Họp báo Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9
10/09/2019 - 11:01

TĐKT - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024 và khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tính đến ngày 31/7, 63/63 tỉnh, thành phố hoàn thành xong Đại hội.

Ban tổ chức trả lời các câu hỏi của báo chí

Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ diễn ra từ ngày 18 - 20/9 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, với sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó có 999 đại biểu chính thức.

Trong đó, đại biểu nữ là 326 người, chiếm trên 32%. Đại biểu là người ngoài Đảng là 497 người (49,74%), đại biểu là dân tộc thiểu số là 281 người (28,13%); đại biểu các tôn giáo là 192 người (19,22%); đại biểu là người Việt Nam ở nước ngoài: 25 người (2,5%); đại biểu là các nhà doanh nghiệp: 84 người (8,45%)...

235 đại biểu là cán bộ Mặt trận chuyên trách, tương đương 23,5%. 74% đại biểu có trình độ đại học trở lên, trong đó có 18 giáo sư, 36 phó giáo sư, 84 tiến sĩ, 136 thạc sĩ…

Đại biểu cao tuổi nhất là hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 102 tuổi (sinh năm 1917).

Đại biểu trẻ tuổi nhất: 21 tuổi (sinh năm 1998) là các ông, bà: Bà Lê Thị Nga, vận động viên bắn súng tỉnh Đồng Nai; ông Huỳnh Minh Phương, sinh viên K16 Khoa Luật, Chủ tịch Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế - Luật TP Hồ Chí Minh và ông Lý Xuân Lèng, cá nhân tiêu biểu dân tộc Cờ Lao, xã Bạch Dích, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2014 – 2019, rút ra những bài học thực tiễn sâu sắc, đề ra các chương trình hành động thiết thực trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội sẽ đề ra 5 chương trình hành động Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019 – 2024, gồm: Chương trình 1: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chương trình 2: Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

Chương trình 3: Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Chương trình 4: Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân; Chương trình 5: Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Các đại biểu ấn nút khai trương hệ thống hội nghị trực tuyến toàn quốc của MTTQ Việt Nam

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ấn nút khai trương hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam. Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Mai Thảo