Dòng họ Vũ - Võ Việt Nam thi đua “Đoàn kết, tự nguyện, dân chủ, đồng thuận”
12/09/2019 - 14:34

TĐKT - Sáng 10/9, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị đại biểu dòng họ Vũ - Võ Việt Nam với sự tham dự của hơn 300 đại biểu họ Vũ - Võ trong cả nước và ở nước ngoài. Hội nghị được tổ chức trên tinh thần thi đua “Đoàn kết, tự nguyện, dân chủ, đồng thuận”.

Hội nghị đã nhất trí suy tôn ông Vũ Mão là Cố vấn, Chủ tịch danh dự Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam; GS. TSKH. Vũ Minh Giang là Cố vấn, Chủ tịch Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam.

Đại biểu dòng họ Vũ – Võ Việt Nam

Hội nghị khẳng định lại nguyên tắc hoạt động của dòng họ Vũ - Võ Việt Nam là “Đoàn kết, tự nguyện, dân chủ, đồng thuận” với với tư tưởng chủ đạo hòa hợp phát huy truyền thống nhân hậu, trí tuệ cùng với các dòng họ khác trong cả nước đồng tâm xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Thời gian qua, Thường vụ Hội đồng dòng họ Vũ - Võ Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động củng cố tổ chức, phát triển dòng họ; xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhiều công trình di tích lịch sử, tâm linh của dòng họ; các hoạt động thi đua, khen thưởng, khuyến học, khuyến tài; kiện toàn tổ chức bộ máy... Tất cả các hoạt động đều đạt được kết quả tích cực nhất định.

Nhân dịp này, câu lạc bộ (CLB) các nhà công đức và tài trợ được tái lập, bước đầu gồm 25 doanh nhân họ Vũ - Võ trên toàn quốc và ở nước ngoài. CLB các nhà công đức và tài trợ sẽ tiếp tục tài trợ xây dựng, tu bổ, tôn tạo nhiều công trình di tích lịch sử, tâm linh của dòng họ; các hoạt động thi đua, khen thưởng, khuyến học, khuyến tài theo tinh thần "Giữ vững tinh hoa dòng họ Vũ/ Vươn cao nhân trí đỉnh trời Nam".

Sau thành công của Hội nghị, đoàn đại biểu dẫn đầu bởi ông Vũ Mão, Cố vấn, Chủ tịch danh dự Hội đồng dòng họ và GS. TSKH Vũ Minh Giang, Cố vấn, Chủ tịch Hội đồng dòng họ đã về dâng hương tại miếu thờ cụ Vũ Hồn, Đức thần tổ dòng họ tại Mộ Trạch, Tân Hồng, Bình Giang, Hải Dương và dâng hương tại di tích Đống Rờm, thị trấn Nam Sách và di tích Kiệt Đặc, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương.

Tại miếu thờ Đức thần tổ, thay mặt cho toàn thể dòng họ, ông Vũ Mão và ông Vũ Minh Giang đã phát biểu khẳng định và hứa trước cụ Tổ sẽ cùng đoàn kết, đồng lòng cùng toàn thể con cháu dòng họ, phát huy những giá trị cốt lõi và truyền thống tốt đẹp tổ tiên đã để lại, tiếp tục làm rạng ngời dòng họ Vũ - Võ Việt Nam, cùng trăm họ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trong thời kỳ đổi mới.

La Giang