Xã Mường Bo (Sa Pa) đạt chuẩn nông thôn mới
01/12/2020 - 15:00

TĐKT - Ngày 28/11, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố xã Mường Bo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trao Bằng công nhận xã Mường Bo đạt chuẩn nông thôn mới

Năm 2019, Mường Bo được hình thành trên cơ sở sáp nhập giữa 2 xã Thanh Phú và Suối Thầu, theo Nghị quyết 767 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau sáp nhập, điều kiện kinh tế - xã hội xã Mường Bo còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: hệ thống cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, trình độ nhận thức của nhân dân không đồng đều, nguồn lực đầu tư của nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu trong khi điều kiện kinh tế của các hộ gia đình còn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm trên16 %; thu nhập bình quân đầu người 30,5 triệu đồng/người/năm... xã mới đạt 10 tiêu chí với tỷ lệ 52,63% tiêu chí nông thôn mới.

Với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức đến tháng 10/2020, xã Mường Bo đã hoàn thành 19/19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra: Trên 96% hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, không còn hộ dân phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 36 triệu đồng/năm, tăng trên 26 triệu đồng so với 2011; tỷ lệ hộ nghèo còn 10,73%, giảm 51,5% so với năm 2011,… Hệ thống điện, đường, trường, trạm ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân. Đặc biệt hệ thống chính trị ngày càng được củng cố và phát triển.

Để có được thành công đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Mường Bo đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó, cùng với nguồn lực đầu tư của các cấp, các ngành, người dân địa phương đã đóng góp trên 23 tỷ đồng tham gia thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Tại buổi lễ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

Thùy Linh