Khảo sát mô hình trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
26/02/2023 - 14:03

BTĐKT – Ngày 24/2, đoàn công tác của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đi khảo sát mô hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh, Phòng Kinh tế huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.