Quyết định số 990/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa X
Tệp tin Tải về
Kích thước 213.40KB
Loại Quyết định
Loại tệp tin application/pdf