Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo
15/04/2024 - 16:51

BTĐKT - Ngày 15/4, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự buổi công bố, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra; Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Phó Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra; các thành viên Đoàn Thanh tra.

Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Chi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị được thanh tra; chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra công bố Quyết định thanh tra

Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định thanh tra; phổ biến, thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch, cách thức làm việc của Đoàn Thanh tra. Theo đó, thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra.