Xã Yên Lộc: Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao
01/06/2023 - 11:16

BTĐKT - Yên Lộc được biết đến là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bước vào công cuộc đổi mới, phát triển, Yên Lộc lại tiếp tục nổi bật lên là địa phương đi tiên phong trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Ra sức thi đua xây dựng NTM rồi NTM nâng cao đã mang đến những trái ngọt cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

 

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã (6/1/1948 - 6/1/2023), Yên Lộc đã vinh dự đón Bằng công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

Với quan niệm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Lộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2022.

Theo đó, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Ban Phát triển tại các xóm; chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảng ủy, chính quyền xã đã thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải thực sự tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm để tuyên truyền đến nhân dân, tạo thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Trong quá trình thực hiện, Yên Lộc tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung về xây dựng NTM nâng cao đến mọi đối tượng, các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình. Đảng ủy, UBND xã tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, đồng thời, mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Dưới sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, công cuộc xây dựng NTM nâng cao của Yên Lộc đã đạt được những giá trị to lớn. Yên Lộc đã trở thành một vùng quê đổi mới toàn diện, với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống người dân ngày càng văn minh, tiến bộ. Từ năm 2015 đến năm 2022, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao là trên 220 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 107 tỷ đồng, chiếm 47,8%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: Điện, đường, trường, trạm được quy hoạch, nâng cấp, xây mới tương đối đồng bộ. Diện mạo nông thôn mới ở Yên Lộc được thay đổi rõ rệt, nhận thức của người dân được nâng lên; công tác giảm nghèo ngày càng đi vào thực chất, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,83%. Thu nhập bình quân đạt trên 64 triệu đồng/người/năm. Xã đã có 4 sản phẩm OCOP được xếp hạng.

Hành trình xây dựng xã NTM nâng cao của Yên Lộc cán đích cuối năm 2022 càng góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tố Quyên