Xóm Bến: Điểm sáng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
06/10/2021 - 10:45

TĐKT - Đạt các tiêu chí xóm nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu từ giữa năm 2018, xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên hiện là lá cờ đầu về xây dựng NTM của tỉnh Thái Nguyên.

Xuất phát điểm từ xóm nghèo thuần nông, vị trí phát triển không thuận lợi, diện mạo xóm Bến đã thay đổi hoàn toàn từ khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, dân sinh. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi luôn được quan tâm. Các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao được ưu tiên đầu tư phát triển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Diện mạo nông thôn đã được thay đổi rõ rệt. Bản sắc văn hóa dân tộc vẫn được giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố; cấp ủy chi bộ, mặt trận, các đoàn thể được kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Trình độ dân trí, ý thức cộng đồng và chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngày càng giữ vững ổn định. Cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện rõ nét.

Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang từ nguồn vốn đóng góp của nhân dân

Một trong những bài học kinh nghiệm quý báu khi thực hiện xây dựng NTM ở xóm Bến là luôn bám sát kế hoạch, nhận định trước những thuận lợi, khó khăn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ những hạn chế, vướng mắc, biết chọn thời cơ, thời điểm thích hợp, tập trung mở nhiều cao điểm với những công trình, phần việc và thời gian cụ thể. Từ đó, tạo thành nhiều phong trào, thu hút nhiều lực lượng tham gia. Xóm chủ động chọn những tiêu chí dễ, những tiêu chí không cần đầu tư nhiều vốn để làm trước, đặc biệt là những tiêu chí bức xúc, nhóm tiêu chí có liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân.

Xác định nhân dân là chủ thể trong xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, xóm đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức khác nhau: Thông qua các cuộc họp thôn, xóm; in và niêm yết bộ tiêu chí xây dựng NTM và NTM kiểu mẫu tại hội trường, nhà văn hóa thôn để nhân dân biết, tổ chức thực hiện… Cán bộ, đảng viên luôn tiên phong, gương mẫu đi trước, làm trước, đồng thời gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, nên đã tạo được sự đồng thuận, ủng hộ, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền. Từ đó đã khuyến khích, động viên người dân hăng hái tự nguyện tham gia đóng góp sức người, sức của xây dựng NTM kiểu mẫu.

Từng hộ gia đình và mỗi người dân luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, thực hiện tốt vai trò chủ thể trong các phong trào, đặc biệt là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực.

Xóm Bến đã vận động nhân dân hiến hơn 25.156 m2 đất, đóng góp hàng trăm ngày công lao động; cứng hóa đạt chuẩn 2.430 m đường trục xóm, liên xóm; cứng hóa 4.920 m đường ngõ xóm; cứng hóa đạt chuẩn 810 m đường nội đồng; xây dựng được 2.100 m mương nội đồng phục vụ cho công tác sản xuất; xây dựng khu văn hóa - thể thao với 293 m2 nhà văn hóa, 200 m2 khu phụ trợ, 1.700m2 khu vui chơi; đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng công cộng tại các trục đường qua khu dân cư tập trung với chiều dài 6,7 km; xây dựng 13.700 m tường rào bê tông, 10 cổng chào; vận động người dân trồng hàng rào cây xanh, trồng cây cảnh, hoa kiểng trong khuôn viên gia đình… Tổ tự quản của xóm hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường theo quy định. Ban phát triển thôn có đăng ký và thực hiện "Đoạn đường xanh, sạch, đẹp", đã cắm mốc lộ giới đầy đủ theo quy hoạch.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, xóm Bến đã cán đích NTM kiểu mẫu vào năm 2018.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, trong thời gian tới, Ban phát triển xóm sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền, vận động đến mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, duy trì và nâng cao các tiêu chí, tiến tới xây dựng xóm Bến đạt chuẩn NTM kiểu mẫu bền vững.

Minh Phương