Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024
08/04/2024 - 18:06
BTĐKT - Chiều 5/4, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng năm 2023, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Dự hội nghị, về phía TP Hồ Chí Minh có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh; Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Đại biểu Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

fe3c3021d7d9788721c8.jpg

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải cho biết: Trong năm 2023, các phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua đã phát huy về vai trò, nhận thức của cấp ủy đảng và người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Các phong trào thi đua của thành phố tập trung vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những việc khó, chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Các phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2023 của thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” đã góp phần giúp thành phố đạt mức GRDP năm 2023 tăng 5,81% so với cùng kỳ; các lĩnh vực dịch vụ, du lịch tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, thành phố có 1.362 công trình, dự án thi đua sáng tạo của 105/194 đơn vị đăng ký cấp cơ sở, có 55 chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu được lựa chọn cấp thành phố của 26 cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký cấp thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

45d1705997a138ff61b0.jpg

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024

Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước sáng tạo năm 2024. Trong đó, thực hiện thắng lợi 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả chủ đề năm về chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, phấn đấu đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP từ 7,5 đến 8%; hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách; tập trung phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, tập trung triển khai phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; triển khai cụ thể hóa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045; triển khai hiệu quả Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật; thực hiện đúng tiến độ các công trình, dự án tiêu biểu của thành phố.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tập trung khắc phục các hạn chế, nâng cao chất lượng phong trào thi đua chuyên ngành sát với mục tiêu, nhiệm vụ, rõ kết quả, thể hiện rõ sáng tạo trong thực hiện. Công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, chú trọng đến việc khen thưởng đột xuất. Đồng thời, có hình thức phù hợp để tôn vinh, lan tỏa những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước sáng tạo của thành phố và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Giải thưởng sáng tạo thành phố.

acf394f3700bdf55861a.jpg

Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước