Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
10/09/2021 - 19:43

TĐKT - Ngày 10/9, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành theo hình thức trực tuyến với chủ đề  “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Lễ phát động có sự tham gia của 120 điểm cầu, bao gồm các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch Kiến trúc của các địa phương; các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì và phát động thi đua tại điểm cầu Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát động thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Phát biểu tại Lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai các Kết luận của Bộ chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021; Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh xã hội.

Thực hiện các chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cùng chung sức với các cơ quan trung ương và địa phương, các cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng; vừa bảo đảm duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, giá trị sản xuất ngành Xây dựng duy trì được mức tăng trưởng khá, tăng 5,59% so với cùng kỳ năm 2020. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục đầu tư xây dựng cho người dân và doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, ngành Xây dựng cũng đã chung tay, sớm xây dựng các thiết kế điển hình, hướng dẫn tổ chức thi công và trực tiếp thi công xây dựng các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại các địa phương phải thực hiện giãn cách, đặc biệt là các địa phương khu vực phía Nam, đã cơ bản đáp ứng yêu cầu số lượng giường bệnh cho công tác phòng, chống dịch cấp bách.

Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Bộ do Thứ trưởng Lê Quan Hùng là tổ trưởng, đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam và một số địa phương khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ.

Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ phát biểu tại buổi lễ.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao những kết quả bước đầu đạt được trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các đơn vị, doanh nghiệp ngành Xây dựng, đồng thời nhận định: Tình hình dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Xây dựng trong thời gian tới cũng sẽ hết sức nặng nề, khó khăn; thách thức đối với ngành Xây dựng ngày càng gay gắt hơn nữa. Điều này đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao phải có tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, nỗ lực vượt bậc hơn nữa để từng bước vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành tập trung thực hiện tốt 9 nhiệm vụ trọng tâm:

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng. Trong đó, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thông tin khách quan, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, thông qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hiểu, tin tưởng và chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19.

Tổ chức, phát động các phong trào, chiến dịch thi đua đặc biệt bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành Xây dựng và của cơ quan, đơn vị.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng.

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và lực lượng tuyến đầu chống dịch; tiếp tục có biện pháp thiết thực, cụ thể hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động, nhất là ở vùng có dịch từng bước vượt qua khó khăn trong đại dịch; làm tốt công tác an sinh xã hội.

Thi đua giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và những quy định của Bộ Y tế. Xây dựng kịch bản ứng phó với từng cấp độ dịch Covid-19 tại trụ sở Bộ và các cơ quan, đơn vị; thực hiện đảm bảo an toàn, hiệu quả Chiến lược vắc xin phòng Covid-19 theo sự chỉ đạo của Chính phủ nhằm sớm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt phòng, chống Covid-19 của Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù để triển khai nhanh các bệnh viện dã chiến tại các địa phương theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm thực hiện phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

Tập trung phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch năm của Bộ Xây dựng, của từng cơ quan, đơn vị; đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các nhiệm vụ, chương trình, đề án được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị.

Đại diện lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn ngành Xây dựng ký giao ước thi đua trong phòng, chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của ngành Xây dựng, đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động, học tập, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid-19, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của ngành Xây dựng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Lễ phát động, thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thủy Lệ kêu gọi toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động toàn ngành xây dựng nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, tận tâm hơn nữa để tổ chức, triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động; đoàn kết để cùng vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đã đề ra, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh và chiến thắng đại dịch...

Phương Thanh