Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững
20/05/2023 - 15:28

BTĐKT - Là huyện ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình, đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn lực, sự thay đổi về cơ chế, chính sách nhưng với tinh thần quyết tâm, đến nay huyện Kim Sơn đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM).

Trong quá trình xây dựng NTM, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được huyện Kim Sơn triển khai sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, rộng rãi, làm thay đổi cơ bản về nhận thức, hành động của cán bộ và người dân trong xây dựng NTM. Huyện đã chỉ đạo các địa phương trên cơ sở đa dạng nguồn vốn huy động, đầu tư xây dựng các công trình theo thứ tự ưu tiên và hiện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Nhờ đẩy mạnh xây dựng NTM, diện mạo huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã đổi thay toàn diện

Đến nay, Kim Sơn có 23/23 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 33 thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia. Tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới, đạt 99,53%; tỷ lệ người dân hài lòng ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng NTM đạt 90%.

Hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn đã được hoàn thiện. Đến nay, 100% số xã đã có đường tới trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định; thôn, xóm có đường bằng bê tông, nhựa; các xã đã lắp đặt biển báo, chỉ dẫn giao thông, xây dựng rãnh thoát nước, vỉa hè, lắp đặt đường điện chiếu sáng, trồng đường hoa, cây xanh ven các trục đường và ở các khu dân cư. Riêng năm 2022, huyện đã cấp 3.650 triệu đồng cho 22 xã mua xi măng làm đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt, huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài huyện... để nâng cao thu nhập nhân dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân năm 2022 là 57,2 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,43%.

Công tác giáo dục được quan tâm, huyện đã chỉ đạo đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các cấp học. Theo đó, chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT của huyện Kim Sơn luôn xếp ở thứ hạng cao trong tỉnh Ninh Bình…

Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tích cực, hiệu quả.

Nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã chuyển biến rõ rệt, người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM bằng nhiều cách làm sáng tạo. Tổng huy động nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Kim Sơn đạt trên 485.869 triệu đồng, vốn trung ương 29.767 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 57.780 triệu đồng; vốn huy động nguồn lực trong nhân dân và cộng đồng 156.100 triệu đồng.

Theo đồng chí Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, nhờ sự sâu sát của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tinh thần đoàn kết, đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân địa phương nên mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM luôn được tháo gỡ kịp thời... Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, huyện sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng NTM ở tầm cao hơn, biến mỗi kết quả thiết thực đạt được ngày hôm nay là nền tảng vững chắc để Kim Sơn tiếp tục vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

Minh Phương