Lào Cai phát động thi đua phòng, chống dịch Covid-19
11/09/2021 - 10:00

TĐKT - Ngày 8/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã phát động phong trào thi đua đặc biệt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, bước đầu đã thu được kết quả tích cực, tình hình dịch bệnh trong tỉnh bước đầu cơ bản được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, đặc biệt sự xuất hiện biến chủng mới Delta với khả năng lây nhiễm nhanh hơn, nguy hiểm hơn và còn có thể kéo dài đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã phát động phong trào thi đua: “Lào Cai đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các địa phương và Nhân dân, chiến sỹ trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung thi đua:

Đẩy mạnh phong trào thi đua phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất, năng động, sáng tạo phối hợp chặt chẽ và huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Đồng thời, tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để tập trung chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân.

Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia chống dịch, thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục duy trì công tác rà soát, kiểm soát nắm bắt tình hình di biến động của người dân trên địa bàn, người đi lao động tại các địa phương khác ngoài tỉnh. Tăng cường tuyên truyền cho các gia đình vận động người thân đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yên tâm ở lại chống dịch theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ “ai ở đâu ở đó”.

Trong giai đoạn hiện nay, toàn hệ thống chính trị tập trung ưu tiên vào công tác phòng, chống dịch nhưng không xem nhẹ các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép”. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt có hiệu quả các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự đồng thuận trong nhân dân; đồng thời chủ động, sáng tạo, linh hoạt, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát tốt tình hình, có các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó trong mọi tình huống.

Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu, các cán bộ, nhân viên y tế, công an, quân đội tiếp tục thi đua, thể hiện vững vàng ý chí, quyết tâm “chống dịch như chống giặc”, nhiệt huyết, tận tâm, tận lực với công việc, nhân ái phục vụ nhân dân, bảo đảm an toàn chống dịch.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, đoàn thể và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của nhân dân.

Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, thể hiện ý chí, tinh thần và sức mạnh, đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; thi đua phòng, chống dịch với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức, đoàn thể và lực lượng vũ trang thi đua làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch. Đồng thời có kế hoạch vận động, hỗ trợ kịp thời đến các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo ổn định cuộc sống.

Các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; sẵn sàng tương trợ nhau vượt qua khó khăn; đặc biệt là sự ủng hộ, chia sẻ, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch của nhân dân vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, vì một xã hội khỏe mạnh; góp phần đẩy lùi, chiến thắng đại dịch.

Các cơ quan thông tấn, báo chí thi đua làm tốt công tác tuyên truyền, thông tin đảm bảo khách quan, kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân nâng cao nhận thức và ủng hộ các chủ trương của tỉnh; đồng thời tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phòng, chống dịch nhằm cổ vũ, lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Trong điều kiện dịch bệnh còn phức tạp do các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2, tuy nhiên với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng Lào Cai sẽ kiểm soát thành công và đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương trong tỉnh thường xuyên rà soát đánh giá và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng và đề xuất Thủ tướng Chính phủ có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt này.

Nguyệt Hà