Chặng 6 Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019: Quảng Bình - Huế (162 km)
06/09/2019 - 16:08

TĐKT - Ngày 6/9, cua-rơ Im Jaeyeon (Korail Cycling Team) đã là người xuất sắc giành chiến thắng tại chặng 6 Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019 có lộ trình từ Quảng Bình đến Huế.

Cua-rơ Im Jaeyeon (Korail Cycling Team) đã là người xuất sắc giành chiến thắng tại chặng 6 Giải xe đạp Quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa Sen 2019.

KẾT QUẢ CHẶNG 6 GIẢI XE ĐẠP QUỐC TẾ VTV CÚP TÔN HOA SEN 2019

Nhất chặng: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Hạng 2: El Joshua Cariño (Philippines Navy Standard)

Hạng 3: Alexander Cools (Global Cycling Team)

Hạng 4: Mathew Upton (Velofit Australia)

Hạng 5: Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai)

Sprint 1:

Về nhất: Im Jaeyeon

Về thứ 2: Ngô Văn Phương (Hà Nội)

Về thứ 3: Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp)

Về thứ 4: El Joshua Cariño (Philippines Navy Standard)

Sprint 2:

Về nhất: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Về thứ 2: El Joshua Cariño (Philippines Navy Standard)

Về thứ 3: Alexander Cools (Global Cycling Team)

Về thứ 4: Mathew Upton (Velofit Australia)

CÁC DANH HIỆU CÁ NHÂN

Áo vàng: Im Jaeyeon (Korail Cycling Team)

Áo xanh: Parra Jordan (Bikelife Đồng Nai)

Áo trắng: Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời)