Bưu điện Việt Nam thi đua chiến thắng đại dịch, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh
13/09/2021 - 15:00

TĐKT - Ngày 11/9, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt “Bưu điện Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất, kinh doanh”, hưởng ứng và tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em”.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Hải Thanh phát động phong trào thi đua

Chương trình thi đua đặc biệt nhằm khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, truyền thống “Trung thành - Dũng cảm - Sáng tạo” của người Bưu điện, chủ động, sáng tạo phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp, khắc phục khó khăn để đảm bảo sản xuất, kinh doanh (SXKD) và an toàn cho người lao động, qua đó góp phần cùng đất nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Với tinh thần ‘chống dịch như chống giặc” Vietnam Post kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, giữ vững an toàn mạng lưới đảm bảo dòng chảy bưu chính và chuỗi cung ứng hàng hóa trong đại dịch, thực hiện tốt các chủ trương, quy định về công tác phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, ngành Thông tin và Truyền thông, tổng công ty và các cấp chính quyền trong hoạt động SXKD cũng như trong đời sống. Các đơn vị sẽ triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch tại đơn vị. Người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch và tổ chức SXKD trong toàn đơn vị mình.

Đặc biệt, các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức SXKD theo hướng linh hoạt, phù hợp với thực tế tại địa bàn nhằm đảm bảo mạng lưới thông suốt. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần, trách nhiệm của người Bưu điện, toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động sẽ phát huy sáng kiến, sáng tạo, đặc biệt là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong mọi hoạt động SXKD và công tác phòng, chống dịch của tổng công ty.

Dịch bệnh có thể còn kéo dài, nhằm phát huy tinh tinh thần “vượt trên thách thức”, tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa những thành tích đạt được, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Hải Thanh yêu cầu toàn Tổng công ty tập trung cao nhất mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 với phương châm “phòng là cơ bản, chiến lược lâu dài, chống là quan trọng, thường xuyên”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo đảm an toàn, sức khỏe của người lao động, tham gia tích cực công tác an sinh xã hội, vừa đảm bảo hoạt động SXKD ổn định.

Các đơn vị tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí “Vượt trên thách thức” của người Bưu điện, chủ động, sáng tạo phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp, khắc phục khó khăn trong phòng, chống dịch Covid-19, tổ chức tốt hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

Đặc biệt, lãnh đạo các cấp trong tổng công ty tập trung triển khai các chính sách, chăm lo cho người lao động và gia đình, nhất là tại các vùng dịch. Qua đó, động viên, khích lệ tinh thần, trách nhiệm của người lao động với công việc và cộng đồng.

Nhân dịp này, tổng công ty đã phát động hưởng ứng và tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em” với 10.000 thiết bị thông minh mới sẽ được trao tặng tận tay các em học sinh trong điều kiện giãn cách xã hội chưa thể đến trường..

Chương trình “Sóng và máy tính cho em” sẽ góp phần trang bị phương tiện học tập trực tuyến cho học sinh khó khăn trên cả nước, bảo đảm công bằng trong tiếp cận phương thức dạy và học mới.

Phương Thanh