Hải Phòng thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023
27/11/2023 - 20:52

BTĐKT - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa phát động đợt thi đua cao điểm thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023". Đợt thi đua cao điểm được thực hiện từ nay đến hết tháng 12 năm 2023.

Đợt thi đua cao điểm được phát động nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện hoàn thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2023; phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, cách làm hay, có hiệu quả để biểu dương, nhân rộng trong toàn thành phố.

Theo đó, thành phố tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành đúng Kế hoạch thu ngân sách nhà nước được giao năm 2023. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, rà soát, đánh giá, phân tích từng địa bàn, khu vực, xác định các lĩnh vực, sắc thuế còn có khả năng thu, còn thất thu, kịp thời có giải pháp nhằm triển khai công tác thu đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chính sách thuế mới, thủ tục hành chính về thuế, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người nộp thuế; duy trì tổ chức đối ngoại với người nộp thuế nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, chấp hành chính sách, pháp luật về thuế.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; tập trung vào những doanh nghiệp thuộc ngành nghề có rủi ro cao về thuế, có dư địa thu lớn, doanh nghiệp có giao dịch liên kết, thương mại điện tử, bất động sản, kinh doanh trên nền tảng số. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế.

Cùng với đó, đôn đốc các đơn vị nộp các khoản phát sinh vào ngân sách Nhà nước. Rà soát các dự án còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tham mưu đề xuất tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đôn đốc thu nộp kịp thời vào ngân sách. Quyết liệt thu hồi nợ thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ thuế, thông báo công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng các doanh nghiệp có số nợ lớn. Kịp thời phát hiện những quy định pháp luật bất cập để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động trong công tác thu ngân sách, phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát.

Để động viên, khích lệ phong trào thi đua, thành phố sẽ lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc để đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước khen thưởng cấp nhà nước. Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố sẽ tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch được giao năm 2023.

Minh Phương