Lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình thi đua toàn diện, thiết thực, hiệu quả
26/06/2024 - 14:39

BTĐKT -  5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình đã có sự phát triển đồng đều, vững chắc, trở thành động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh ở địa phương.

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/images/2024/06/18/upload_2638/2.jpg?dpi=150&quality=100&w=800

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2019 - 2024.

Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng. Hội đồng, tổ thi đua các cấp thường xuyên được kiện toàn; cơ quan chính trị thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, tổ chức cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp về phong trào thi đua, bám sát vào thực tiễn từng cơ quan, đơn vị. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều biện pháp lãnh đạo xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, nhất là xây dựng các thành phần, thế trận trong khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt chất lượng, hiệu quả. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chất lượng ngày càng cao.

Phong trào thi đua Quyết thắng đã gắn chặt với phong trào “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, hướng vào thực hiện có hiệu quả "ba khâu đột phá". Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực, “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Đặc biệt, để tạo động lực và khí thế trong thực hiện các khâu đột phá, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh các cách làm hay, mô hình sáng tạo, như: “Học toàn diện, luyện toàn năng, quyết tâm giành điểm giỏi”, “Một phút cũng học, một giây cũng rèn”,... đồng thời phát động và đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đầu tư hàng vạn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp, làm mới mô hình học cụ, thao trường, bãi tập.

Qua trong triển khai thực hiện phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều cách làm tốt, nhiều mô hình hay như mô hình “Huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”; “Chung tay thắp sáng ước mơ cho em”; “Hũ gạo tình thương”; “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”;... Qua đó, tạo ra phong trào hành động cách mạng rộng khắp, đột phá, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, khơi dậy tính năng động, sáng tạo, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Điểm nhấn trong triển khai phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình là quan tâm đúng mức đến xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong giai đoạn 2019 - 2024, có có 2.729 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Năm 2019, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng “Cờ thi đua xuất sắc”; năm 2023 được UBND tỉnh tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

Đại tá Đinh Công Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết: Trong giai đoạn mới, phong trào thi đua Quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tập trung vào mục tiêu xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tiềm lực, sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân. Xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm mục tiêu, động lực thúc đẩy phong trào ngày càng phát triển. Đẩy mạnh thực hiện "Ba khâu đột phá" về tổ chức biên chế, huấn luyện và đào tạo, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; thực hiện tốt các hoạt động thi đua trọng điểm; gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" với phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các cấp, các ngành, các tổ chức, địa phương.

Hà Giang