Huyện Ninh Giang (Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới
11/10/2021 - 14:26

TĐKT - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1688/QĐ-TTg ngày 9/10/2021 công nhận huyện Ninh Giang (tỉnh Hải Dương) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Diện mạo nông thôn Ninh Giang đổi thay từng ngày

Tính đến hết tháng 12/2020, tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình trên địa bàn huyện Ninh Giang là hơn 2.576 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhân dân đóng góp, ủng hộ hơn 592 tỷ đồng chiếm trên 23% tổng vốn huy động. Toàn huyện đã xây dựng nâng cấp được hơn 835 km đường giao thông nông thôn; trong đó nhựa hóa đường trục xã, liên xã trên 127 km, đạt 95,34%; cứng hóa đường trục thôn hơn 212 km, đạt 96,74%; nâng cấp trên 250 km đường thôn xóm, đạt 96,6%; và cứng hóa hơn 175 km đường trục chính ra đồng.

Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2020 đạt 152 triệu đồng/ha, tăng 50 triệu đồng/ha so với năm 2011. Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển toàn diện theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, gắn với ứng dụng công nghệ cao và hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng/người/năm, tăng 38 triệu đồng/người/năm so với năm 2011, đảm bảo các xã đều trên chuẩn…

Minh Phương