Thái Nguyên phân bổ trên 46 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới
04/04/2023 - 12:34

BTĐKT - Năm 2023, UBND tỉnh Thái Nguyên phân bổ trên 46 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, nguồn vốn thực hiện ở cấp tỉnh là trên 23,3 tỷ đồng, còn gần 22,7 tỷ đồng thực hiện ở cấp huyện, xã.

Cùng với nguồn vốn trên, tỉnh sẽ tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương; đồng thời lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và huy động sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp để tạo nguồn lực xây dựng NTM.

Mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Tân Cương (TP Thái Nguyên) (ảnh: Lương Hạnh)

Thời gian qua, với những cách làm chủ động, sáng tạo và linh hoạt, tỉnh Thái Nguyên là một trong 2 địa phương có kết quả xây dựng NTM cao nhất khu vực miền núi phía Bắc và cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 4/9 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 119 xã (bao gồm 9 xã đã lên phường của thành phố Phổ Yên), đạt 86,9%. Theo chuẩn mới, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,14% xuống còn 4,35% (giảm 1,79% so với năm 2021). Về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh Thái Nguyên có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 63 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm NTM kiểu mẫu.

Năm nay, tỉnh phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt NTM nâng cao, 5 xã đạt NTM kiểu mẫu; huyện Định Hóa đăng ký đạt chuẩn NTM, huyện Đại Từ phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Cùng với việc tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh phấn đấu có 20 xóm trở lên đạt xóm NTM kiểu mẫu và 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên...

Nguyệt Hà