Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư
30/08/2021 - 16:21

TĐKT - Vừa qua, UBND tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 5/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch thực hiện Chỉ thị, Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh” nhằm thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc; chủ động giải quyết dứt điểm các công việc thuộc thẩm quyền, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án đầu tư, tạo đột phá nhằm thu hút đầu tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền bảo đảm việc giải phóng mặt bằng đúng hoặc vượt tiến độ, an toàn, đúng quy định của pháp luật. Từ đó, phát huy truyền thống yêu nước của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, tạo sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra đời nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế đã được Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra, xây dựng quyết tâm mới, giải quyết những phức tạp trong công tác giải phóng mặt bằng đang phát sinh. Thực hiện Chỉ thị 08 cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, công tác giải phóng mặt bằng của các cơ quan quản lý nhà nước, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương. Các cấp, các ngành cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai nghiêm túc, đầy đủ nội dung, đưa Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí cũng chỉ ra 8 bài học kinh nghiệm cần phát huy và mong muốn công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian tới sẽ có những chuyển biến, khởi sắc mạnh mẽ hơn góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhanh, bền vững.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trong công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua làm cho tiến độ thực hiện các dự án chậm, môi trường đầu tư của tỉnh kém hấp dẫn. Đồng chí yêu cầu giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ, trách nhiệm các cấp, các ngành, mỗi tổ chức, cá nhân. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần có nhận thức đúng, đầy đủ tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng; quán triệt đầy đủ nội dung của Chỉ thị 08 và chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị; triển khai thực hiện bảo đảm đúng pháp luật, công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy các mô hình, cách làm hay trong công tác giải phóng mặt bằng; có kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm tìm ra những hạn chế, tồn tại, thiếu sót trong tổ chức thực hiện để có phương án khắc phục kịp thời; giao các sở, ngành thực hiện các nhiệm vụ phân công trong các kế hoạch, đưa giải phóng mặt bằng là một tiêu chí bình xét thi đua cuối năm của các sở, ngành, địa phương, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác giải phóng mặt bằng được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cũng nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen cho 6 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thời gian qua.

PV