Ninh Bình: Tích cực xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
04/12/2023 - 12:33

BTĐKT - Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đối với Ninh Bình, thực hiện tốt chủ trương này có ý nghĩa quan trọng. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cho biết: Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò chiến lược của tỉnh, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã tập trung tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; đồng thời, chăm lo xây dựng, củng cố nền quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên từng địa bàn. Trong đó, chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

http://www.tinhuyninhbinh.vn/Portals/0/2022/2022-3/29_3_2022_Tam(BCHQStinh)-75%20nam%20LLVT%20tinh%20Ninh%20Binh-YenKhanh.jpg?ver=8BzYfi_w9toyAc4rVfJnPw%3d%3d

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Khánh

Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy cụ thể hóa thành nghị quyết lãnh đạo; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch công tác, đề án, đồng thời tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Theo đó, KVPT tỉnh đã được xây dựng khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, cả về tiềm lực, thế trận và lực lượng, phù hợp với thế mạnh của địa phương.

Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện cả về chiều rộng, chiều sâu. Hệ thống chính trị ở các cấp ngày càng được củng cố, xây dựng vững mạnh về mọi mặt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là ở cơ sở.

“Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với xây dựng KVPT ngày càng được nâng cao. Cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành xây dựng, hoạt động KVPT từng bước được hoàn thiện, vận hành đồng bộ, hiệu quả. Coi trọng việc xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền với các tôn giáo, giải quyết hài hòa lợi ích và tạo điều kiện để tăng cường đoàn kết giữa các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Chú trọng làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Xây dựng, nhân rộng các mô hình, phong trào “Xứ, họ đạo bình yên - Chùa tinh tiến về an ninh trật tự”, “Sống tốt đời, đẹp đạo””, Đại tá Đinh Công Thanh nhận định.

Cũng theo Đại tá Đinh Công Thanh, tiềm lực kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình có bước phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Năm 2022, tỉnh Ninh Bình thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa kiểm soát dịch COVID-19, vừa hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội; là năm đầu tiên tỉnh tự cân đối ngân sách, điều tiết 9% ngân sách về trung ương, thu ngân sách Nhà nước đạt khoảng 24.300 tỷ đồng, tăng gấp 7,9 lần so với năm 2013.

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn. Các đề án, dự án, quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên các địa bàn của tỉnh đều có sự tham gia thẩm định nhằm bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh, gắn với quy hoạch xây dựng thế trận KVPT. Tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, vừa phục vụ dân sinh, vừa sẵn sàng chuyển đổi công năng phục vụ quốc phòng, an ninh khi có tình huống.

Để sẵn sàng huy động nguồn lực, động viên ngành công nghiệp phục vụ cho KVPT, hệ thống hạ tầng cơ sở bưu chính viễn thông được xây dựng, phát triển mang tính lưỡng dụng cao; cải cách hành chính được đẩy mạnh (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2022 nằm trong tốp 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước).

Tiềm lực văn hóa, đối ngoại có nhiều dấu ấn nổi bật, thông qua tổ chức thành công các hoạt động mang tầm quốc tế như Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc (Vesak), Lễ kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tỉnh đã đầu tư cải tạo hang động tự nhiên, xây dựng hệ thống các công trình quốc phòng, an ninh: Sở chỉ huy; căn cứ hậu phương; căn cứ hậu cần - kỹ thuật; hệ thống công sự, trận địa, đường cơ động; mua sắm trang bị, công cụ hỗ trợ và trang phục cho lực lượng dân quân tự vệ…

Đến nay, nhiều công trình được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, cả về kinh tế và quốc phòng, an ninh: Dự án Quốc lộ 10 (Ninh Bình - Kim Sơn), dự án đường Bái Đính - Kim Sơn, dự án đường tỉnh lộ 477 (Gián Khẩu - Nho Quan), dự án đường 481 (Đường 10 - đê Bình Minh 2), tuyến đê Bình Minh 2, Bình Minh 3, hệ thống đường giao thông khu vực biên giới biển; các công trình phòng thủ biên giới biển; dự án cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi ven biển; thực hiện Đề án “Khai thác, phát triển năng lực du lịch huyện Kim Sơn đến năm 2020, định hướng phát triển đến năm 2030”.

Cùng với đó, 100% số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới đang củng cố, tăng cường các tiêu chí về quốc phòng, an ninh. Các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang được quan tâm xây dựng vững mạnh về mọi mặt, nhất là về chính trị; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu. Lực lượng bộ đội thường trực thường xuyên được củng cố, kiện toàn, biên chế tổ chức chặt chẽ đúng theo quy định. Lực lượng dân quân tự vệ được chăm lo xây dựng ngày càng vững mạnh, rộng khắp.

Ban CHQS đã thực hiện tốt công tác dân vận, nhất là công tác giúp đỡ nhân dân phòng, chống thiên tai, sự cố, phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa…, sửa chữa, xây dựng các công trình hạ tầng, công trình phúc lợi xã hội, góp phần củng cố tổ chức đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, bảo đảm ổn định, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hàng năm, Ban CHQS tỉnh đều tổ chức diễn tập KVPT ở các cấp và diễn tập chiến đấu trong KVPT ở cấp xã kết hợp với diễn tập phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Hà Anh