Hải Dương thực hiện tốt quy định pháp luật về thi đua – khen thưởng
28/06/2024 - 09:24

Chiều 27/6, Đoàn thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương công bố kết luận thanh tra theo kế hoạch việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng tại UBND tỉnh Hải Dương.

ket luan tt 1

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi công bố kết luận thanh tra

Các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng Phòng Pháp chế Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Đoàn thanh tra dự buổi công bố kết luận.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với Đoàn thanh tra.

Kết luận thanh tra đánh giá Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

ket luan tt 2

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản phát biểu tiếp thu ý kiến tại buổi công bố kết luận thanh tra

Các cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị...

Công tác thi đua được UBND tỉnh tích cực hưởng ứng, chủ động tổ chức, triển khai trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị được thanh tra trực tiếp đã tham gia các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh và tích cực phát động các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị nhằm triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cùng những kết quả đạt được, Đoàn thanh tra chỉ ra một số hạn chế Hải Dương cần khắc phục, trong đó có việc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp, thống nhất với các văn bản, quy định của Trung ương.

Phát biểu kết luận tại buổi công bố, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Hải Dương trong thực hiện các quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng.

ket luan tt 3

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng Đoàn thanh tra công bố kết luận thanh tra

Đồng chí Phó Trưởng Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị UBND tỉnh sớm chỉ đạo cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh và các cơ quan liên quan có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong kết luận. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên trách và kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thống nhất và tiếp thu nội dung kết luận thanh tra và các ý kiến Đoàn thanh tra đã nêu.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh Hải Dương sẽ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế về công tác thi đua - khen thưởng.

Thực hiện kế hoạch thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, từ ngày 18/3 - 3/5 (45 ngày) Đoàn thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thực hiện thanh tra theo kế hoạch việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua - khen thưởng tại UBND tỉnh và một số đơn vị trực thuộc. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2023.

Theo baohaiduong.vn