Bổ nhiệm 2 Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
06/06/2024 - 20:11

BTĐKT - Chiều 6/6, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác cán bộ. Theo đó, quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III và đồng chí Đỗ Thúy Phượng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho các đồng chí vừa được bổ nhiệm

Dự hội nghị, về phía Bộ Nội vụ, có các đồng chí: Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Bộ Nội vụ.

Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Trưởng ban; các Phó Trưởng ban: Phạm Đức Toàn, Phan Văn Hùng; lãnh đạo các phòng, đơn vị, trưởng các đoàn thể, toàn thể công chức, viên chức, người làm việc thuộc Ban.