Ninh Bình đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
20/05/2024 - 10:22

BTĐKT - Ngày 17/5, tại Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội thảo khoa học "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Toàn cảnh hội thảo

Ninh Bình là tỉnh đã 5 lần được Bác Hồ về thăm. Mỗi địa danh, mỗi miền quê trên mảnh đất Cố đô lịch sử, nơi Người đã đặt chân đều lưu dấu những kỷ niệm không bao giờ quên, những lời thăm hỏi ân cần, những bài học cao quý, sâu sắc, đầy tính nhân văn cao cả, là minh chứng lịch sử sinh động, được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình qua các thế hệ trân trọng, nâng niu gìn giữ.

Hội thảo được tổ chức có ý nghĩa lịch sử, chính trị và khoa học quan trọng, nhằm đánh giá, tổng kết và tuyên truyền sâu rộng về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được sau 65 năm thực hiện lời căn dặn của Bác khi Người thăm Ninh Bình. Đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đời sống, lao động sản xuất, học tập, công tác; tạo động lực mới, khí thế mới để tiếp tục xây dựng, phát triển tỉnh Ninh Bình giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học, đồng chí Đinh Văn Nghĩa, Phó Trưởng ban  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình nhấn mạnh: Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được tỉnh triển khai sâu rộng, thường xuyên, đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, trong hệ thống chính trị và trong nhân dân. Hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi rõ nét, góp phần thiết thực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các hình thức tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng phong phú, đa dạng làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang tính khoa học và thực tiễn sâu sắc, tại Hội thảo, các ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn trong việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và Kết luận số 21 Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; hiệu quả của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Từ đó, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục học tập và làm theo lời dạy của Bác, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Ninh Bình thành trung tâm du lịch của cả nước; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Hồng, cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc trung ương, thực sự là trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu.

Hà Giang