Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
15/01/2020 - 20:53

TĐKT - Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT)Trung ương tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự Hội nghị, có các đồng chí: Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; Phạm Huy Giang, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương; lãnh đạo các vụ, đơn vị, cán bộ, công chức viên chức Ban TĐKT Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Vụ 2

Năm 2019, Ban TĐKT Trung ương đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương, Bộ Nội vụ giao đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng thể chế, quản lý Nhà nước về công tác TĐKT.

Đặc biệt, Ban đã tham mưu Hội đồng TĐKT Trung ương tổ chức thành công Lễ phát động phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở", Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011 - 2020.

Ban đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện công tác thẩm định hồ sơ, trình khen thưởng theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT, các phong trào thi đua, điển hình tiên tiến.

Năm 2019, Ban đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho 110.435 trường hợp; trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang 70.327 trường hợp, khen thưởng thành tích kháng chiến 22.924 trường hợp, khen cống hiến 3.831 trường hợp, khen thưởng đối ngoại 840 trường hợp, khen thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 12.513 trường hợp.

Đồng chí Phạm Hồng Long, Tổng Biên tập Tạp chí TĐKT (thứ hai từ trái sang) và đại diện Tạp chí TĐKT, Vụ 2, Vụ 3 đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đầy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác TĐKT, Ban đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương gửi, nhận file điện tử hồ sơ khen thưởng, tra cứu tờ trình đề nghị khen thưởng của Ban trình Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống quản lý hồ sơ khen thưởng điện tử. Thực hiện dịch vụ hành chính công mức độ 3 đối với 32 thủ tục hành chính về TĐKT cấp trung ương; cập nhật cơ sở dữ liệu, quản trị vận hành, khai thác Hệ thống và triển khai mở rộng việc đăng ký sử dụng, khai thác Hệ thống tại các bộ, ngành, địa phương trong cả nước.

Đến nay, Ban đã thiết lập được 146 đầu mối nhập dữ liệu và cấp gần 800 tài khoản đăng nhập sử dụng hệ thống cho Ban TĐKT Trung ương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Vụ (Phòng, Ban) TĐKT các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương.

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, tại Hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân của Ban TĐKT Trung ương đã được biểu dương, khen thưởng: Vụ 2 được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Vụ 2, Vụ 3, Tạp chí TĐKT và đồng chí Phạm Hồng Long, Tổng Biên tập Tạp chí TĐKT được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Vụ 1 được trao tặng Cờ Thi đua của Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp TĐKT cho ông Nguyễn Hữu Đoạt, chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 1.

8 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 3 tập thể, 24 cá nhân được trao tặng Giấy khen của Trưởng ban. 85 công chức, viên chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 8 Tập thể Lao động xuất sắc. 10 cá nhân được tặng Giấy khen của Công đoàn Ban.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị

Năm 2020, Ban TĐKT Trung ương sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng TĐKT Trung ương; tham mưu xây dựng thể chế, văn hóa, quy phạm pháp luật; tham mưu tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

Thực hiện công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐKT. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển, nâng cấp ứng dụng các phần mềm trong công tác quản lý, thực hiện phần mềm Hệ thống quản lý công tác khen thưởng. Tập trung giải quyết hồ sơ đề nghị tra cứu, xác nhận khen thưởng, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước.

Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước của ngành TĐKT, hướng dẫn cơ quan làm công tác TĐKT các bộ, ngành, địa phương lựa chọn, giới thiệu các điển hình tiên tiến tham dự Đại hội…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và thành tích của cán bộ, công chức, viên chức Ban TĐKT trong năm qua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ giao cho.

Đồng chí tin tưởng rằng phát huy thành tích đã đạt được trong năm 2019, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban TĐKT Trung ương sẽ có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2020.

Đại diện các vụ, đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Nhân dịp này, Thứ trưởng Trần Thị Hà đã phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan với chủ đề "Lập thành tích cao nhất chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X".

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua năm 2020.

Phương Thanh