Thái Bình: Thi đua, khen thưởng hướng về cơ sở, thiết thực và hiệu quả
04/07/2024 - 12:26

BTĐKT - Thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã phát động, triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các phong trào thi đua hướng về cơ sở, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn.

Không phải ngẫu nhiên mà hàng trăm hộ dân ở xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất ở, phá dỡ nhà cửa, tường bao, cổng dậu để làm đường giao thông. Theo ông Nguyễn Đình Hằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Ấp: Để có được sự đồng thuận từ người dân trong việc tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, đó chính là sự tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và từng khu dân cư. Chính quyền xã, thôn đến tận nhà từng hộ dân để tuyên truyền, vận động để người dân thấy lợi ích của việc hiến đất làm đường.

Đến nay trên địa bàn xã An Ấp, đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường trục xã qua khu dân cư bề rộng mặt đường đạt tối thiểu 3,5 mét. Đường trục xã ngoài khu dân cư đảm bảo quy mô tối thiểu nền đường rộng 6,5 mét, mặt đường rộng 5,5 mét. Đường thôn và đường liên thôn được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện. Số tiền nhân dân góp quyền sử dụng đất khoảng hơn 10 tỷ đồng.

Phong trào hiến đất làm đường giao thông ở xã An Ấp đã và đang lan tỏa sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Những con đường mới sẽ giúp cho việc đi lại, giao thương của người dân thuận lợi hơn. Từ đó, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Người dân xã An Ấp, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tự nguyện phá dỡ tường bao, cổng dậu để làm đường giao thông

Thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái Bình đã có những bước chuyển biến rõ nét cả về chất và lượng. Công tác tham mưu, triển khai các phong trào thi đua ngày một hiệu quả, việc hưởng ứng các phong trào do trung ương phát động luôn thực hiện kịp thời bảo đảm yêu cầu và phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức phát động và triển khai nhiều phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực tập trung vào các khâu yếu, việc khó, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Điển hình như các phong trào: “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” giai đoạn 2021 - 2025; “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025; “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Bình thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trên địa bàn tỉnh Thái Bình; “Xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời” giai đoạn 2023 - 2030; “Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh”; “Tăng cường thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh”; “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng cường cải cách, tận dụng cơ hội, bứt phá đi lên”; “Trồng cây vụ đông”; “Chuyển đổi số” giai đoạn 2023 - 2025; “Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Thi đua lao động, sáng tạo, năng suất, chất lượng, hiệu quả”... Các phong trào thi đua được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh việc hưởng ứng các phong trào do trung ương, do tỉnh phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tích cực phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi mặt của đời sống xã hội. Tác động của các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hàng năm, từ đó góp phần tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nâng cao đời sống của nhân dân, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.