Hải Phòng: Phát động Cuộc thi tuyên truyền các mô hình dân vận khéo tham gia xây dựng nông thôn mới
12/10/2021 - 20:04

TĐKT - Ngày 12/10, Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng phát động Cuộc thi Tuyên truyền các mô hình dân vận khéo tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Các đại biểu dự Lễ phát động

Thời gian qua, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được Thành ủy Hải Phòng, các cấp ủy quan tâm lãnh đạo; hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện. Hiệu quả của phong trào góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố và các địa phương, đơn vị, tạo đồng thuận xã hội. Các phong trào đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, kết quả xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của thành phố có sự đóng góp của hàng trăm mô hình "Dân vận khéo". Các mô hình này đã huy động được sức mạnh tổng hợp cả về trí lực và vật lực của các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Diện mạo nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng Lê Trí Vũ cho biết: Cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh các mô hình “Dân vận khéo" tiêu biểu tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Thông qua các bài viết, tác phẩm báo chí về đề tài dân vận, Ban Tổ chức mong muốn và tin tưởng sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và toàn xã hội về ý nghĩa to lớn của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, củng cố niềm tin, niềm tự hào của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đồng thời, tạo sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế, xã hội của thành phố.

Thời gian nhận bài thi từ ngày 15/10 - 30/11/2021. Các tác phẩm có thể gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Ban Dân vận Thành ủy Hải Phòng, 128 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng hoặc qua email doanthedanvanhp@gmail.com.

Trang Lê