Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
20/03/2019 - 16:32

TĐKT - Ngày 19/3, tại Cao Bằng, Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà.

Với chủ đề thi đua năm 2018 "Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Cụm 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, công tác khen thưởng với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, kịp thời cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước.

Các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, là động lực góp phần duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Các phong trào thi đua do Thủ tướng phát động, như "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được triển khai đồng bộ, cụ thể hóa trên địa bàn từng tỉnh và đã trở thành các phong trào thi đua trọng tâm của Cụm.

Năm 2018, toàn Cụm thi đua thực hiện thu ngân sách đạt 26.174 tỷ đồng, bằng 104,3% kế hoạch. 7 tỉnh trong Cụm đã giải quyết việc làm mới cho 99.555 lao động, bằng 108,1% kế hoạch; có thêm 59 xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế, đạt 118 % kế hoạch; có 165 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 121% kế hoạch.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị

Hết năm 2018, các tỉnh trong Cụm đã xây dựng được 66 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn Cụm là 219 xã, chiếm tỷ lệ 19,1% so với tổng số xã trong Cụm thi đua; 7/7 tỉnh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giảm nghèo.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia trên địa bàn 7 tỉnh được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc làm mất trật tự an ninh hoặc vi phạm quy định về chủ quyền biên giới quốc gia...

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (bên phải) trao Cờ luân lưu cho tỉnh Lai Châu - đơn vị được suy tôn là Cụm trưởng Cụm thi đua 2019

Công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, biểu dương, tôn vinh nhân rộng điển hình tiên tiến được các tỉnh tiếp tục tập trung quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt đã chú trọng thực hiện có hiệu quả cả 4 khâu phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến.

Năm 2018 có 42 điển hình tiên tiến của các tỉnh trong Cụm tham dự và được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức.

Năm 2018, UBND các tỉnh đã trình và được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 180 tập thể và 567 cá nhân. Trong đó, tỷ lệ khen thương tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp chiếm 52,48%. UBND các tỉnh khen thưởng cho 7.521 tập thể và 11.976 cá nhân, trong đó, tỷ lệ khen thưởng tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp chiếm 50,11%.

14 điển hình tiên tiến tiêu biểu năm 2018 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi phía Bắc được UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng Triệu Đình Lê biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018 của 7 tỉnh trong Cụm thi đua. Đồng chí Triệu Đình Lê khẳng định: Các hoạt động của Cụm là cầu nối quan trọng để 7 tỉnh tiếp tục thắt chặt đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm công tác, tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển.

Đồng tình với ý kiến của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đề nghị: Năm 2019, các tỉnh tập trung rà soát lại các phong trào thi đua, tập trung phát triển, nhân rộng các phong trào có tính hiệu quả thiết thực; tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, giải quyết khâu yếu, việc khó của địa phương, nhằm tạo bứt phá, tăng tốc, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019.

7 tỉnh ký kết giao ước thi đua năm 2019

Đồng thời, 7 tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong xã hội, lấy cái đẹp đẩy lùi những cái xấu, cái tiêu cực. 7 tỉnh chú trọng làm tốt công tác khen thưởng; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng. “Dựa trên lợi thế riêng của mỗi tỉnh, 7 tỉnh trong cụm tăng cường hơn nữa việc kết nối, liên kết vùng, cùng thúc đẩy kinh tế giữa các tỉnh.”

Tại Hội nghị, Cụm thi đua đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tỉnh Cao Bằng và Bằng khen cho tỉnh Lai Châu, Lào Cai.

Hội nghị cũng suy tôn tỉnh Lai Châu là Cụm trưởng và tỉnh Sơn La là Cụm phó Cụm thi đua 7 tỉnh biên giới miền núi phía Bắc năm 2019.

Dịp này, UBND tỉnh Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 14 điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2018 của Cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc; đại diện 7 tỉnh đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Mai Thảo