương. Quan tâm khen thưởng các đối tượng ưu tiên, có tính lan tỏa cao, người trực tiếp lao động, tập thể và cá nhân ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng phụ nữ tiêu biểu, người yếu thế có ý chí tự lực cường vươn lên, các doanh nghiệp, doanh nhân sản xuất, kinh doanh giới, làm tốt công tác giải quyết công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người lao động, người dân, tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện... Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng TĐKT các cấp trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Để công tác TĐKT thực sự trở thành động lực góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh năm 2024 và những năm tiếp theo, các tỉnh trong Cụm quyết tâm thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; đồng thời triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, bảo đảm tổ chức và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua.

Theo thaibinh.gov.vn