Lực lượng vũ trang Quảng Ngãi thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến
05/10/2021 - 15:23

TĐKT - Tuần qua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021” chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021).

Khối cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi ký kết giao ước thi đua

Đợt thi đua diễn ra trong thời gian 75 ngày, từ 5/10 đến 19/12/2021, Các cơ quan, đơn vị giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh dấu mốc son chói lọi trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; đẩy mạnh, thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” và thường xuyên bám sát, nắm chắc tình hình, định hướng tư tưởng bộ đội; xây dựng cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Để thực hiện tốt đợt thi đua, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh Quảng Ngãi hướng vào một số nội dung, chỉ tiêu: Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, tham mưu đề xuất Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đúng, trúng, hiệu quả và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. 100% cán bộ, chiến sĩ thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, kiểm tra cuối năm; đẩy mạnh phong trào “LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa; tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn…

Minh Phương