Khởi sắc phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Định Hóa
28/11/2023 - 15:26

BTĐKT - Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Định Hóa (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) đã để lại dấu ấn với những đổi thay tích cực về diện mạo nông thôn, góp phần vào công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Ông Tạ Đức Tuyến, Chủ tịch UBND xã Định Hóa cho biết: Xác định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư trong xã đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.Việc xây dựng nếp sống văn hóa mới được triển khai rộng từ xã đến thôn, xóm.

Người dân tích cực tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương

Trong quá trình triển khai thực hiện phong trào, xã đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện xây dựng gia đình văn hóa. Định Hóa đã tích cực tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong nhân dân các tiêu chí về công nhận gia đình văn hóa; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới. Nội dung triển khai thực hiện tiêu chí ngày càng đa dạng, phong phú. Các cấp, các ngành, các đoàn thể cũng kịp thời phát hiện những nhân tố mới, những gia đình tiêu biểu, xử lý những biểu hiện lệch lạc vi phạm quy ước, hương ước, vi phạm pháp luật. Tính đến cuối năm 2022, toàn xã có 1691/1897 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 85,1%; 12/12 khu dân cư giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Bên cạnh đó, đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư được quan tâm. Việc thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở xã được đẩy mạnh, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy. Các công việc chung của khu dân cư đều được thực hiện theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 12/12 khu dân cư đều xây dựng được hương ước. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn xã được đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng và duy trì tốt. Phần lớn các đám cưới, đám tang và lễ hội tổ chức trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm, văn minh.

Theo ông Tuyến cho biết, việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao ở xã Định Hóa cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, 12/12 khu dân cư đã trang bị đầy đủ các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, thể dục thể thao cho người dân. 12/12 khu dân cư có câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ văn nghệ hoạt động hiệu quả.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng được đẩy mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, các hoạt động thể thao như bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, cầu lông, thể dục dưỡng sinh cũng được duy trì hoạt động. Hàng năm, trong các giải thi thể thao, hội thi do huyện tổ chức, xã Định Hóa là một trong những đơn vị đạt được nhiều thành tích cao.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Định Hóa thời gian qua đã đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Qua thực hiện phong trào, đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện nếp sống văn minh; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc được gìn giữ và phát huy; nhiều giá trị văn hóa mới, tiên tiến được chọn lọc, tiếp thu và bồi đắp; đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

Bảo Linh