Thi đua thực hiện văn hóa công sở ở các cơ quan Đảng Trung ương
13/09/2019 - 14:24

TĐKT - Tối 12/9, tại Hà Nội, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Lễ Phát động phong trào thi đua và Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở”. GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương dự và phát động thi đua. Cùng dự có các đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, lãnh đạo 14 đơn vị trong Khối thi đua, đại diện một số bộ, ban, ngành trung ương...

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Đại hội thi đua các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020). Đồng thời là hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2019 - 2025 của các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát biểu tại buổi lễ, GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương nêu rõ mục đích của việc triển khai phong trào thi đua: Đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong khối thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần tự giác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Khối Thi đua trong thực thi công vụ; động viên, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Đối với tập thể các cơ quan cần “Thi đua xây dựng tập thể uy tín, hiện đại, văn minh, hiệu quả theo mô hình “tập thể kiểu mẫu”; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm sáng tạo, chuyên nghiệp”.

Đồng chí cũng đề nghị Khối Thi đua khẩn trương triển khai phong trào và Hội thi đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị; lựa chọn những hạt nhân để tham gia thi tuyên truyền và hiểu biết về văn hóa công sở sẽ được tổ chức vào tháng 11/2019, tạo nên sân chơi giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng và sự hiểu biết trong việc thực hiện văn hóa công sở trong mỗi cơ quan Đảng.

Nhân dịp này, đồng chí cũng hi vọng: Phong trào thi đua và Hội thi “Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng Trung ương thi đua thực hiện văn hóa công sở” sẽ được lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động, tự tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng trung ương.

Thay mặt cho 14 cơ quan trong khối, đồng chí Hoàng Giang, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu quyết tâm thực hiện tốt các nội dung hưởng ứng nhằm hưởng ứng phong trào thi đua:

Một là các cơ quan, đơn vị trong Khối tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị mình về văn hóa công sở, đạo đức công vụ, nâng cao nhận thức của họ về việc thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, kỷ cương, trách nhiệm, phấn đấu xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng tập thể đoàn kết, uy tín, văn minh, hiện đại,

Hai là, xây dựng và ban hành, tổ chức thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm của các cơ quan và các văn bản quy định về văn hóa công sở của các cơ quan trong khối, đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, giải quyết công việc trong từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của các cán bộ, công chức, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bốn là, mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong khối cần tự giác thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, đúng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới.

 Năm là, các cơ quan trong khối đề ra các nhiệm vụ, kế hoạch chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua để nội dung trong phong trào và cuộc thi được lan tỏa sâu rộng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, tự ý rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, nghề nghiệp và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên trong việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm trong các cơ quan Đảng, đơn vị trung ương, nhiệt tình hưởng ứng, tham gia lập đội tuyển, tiến hành tập luyện để tham dự hội thi có kết quả cao.

Đồng thời, thay mặt cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động trong khối thi đua, đồng chí cũng xin hứa quyết tâm cao nhất hoàn thành tốt các nội dung trong phong trào thi đua do đồng chí Khối trưởng Khối Thi đua phát động nhằm tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngọc Huyền