Thành phố Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
05/10/2021 - 19:58

TĐKT - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 5/10/2021 công nhận thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Người dân xã An Khang (TP Tuyên Quang) tiên phong đưa giống nho Hạ Đen vào trồng cho thu nhập vụ đầu đạt 70 - 90 triệu đồng/sào.

Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Tuyên Quang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Qua 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, đến nay, thành phố Tuyên Quang đã có bước phát triển khá toàn diện: Diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, 100% đường trục chính, đường liên thôn được cứng hóa; 5/5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95,9%.

Đáng chú ý, thành phố đã tập trung nguồn lực hỗ trợ cho phát triển sản xuất hàng hóa, đổi mới quy mô, phương thức sản xuất để các xã nâng cao tiêu chí thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân. Vận động nhân dân thành lập các tổ sản xuất, tổ hợp tác để cùng phát triển, hướng tới sản xuất hàng hóa theo chuỗi. Thành phố tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực như bưởi xã Thái Long, mật ong xã An Khang, cá đặc sản, ba ba xã Tràng Đà, phát triển chuỗi sản xuất sản phẩm ổi trên địa bàn xã Kim Phú… Nhờ đó, tới nay, thu nhập bình quân đầu người của các xã nông thôn mới đạt trên 40 triệu đồng/người/năm.

Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư theo quy hoạch. 5/5 xã có nhà văn hóa và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao. An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hiện nay, thành phố không còn nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Trang Lê