Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”
15/11/2021 - 09:36

TĐKT - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Triển lãm với chủ đề “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”.

Triển lãm diễn ra từ ngày 16 - 27/11/2021 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 02, phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội và ngày 24/11/2021 tại tầng một Nhà Quốc hội, số 01 đường Độc Lập, quận Ba Đình, Hà Nội; triển lãm online trên website: http://trienlamvhnt.vn từ ngày 16/11 - 31/12/2021.

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý với các nội dung: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

Một số hình ảnh, tư liệu quý sẽ trưng bày tại Triển lãm

Đáng chú ý là phần trưng bày “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam”. Triển lãm sẽ lựa chọn những hình ảnh, hiện vật, tài liệu, thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, với các văn nghệ sĩ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam để khắc họa những tư tưởng của Bác về văn hóa.

Thông qua các hình ảnh Bác tới thăm các di sản, di tích lịch sử: Đền Hùng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… trưng bày tại Triển lãm, người xem sẽ thấy được quan tâm đặc biệt của Bác đối với di sản văn hóa dân tộc. Bác cũng thường nhắc nhở mọi người cần biết trân trọng, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản văn hóa dân tộc….

Triển lãm cũng giới thiệu một số hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị của Bác, sự giản dị, thanh cao của Bác toát lên từ những việc nhỏ nhất, trở thành bài học quý giá cho mỗi chúng ta học tập, noi theo: Đó là bộ quần áo lụa nâu Bác mặc từ năm 1954 - 1964; đôi guốc mộc Bác thường sử dụng; gậy mây; thực đơn, bộ đồ dùng trong bữa ăn hàng ngày của Bác; đũa nhạc trưởng Bác chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc “Kết đoàn” tại buổi dạ hội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960)…

Thông qua những hình ảnh, tư liệu quý, triển lãm cũng khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người đặt nền móng giao lưu văn hóa quốc tế, Người luôn nhận thức rõ vai trò quan trọng của văn hóa trong việc nâng cao vị thế của quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế bởi văn hóa chính là cầu nối giữa các dân tộc, nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã đi đến nhiều quốc gia, để lại nhiều dấu ấn về tình hữu nghị, đoàn kết, góp phần vào cuộc đấu tranh cho hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Là Danh nhân văn hóa kiệt xuất của nhân loại, những cống hiến và tư tưởng của Người được nhân dân Việt Nam và thế giới tôn vinh, kính trọng.

Mai Thảo