Chính trị - Xã hội

Chính phủ đặt mục tiêu trên 90% người dân tham gia BHYT vào năm 2020

TĐKT - Chính phủ vừa có báo cáo gửi Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật BHYT, tiến tới BHYT toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 68/2013/QH13 của Quốc hội. Chính phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực; đồng thời đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, toàn quốc có trên 90% người dân tham gia BHYT. Chỉnh phủ đặt mục tiêu trên 90% người dân tham gia BHYT vào năm 2020 Theo báo cáo của Chính phủ, tính đến hết năm 2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 3,3%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao (đến năm 2020 đạt ít nhất 80% dân số tham gia BHYT). Đặc biệt, trong số đối tượng tham BHYT, người tham gia theo hộ gia đình là 15,7 triệu người, tăng gần 1 triệu người so với năm 2017. Năm 2019, ước tính, toàn quốc có khoảng 85 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 89,8% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 1,7%; vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 68/2013/QH13 giao. Năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu có trên 90% dân số tham gia BHYT. Để đạt mục tiêu này, Chính phủ xác định rõ nhiệm vụ: Tập trung phát triển BHYT; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), kết nối dữ liệu trong quản lý KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia và hưởng đầy đủ quyền lợi BHYT; đổi mới cơ chế tài chính và phương thức thanh toán trong lĩnh vực BHYT. Đồng thời Chính phủ kiến nghị: Đối với Quốc hội: Đưa nội dung ưu tiên đầu tư cho các trạm y tế xã vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn vào Nghị quyết về kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2020, Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 để các tỉnh ưu tiên ngân sách địa phương, các nguồn tăng thu đầu tư cho các trạm y tế xã. Xem xét cân đối đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 cho Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn vay vốn ADB, cho Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế cơ sở vay vốn WB để có thể thực hiện ngay trong năm 2020 và các năm tiếp theo. Đề nghị Quốc hội chỉ đạo các địa phương: Triển khai các giải pháp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ dân số tham gia BHYT đã được Thủ tướng giao; bảo đảm ngân sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng được nhà nước hỗ trợ 100%, ưu tiên bố trí ngân sách để hỗ trợ hộ gia đình cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình tham gia BHYT; thúc đẩy bao phủ BHYT với học sinh, sinh viên; bố trí nguồn ngân sách địa phương thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội, ưu tiên đầu tư cho các trạm y tế xã và tăng cường cơ sở vật chất của lĩnh vực y tế. Đối với các cơ quan của Quốc hội: Tăng cường giám sát việc tuân thủ, thực hiện chính sách pháp luật về KCB và BHYT, quan tâm đến địa phương có tỷ lệ bao phủ BHYT thấp. Các đoàn đại biểu Quốc hội cần: Tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách nhằm mở rộng bao phủ BHYT, đầu tư của ngân sách nhà nước cho y tế; đề nghị các địa phương tăng cường đầu tư ngân sách cho việc thực hiện chính sách, pháp luật về KCB và BHYT, nhất là đầu tư cho trạm y tế xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Bảo Hân    

Từ 1/10, Hà Nội thanh toán các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân

TĐKT - Từ ngày 1/10/2019, các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội chỉ đạo các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thực hiện thanh toán các chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, tai nạn lao động (TNLĐ), ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe và trợ cấp thất nghiệp) cho công chức, viên chức (CCVC) và người lao động (NLĐ) 100% qua tài khoản cá nhân. Giao dịch tại bộ phận "Một cửa" của BHXH TP Hà Nội Phương thức chi trả này góp phần đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công, chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, xây dựng Chính phủ điện tử và hoàn thành chỉ tiêu phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trợ cấp BHXH một lần, TNLĐ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức - phục hồi sức khỏe, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt (tài khoản cá nhân). Đây là hành động nhằm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2020. UBND TP Hà Nội giao BHXH TP Hà Nội, Bưu điện và Sở LĐ-TB&XH tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người hưởng nhận các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; phối hợp với các ngân hàng thương mại hướng dẫn người hưởng đăng ký mở thẻ ATM ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ ban đầu và tại các điểm chi trả, đồng thời nhận thẻ ATM tại nơi trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) hoặc tại điểm chi trả. Cùng với đó, ngân hàng nhà nước (NHNN) chi nhánh Hà Nội chủ trì, phối hợp với BHXH TP Hà Nội chỉ đạo các ngân hàng thương mại trên địa bàn hướng dẫn người hưởng đăng ký mở và nhận thẻ ATM ngay tại nơi tiếp nhận, trả kết quả TTHC và tại điểm chi trả. Đặc biệt, phải sắp xếp, bố trí khoảng cách, địa điểm thuận tiện để đặt các cây ATM cho phù hợp, giám sát được mọi hoạt động ATM đảm bảo chất lượng, an ninh, an toàn, tạo thuận lợi nhất cho người hưởng khi đến nhận (rút tiền) các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân. La Giang  

Nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ

TĐKT - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đã thực hiện tốt và thành công trong công tác phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Kết quả từ sự nỗ lực không ngừng Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế -xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc bộ đến năm 2020, Ban Cán sự Đảng Bộ LĐ-TBXH đã chủ động chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp và các nhiệm vụ được giao có liên quan đến nội dung cụ thể. Theo đó, tổ chức quán triệt, tuyên truyền theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị tới từng đảng viên, cán bộ chủ chốt. Bộ LĐ-TBXH đã yêu cầu các đơn vị quan tâm, lồng ghép các chính sách, giải pháp phát triển lao động, người có công, xã hội của vùng theo chức năng nhiệm vụ được giao. Đồng thời Bộ LĐ-TBXH thường xuyên phối hợp với các tỉnh/ thành phố trong vùng triển khai các hoạt động nhằm có sự quan tâm trong địa bàn. Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW Có thể nói sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của ngành có liên quan tới sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh cho vùng được Bộ LĐ-TBXH thực hiện cơ bản đã có hiệu quả. Các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đã hoàn thành và vượt so với yêu cầu đề ra góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của toàn Vùng. Thay mặt Lãnh đạo Bộ LĐ-TBXH, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá rất cao những nỗ lực của các đơn vị thuộc bộ, các ban ngành chức năng, đặc biệt các địa phương trong vùng đã có sự nỗ lực phối hợp chặt chẽ trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội tại địa phương, cũng như sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo địa phương trong việc đưa ra những giải pháp, huy động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội nói riêng. Đặc biệt, công tác phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm đã được tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Thị trường lao động ngày càng phát triển; các hoạt động thông tin, dự báo thị trường lao động được triển khai đồng bộ. Thị trường xuất khẩu lao động tiếp tục được củng cố và phát triển, một số thị trường trọng điểm có mức tăng trưởng hàng năm cao như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc... Chất lượng nguồn lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài của thành phố từng bước được nâng cao. Giai đoạn 2005 - 2018, các chỉ tiêu về thị trường lao động, giải quyết việc làm cơ bản hoàn thành tốt theo kế hoạch đặt ra: Giai đoạn 2006 - 2018, giải quyết việc làm cho 2,174 triệu lao động, 6 tháng đầu năm 2019, giải quyết cho 710.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của Vùng tăng đều qua từng năm (năm 2014: 39,64%, năm 2015: 41,66%, năm 2016: 42,79%, năm 2017: 45,29%, năm 2018: 47,31%). Cũng theo đó, giai đoạn từ 2005 - 2020 từ nguồn lực đầu tư của nhà nước thông qua các chính sách và chương trình giảm nghèo, người nghèo đã tiếp cận thuận tiện hơn các chính sách trợ giúp của nhà nước. Đời sống của người nghèo được từng bước cải thiện, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỷ lệ nghèo các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc giảm nhanh, từ 38,72% (2005) xuống còn 31,38% (2010); 25,77% (2015) và 15,82% (2018). Tỷ lệ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5,5%/năm, các xã nghèo giảm bình quân từ 3 - 4%/năm. Đến hết năm 2018, toàn vùng có 7 huyện thoát nghèo và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 72 xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong khu vực đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ Tuy nhiên, vùng Trung du miền núi Bắc Bộ vẫn là vùng nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất của cả nước, đa phần là các các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao, có tỉnh 99% hộ nghèo là hộ dân tộc thiểu số như Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu. Tỷ lệ tái nghèo và phát sinh nghèo tương đối cao. Tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng diễn ra phức tạp, gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng và có tác động lâu dài đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Bên cạnh đó, còn nhiều khó khăn do chưa khai thác, huy động được nhiều nguồn lực tại chỗ, chưa phát huy được nội lực trong dân; vẫn tồn tại quan điểm trông chờ, ỷ lại vào nguồn vốn ngân sách. Chất lượng lao động là người dân tộc thiểu số còn thấp nên khả năng giải quyết việc làm tại chỗ và nâng cao chất lượng việc làm không cao. Sự gắn kết giữa các chương trình giảm nghèo và đào tạo nghề với các chính sách, chương trình giải quyết, hỗ trợ tạo việc làm còn hạn chế dẫn đến việc đào tạo, giải quyết, hỗ trợ tạo việc làm đạt hiệu quả chưa cao. Thiếu nguồn lực để thực hiện các chính sách, chương trình, đề án về đào tạo, giải quyết, hỗ trợ tạo việc làm. Điều kiện kinh tế khó khăn, vị trí địa lý hiểm trở nên công tác thông tin tuyên truyền cũng như việc nắm bắt, thống kê, quản lý lao động gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các chính sách. Thời gian tới, những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục được triển khai bao gồm: Ban hành, hoàn thiện các văn bản chính sách, cơ chế đối với Vùng; thực hiện các giải pháp hoàn thiện, phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm; phát triển giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; làm tốt công tác trợ giúp xã hội và giảm nghèo; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TW; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh vùng Trung du miền núi Bắc bộ là vùng đảm bảo sinh thái, sinh quyển, khí quyển, thủy quyển đối với vùng Đồng bằng sông Hồng và cho cả nước. Vùng có vị trí đặc biệt về quốc phòng, an ninh với đường biên giới dài. Bên cạnh đó, đây là vùng có nhiều di sản văn hóa, truyền thống lịch sử. Tuy nhiên, đây cũng là vùng có nhiều khó khăn về khí hậu, địa lý, hay xảy ra thiên tai. Cần có những đánh giá sâu hơn về các chỉ tiêu đã đặt ra, đặc biệt những chỉ tiêu như tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ lao động qua đào tạo, số lao động có việc làm, tỷ lệ sử dụng lao động nông thôn... sau khi triển khai Nghị quyết có được những tiến bộ như thế nào, trên giác độ xã hội, có thu hẹp được khoảng cách giữa vùng Trung du miền núi Bắc bộ với các vùng khác được không. Đánh giá công tác thực hiện các mục tiêu cũng như những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. Ngoài ra, các cơ chế và chính sách đặc thù chính như cơ chế, chính sách đặc thù cho dạy nghề cho lao động nông thôn miền núi và tạo việc làm; cơ chế thu hút vốn; cơ chế đặc thù với giảm nghèo miền núi đang rất cần đánh giá xem đã phù hợp với thực tế chưa, các tiêu chí đã phù hợp chưa. Đồng thời, để phát triển hơn nữa, cần đánh giá chi tiết sự phối hợp, kết hợp, làm rõ trách nhiệm trong quản lý giữa các đơn vị liên quan và các chính sách về an sinh xã hội đối với khu vực này cần thay đổi như thế nào để thiết thực, hiệu quả hơn. Hồng Thiết

Hội nghị khoa học Dược lâm sàng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2019

TĐKT - Ngày 25/9, tại Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội (BV TWQĐ) 108 tổ chức Hội nghị khoa học Dược lâm sàng năm 2019, nhằm cập nhật các chuyên đề, báo cáo khoa học mới nhất của các nhà khoa học Việt Nam trong và ngoài quân đội về Dược Lâm Sàng. Dự Hội nghị có các đại biểu: Thiếu tướng, PGS. TS. Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y, Bộ Quốc Phòng, TS. DS Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế; GS.TS Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng trường Đại học Dược Hà Nội; Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng,Giám đốc BV TWQĐ 108 cùng Ban Giám đốc BVTWQĐ 108 và hơn 660 đại biểu đến từ các bệnh viện quân sự và dân sự trong cả nước. Đặc biệt, Hội nghị còn kết nối trực tiếp qua hệ thống Telemedicine với Bệnh viện 103 – Quân đội nhân dân Lào để chia sẻ những kiến thức hữu ích. Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Giám đốc BV TWQĐ 108  phát biểu tại Hội nghị Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng chia sẻ: “Hội nghị được tổ chức vào đúng ngày 25/9 là Ngày Dược sĩ thế giới, là một dịp rất ý nghĩa để tôn vinh vai trò của lĩnh vực dược lâm sàng trong công tác điều trị bệnh tại các bệnh viện hiện nay. Năm 2015, nắm bắt được vai trò rất quan trọng của dược lâm sàng, Bệnh viện TWQĐ 108 đã quyết định thành lập Ban Dược lâm sàng thuộc Khoa Dược với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý của việc kê đơn, sử dụng thuốc trong bệnh viện. Hiện tại, Ban Dược lâm sàng thường xuyên triển khai các buổi sinh hoạt khoa học toàn bệnh viện, giúp cho đội ngũ bác sĩ rút kinh nghiệm, giảm sai sót, nâng cao chất lượng kê đơn. Bên cạnh đó, số lượng và chất lượng báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc (ADR) cũng được tăng dần theo từng năm: Cụ thể năm 2014 (khi chưa thành lập Ban Dược lâm sàng) chỉ có 35 bài báo cáo nhưng kể từ khi thành lập Dược lâm sàng vào 2015 đã có 105 báo cáo, tính tới thời điểm hiện tại bệnh viện đã có 130 báo cáo. Trong những năm gần đây công tác ADR của bệnh viện luôn ở trong top 10 của khu vực Hà Nội. Dự kiến, trong thời gian tới, Ban Dược lâm sàng sẽ triển khai thêm nhiều hoạt động liên quan đến ADR nhằm nâng cao chất lượng theo dõi trên nhiều đối tượng bệnh nhân khác nhau." Tại Hội nghị, các đại biểu được lắng nghe 19 báo cáo tiêu biểu trên tổng số gần 50 báo cáo được đăng ký tham gia Hội nghị từ các chuyên gia hàng đầu về đào tạo và thực hành dược lâm sàng trên khắp cả nước. Đây là những báo cáo có giá trị về mô hình đào tạo và thực tế triển khai hoạt động dược lâm sàng, cũng như vai trò của dược sĩ lâm sàng trong nhiều lĩnh vực như quản lý sử dụng kháng sinh, ung thư, ngoại khoa. Hơn 660 đại biểu đến từ các bệnh viện quân sự và dân sự trong cả nước tham dự Hội nghị Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quân y đánh giá “Hội nghị khoa học Dược lâm sàng lần này là một dấu ấn thể hiện sự phát triển của dược lâm sàng của Bệnh viện TWQĐ 108. Bệnh viện đã có những bước phát triển mạnh ở tầm cao mới. Các hoạt động như xuất bản cuốn “Thông tin thuốc” là một ấn phẩm rất có giá trị cho không chỉ các bác sĩ mà còn hữu ích cho người bệnh, người nhà người bệnh.” Đại diện cho Bộ Y tế, TS Cao Hưng Thái, Phó Cục Trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẳng định: “Bộ Y tế rất coi trọng hoạt động dược lâm sàng. Đây là một trong 2 nội dung trọng tâm của Chính sách Thuốc Quốc Gia và đang được đưa vào các nội dung hoàn thiện của các văn bản luật liên quan. Bộ Y tế đánh giá cao những đóng góp của dược lâm sàng – BV TWQĐ 108 trong thời gian qua, đặc biệt qua hội nghị khoa học lần này.” Sự kiện được tổ chức với quy mô lớn và chất lượng cao đã góp phần thể hiện sự kiên định trong thực hiện mục tiêu và chiến lược phát triển của ngành y tế. Qua sự hỗ trợ từ các chuyên gia, sự say mê, nhiệt huyết của các dược sĩ lâm sàng, hoạt động dược lâm sàng tại Bệnh viện TWQĐ 108 nói riêng và các bệnh viện khác trên cả nước nói chung sẽ góp phần cho sự phát triển vững chắc và nhiều bước đột phá hơn nữa trong lĩnh vực dược lâm sàng của Việt Nam. Mai Thảo

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số TP Hà Nội lần thứ III

TĐKT - Với chủ đề “Cộng đồng các dân tộc TP Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) TP Hà Nội lần thứ III sẽ diễn ra từ 2 - 3/10 tới tại Hội trường Bộ Tu lệnh Thủ đô Hà Nội. Đó là thông tin do ông Nguyễn Tất Vinh, Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 24/9. Trưởng Ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh thông tin tại Hội nghị Ông Vinh cho biết, hiện nay Hà Nội có 107.847 người DTTS, thuộc 50/53 thành phần DTTS sinh sống đan xen cùng người Kinh ở tất cả 30/30 quận, huyện, thị xã, chiếm 1,3% dân số toàn thành phố. Trong đó, dân tộc Mường chiếm 57,71%, dân tộc Tày chiếm 17,81%, dân tộc Thái 6,61%, dân tộc Nùng 5,85%… Tuy vậy, đồng bào DTTS chỉ cư trú tập trung theo cộng đồng tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện (Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức) với hơn 55.000 người, chiếm 51% người DTTS toàn thành phố. Mỗi DTTS trên địa bàn Hà Nội đều có phong tục, tập quán, sắc thái văn hóa riêng; đồng thời cũng kế thừa và chịu ảnh hưởng của văn hóa các dân tộc khác, nhưng tựu chung đều có lòng yêu nước nồng nàn, anh dũng trong chiến đấu, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố. Đại hội tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nươc về vấn đề dân tộc, đại đoàn kết dân tộc; khơi dậy lòng yêu nước, xây dựng, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận của đồng bào DTTS vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá chính xác thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn DTTS và miền núi từ Đại hội lần thứ 2 năm 2014 đến nay. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác dân tộc thành phố giai đoạn 2019 – 2024. Đồng thời, đây là dịp để biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc, động viên, cổ vũ đồng bào DTTS tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Thủ đô và đất nước. Dự kiến Đại hội sẽ có 250 đại biểu chính thức đại diện cho cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Thủ đô tham dự. Đại hội cũng sẽ tổ chức trao thưởng cho 29 tập thể và 75 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc; trong đó có 2 tập thể và cá nhân sẽ được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ông Vinh đặc biệt nhấn mạnh, năm 2019, có 2 cá nhân là người DTTS vinh dự được lọt vào danh sách là Công dân Thủ đô ưu tú. Đó là niềm vinh dự to lớn, cũng như khẳng định vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của đồng bào DTTS trong sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Mai Thảo

Ngày Tránh thai thế giới 2019: “Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai”

TĐKT - Ngày 23/9, tại Hà Nội, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với sự đồng hành của Công ty TNHH Bayer tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Tránh thai thế giới 26/9 với chủ đề “Chủ động tránh thai, trách nhiệm không của riêng ai”. Ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phát biểu tại chương trình Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Doãn Tú, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) nhấn mạnh: Mục tiêu của Ngày tránh thai Thế giới nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân, cộng đồng xã hội, đặc biệt là giới trẻ, vị thành niên, thanh niên, phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh đẻ về tất cả các biện pháp tránh thai để giúp họ có sự lựa chọn sáng suốt cho sức khỏe sinh sản. Ngày Tránh thai thế giới 26/9 có ý nghĩa như một chiến dịch toàn cầu, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ trong việc quan hệ tình dục an toàn và chủ động tránh thai, đồng thời khuyến khích tất cả mọi người đều có thể chủ động hành vi mang thai vì những lợi ích của chính mình và cộng đồng. Hiện nay, dân số Việt Nam là hơn 96 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số từ trên 2% năm 1993 đã giảm xuống còn 1,07% năm 2017. Theo Tổng cục Thống kê cho biết, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15 - 49 tuổi) là trên 24,2 triệu người. Trung bình mỗi năm dân số Việt Nam tăng thêm khoảng gần 1 triệu người. Trong những năm tới, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ vẫn sẽ tiếp tục gia tăng và dự báo sẽ đạt cực đại vào năm 2027 – 2028. Trong khi đó, tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai (BPTT) năm 2017 là 76,5%, trong đó tỷ lệ sử dụng các BPTT hiện đại là 65,4%. Các kết quả công tác DS-KHHĐ đạt được đó góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là đóng góp vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, thực hiện thành công các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện đời sống nhân dân. Tuy nhiên, nhu cầu sử dụng các phương tiện tránh thai (PTTT) tiếp tục tăng. Đặc biệt vị thành niên/thanh niên (VTN/TN) cần được quan tâm hơn. Họ là những đối tượng phải đương đầu với nhiều nguy cơ và thách thức liên quan đến sức khỏe sinh sản (SKSS), sức khỏe tình dục như: Họ thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết để chăm sóc bản thân. Tỷ lệ phá thai, bao gồm cả phá thai ở VTN/TN còn cao. Tình trạng phá thai lặp lại còn khá phổ biến; tỷ lệ vô sinh, nhất là vô sinh thứ phát đang có chiều hướng gia tăng, dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ còn một số hạn chế. Giải quyết các nhu cầu chưa được đáp ứng về KHHGĐ chính là một trong những cách thức đầu tư mang lại hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Phòng, tránh thai mang lại rất nhiều lợi ích: Chủ động trong việc sinh con; tránh được những tai biến sản khoa và không bị các bệnh lây truyền qua đường tình dục; phòng, tránh thai giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình… Trong thời gian tới, việc thực hiện các mục tiêu về KHHGĐ vẫn tiếp tục là một nội dung quan trọng của công tác dân số, đặc biệt là chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ, đảm bảo đáp ứng đầy đủ và đa dạng các phương tiện tránh thai, xã hội hóa dịch vụ và các phương tiện tránh thai, đảm bảo tiếp cận dịch vụ thuận tiện, dễ dàng, giá cả phù hợp đối với các nhóm dân cư khác nhau, dần dần xóa bỏ khác biệt trong tiếp cận dịch vụ KHHGĐ giữa các vùng địa lý, mang lại lợi ích cho toàn bộ người dân, đặc biệt là cho đông bào dân tộc thiểu số và đồng bào hiện đang sinh sống tại các vùng sâu, vùng xa. Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Lan Hương, đại diện Công ty Bayer tại Việt Nam nhận Bằng Khen của Tổng cục DS-KHHGĐ Trong 3 năm qua, Chương trình truyền thông xã hội với chủ đề “Là phụ nữ, tôi chọn sống chủ động” do Tổng cục DS-KHHGĐ và Hội LHPN Việt Nam thực hiện với sự tham gia góp sức của Bayer Việt Nam đã được thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực; cung cấp thêm kiến thức về phòng, tránh thai, trang bị kiến thức về sức khỏe sinh sản cho nhiều chị em phụ nữ, thanh niên… trên cả nước. Tiếp nối những thành công đó, trong năm 2019, để thuận tiện hơn cho các cán bộ dân số cũng như chị em phụ nữ tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, chương trình cho ra mắt App Mobile với tên “Sống chủ động”. Đây là nơi tổng hợp đầy đủ tất cả các kiến thức về SKSS, các phương pháp ngừa thai, cũng là nơi giao lưu với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc SKSS. Tại Hội thảo, Tổng Cục DS-KHHGĐ cũng vinh danh và trao tặng giấy khen cho Công ty Bayer Việt Nam là một trong những doanh nghiệp có cùng tầm nhìn chiến lược và kiên trì thực hiện cam kết 3 bên về vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội trong việc tuyên truyền đúng về kiến thức ngừa thai. Mai Thảo – Hồng Thiết

Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng STEAM trong giáo dục

TĐKT – Ngày 23/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại sứ quán Đan Mạch phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng STEAM trong giáo dục” tại Trường quay VTV Kênh Giáo dục (43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội), với mục chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong quá trình ứng dụng và thúc đẩy STEAM tại Việt Nam. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen phát biểu tại Diễn đàn Diễn đàn thu hút gần 200 khách mời là đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Đan Mạch, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác, các chuyên gia STEAM trong nước và quốc tế, nhiều giáo viên của các trường tại Hà Nội. Các đại biểu tham dự đã có cuộc thảo luận sôi nổi nhằm tìm ra các giải pháp thúc đẩy việc thực hiện phương pháp STEAM trong giáo dục tại Việt Nam. STEAM là phương pháp tiếp cận liên môn trong giáo dục các môn học khoa học, công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật và toán nhằm định hướng các em học sinh bằng các câu hỏi, trao đổi nhóm và tư duy phản biện. Thông qua các trải nghiệm thực tiễn, phương pháp này sẽ giúp các em có được những kỹ năng như cân nhắc rủi ro, giải quyết vấn đề, hợp tác và làm việc sáng tạo. Đây là những kỹ năng vô cùng cần thiết của những nhà kiến tạo, giáo dục, những lãnh đạo và học sinh. Từ năm học 2013-2014 đến nay, giáo dục STEM đã được triển khai trong chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan, gắn với đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học thông qua xây dựng và thực hiện các chủ đề/dự án học tập gắn với thực tiễn. Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cấp quốc gia cho học sinh trung học cấp quốc gia và chọn cử học sinh tham dự Hội thi khoa học kĩ thuật quốc tế (Intel ISEF) tại Hoa Kỳ. Chính thức tham dự Intel ISEF từ năm 2012 đến nay, năm nào học sinh Việt Nam cũng đoạt giải tại hội thi này. Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Kim Højlund Christensen cho biết: “Nền kinh tế của thế kỷ 21 sẽ yêu cầu lực lượng lao động tinh thông trong các công việc có liên quan tới khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Jean Piaget, nhà tâm lý học giáo dục người Thụy sĩ đã nói “Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải là gia tăng khối lượng kiến thức mà là tạo ra các cơ hội cho một đứa trẻ phát minh và khám phá, là để tạo ra những con người có khả năng làm những việc mới họ chưa từng làm.” Tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm này và tin rằng việc áp dụng STEAM là một khoản đầu tư tốt cho các trường vì thông qua STEAM, học sinh không những thu nhận kiến thức mà còn được dạy các kỹ năng mà những người thuê lao động sẽ yêu cầu. Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng STEAM trong giáo dục hôm nay là sự nối tiếp mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Đan Mạch trong lĩnh vực giáo dục. Tôi hy vọng rằng kiến thức, kinh nghiệm cũng như những bài học rút ra trong quá trình thực hiện STEAM được các chuyên gia trong nước, quốc tế và Đan Mạch chia sẻ hôm nay sẽ góp phần thúc đẩy việc áp dụng STEAM  tại Việt Nam và hỗ trợ việc thực hiện thành công Chương trình Giáo dục phổ thông mới tại Việt Nam.” Các em học sinh có cơ hội trải nghiệm STEAM thực tế với các thiết bị và công cụ của LEGO Ý tưởng hợp tác với Đan Mạch và LEGO Education để thúc đẩy STEAM tại Việt Nam được hình thành vào tháng 8/2017 trong chuyến thăm chính thức Đan Mạch của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Diễn đàn lần này do LEGO tài trợ. Bên lề diễn đàn chính thức, LEGO cũng cho dựng nhiều góc trải nghiệm ngay bên ngoài trường quay VTV 7, để các đại biểu và hàng trăm các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở tại Hà Nội có thể trải nghiệm STEAM thực tế với các thiết bị và công cụ của LEGO dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia LEGO Education. Phương Thanh

Chào tân sinh viên 2019: Sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu hóa

TĐKT - Sáng 22/9, tại Hà Nội, Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã tổ chức sự kiện “Chào tân sinh viên 2019: Z - Thế hệ làm chủ công nghệ” nhằm thúc đẩy các bạn sinh viên chủ động trang bị thêm những kiến thức về công nghệ, từ đó mở ra nhiều cơ hội hơn trong cuộc cách mạng 4.0. Hệ thống Giáo dục HOCMAI tặng học bổng cho các tân sinh viên có thành tích cao Năm 2019 đánh dấu mốc năm thứ 13 sự kiện Chào Tân sinh viên do Hệ thống Giáo dục HOCMAI tổ chức. Mỗi năm, chương trình đều mang tới cho các bạn tân sinh viên một chủ đề, một thông điệp thiết thực, bổ ích, đồng thời tạo ra diễn đàn giúp các bạn có cơ hội tiếp cận với những chuyên gia, diễn giả ở nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp các bạn có thêm những góc nhìn, những kiến thức mới cho hành trình của mình. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đại diện gần 10 trường đại học, hơn 40 giáo viên các trường phổ thông cùng hơn 500 tân sinh viên. Tại chương trình, hơn 500 tân sinh viên các trường đại học đã được giao lưu với 2 diễn giả là anh Lê Công Thành, CEO của start-up Infore Technology và bạn Đinh Trường Giang, người vừa đạt Giải nhất cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức 2019. “Những gì thầy cô trong trường đại học trao cho bạn là chưa đủ, không một giáo trình, tài liệu nào cập nhật kịp thời vô vàn những xu hướng phát triển mới bên ngoài kia và môi trường cạnh tranh gay gắt không có chỗ cho những tư duy cũ kỹ”, đó là chia sẻ của diễn giả Đinh Trường Giang. Trường Giang sinh năm 1996, là một “Z-er” xuất sắc của trường Đại học Bách khoa với nhiều phát minh ấn tượng có thể kể đến như: Thiết bị chống ngủ gật cho người lái xe ô tô, robot leo tường, xe tự hành và hiện đang là kỹ sư phần mềm tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel. Tân sinh viên giao lưu với các diễn giả tại chương trình “Ở thời đại mà robot đang thay thế hàng trăm nghìn lao động mỗi năm thì bạn sẽ là ai khi bước ra thế giới nếu bạn không chủ động nắm bắt xu hướng, không chủ động tiếp cận tri thức? Ở mọi ngành nghề, sự cạnh tranh giữa người với người, giữa người với robot đòi hỏi chúng ta càng ngày càng phải “khôn” hơn, nhiều kỹ năng hơn, tích lũy tri thức ở tầm cao hơn, đặc biệt là về công nghệ và ngôn ngữ”, Trường Giang nói. Cũng theo Trường Giang, 4 yếu tố giúp các Z-ers trở thành công dân toàn cầu, đó là: Khả năng ứng dụng công nghệ, khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ, kỹ năng mềm và sự tích lũy kinh nghiệm từ thực tế. Nếu như Trường Giang truyền cho tân sinh viên bầu nhiệt huyết chủ động nắm bắt công nghệ để làm chủ tương lai thì diễn giả Lê Công Thành lại cung cấp cho các tân sinh viên một bức tranh tổng quát. Anh Thành cho rằng, Việt Nam có chủ quyền trên bản đồ địa lý và cũng có bờ cõi 4.0 mà thế hệ Z sẽ là những người làm chủ công nghệ để kìm hãm việc bị “đô hộ số” và bảo vệ cõi ấy. Anh Thành chia sẻ, 80% phần mềm chúng ta sử dụng là do người nước ngoài cung cấp. Có nghĩa là họ đang ghi nhận lại toàn bộ dữ liệu của chúng ta. Họ đang hiểu chúng ta hơn cả chính bản thân chúng ta và rồi đến lúc họ sẽ điều phối hành vi chúng ta thông qua mạng internet. “Vậy để bảo vệ bờ cõi 4.0, thứ nhất, hãy giải phóng dữ liệu bằng cách ủng hộ cho những phần mềm của Việt Nam. Thứ hai, hãy mở rộng bờ cõi bằng cách học tập làm chủ công nghệ, nỗ lực tìm hiểu nhu cầu thực tiễn trong xã hội để phát minh thật nhiều. Chỉ khi phát minh, sáng chế thật nhiều phần mềm Việt Nam, các bạn mới giữ được dữ liệu người Việt trong tay người Việt”, anh Thành nói. Đại diện Hệ thống Giáo dục HOCMAI, đơn vị tổ chức chương trình, bà Nguyễn Quỳnh Trang, chia sẻ: “Thông qua câu chuyện của các diễn giả, chương trình mong muốn mang tới cho các bạn sinh viên một bức tranh toàn cảnh về sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường việc làm trong tương lai gần, đặc biệt là ưu thế của nguồn lực có kiến thức và có khả năng sử dụng công nghệ. Từ đó, các bạn cần chủ động trong học tập và trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cần thiết ngay từ bây giờ, để khi ra trường, các bạn tự tin hơn và mở ra nhiều cơ hội hơn, sẵn sàng bước vào sân chơi toàn cầu hóa.” Dịp này, Hệ thống Giáo dục HOCMAI đã dành tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 6,99 triệu đồng tới 20 tân sinh viên có thành tích đạt tổng điểm các môn xét tuyển từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Mai Thảo  

Ngành y tế đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

TĐKT - Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong ngành y tế”. Khai trương Cổng giao dịch hỗ trợ y tế PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương cho biết: Thanh toán không dùng tiền mặt nói chung và thanh toán điện tử nói riêng là xu thế tất yếu của thời đại, thể hiện một xã hội văn minh, hiện đại, đem lại nhiều lợi ích to lớn, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, ngành y tế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực hành chính công, lĩnh vực khám, chữa bệnh, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và trong công tác đào tạo nhân lực y, dược. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định: Việc sử dụng bệnh án điện tử, thanh toán điện tử không dùng tiền mặt cũng như bệnh viện thông minh là một yêu cầu tất yếu của xã hội văn minh. Đặc biệt, việc thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều lợi ích như an toàn, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian; đồng thời cho phép các giao dịch mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ một cách trực tuyến ở mọi lúc, mọi nơi; cho phép người dân tiếp cận và thanh toán không chỉ trong nước mà ngay cả với thị trường toàn cầu. Theo đó, thanh toán không dùng tiền mặt trong khám, chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, bất cập như người dân đến khám, chữa bệnh vẫn còn thói quen sử dụng tiền mặt, chưa quen sử dụng thẻ, các ứng dụng di động để thanh toán. Số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết có 50% dân số Việt Nam chưa có tài khoản ngân hàng hoặc thẻ thanh toán điện tử; chưa có nhiều giải pháp thanh toán viện phí cho các cơ sở y tế tại vùng sâu, vùng xa, miền núi; nhận thức chưa đầy đủ về lợi ích, ý nghĩa thanh toán không dùng tiền mặt của bệnh viện nên tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt hiện còn thấp. Kết nối giữa phần mềm ngân hàng, các trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn. Phí thanh toán các giao dịch không dùng tiền mặt còn cao và bệnh viện chưa có các cơ chế chi trả phí. Thêm vào đó, kết nối giữa phần mềm ngân hàng, các trung gian thanh toán với hệ thống thông tin bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn; phí thanh toán các giao dịch không dùng tiền mặt còn cao và bệnh viện chưa có các cơ chế chi trả phí. Cơ sở y tế phối hợp ngân hàng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện cho người không có thẻ. Việc triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo Nghị quyết của Chính phủ là một nhiệm vụ chính trị của ngành y tế. Do đó, cần quán triệt trong toàn ngành về ý nghĩa và lợi ích của phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Từ đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đơn vị và vai trò của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo quyết liệt triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Bên cạnh đó các đơn vị trong toàn ngành phải có kế hoạch hành động, bố trí nguồn lực và các điều kiện để triển khai các giải pháp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của đơn vị. Chính vì thế, các bệnh viện, cơ sở đào tạo y dược phải chủ động triển khai nhiều hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, học phí, như: Thanh toán qua thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, qua thiết bị di động thông minh, ví điện tử, cổng thanh toán điện tử. Đối với người dân không có thẻ, không có tài khoản ngân hàng, các cơ sở y tế phải phối hợp với ngân hàng triển khai giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện, dễ dàng và phù hợp với điều kiện, lối sống của người dân. Cùng với đó, tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân về ý nghĩa và tiện ích quan trọng của thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần vào giảm thủ tục hành chính, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết thêm, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên cả nước chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố và phối hợp với sở, ban, ngành, cơ sở y tế trên địa bàn áp dụng các phương án triển khai thanh toán không dùng tiền mặt. Đồng thời chỉ đạo các ngân hàng, các tổ chức cung ứng sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán tích cực phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh và cơ quan liên quan trên địa bàn đô thị để chấp nhận thanh toán viện phí bằng phương pháp điện tử. Phó Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Y tế trong trong việc nâng cao trải nghiệm sự hài lòng của người dân trong thanh toán viện phí, giúp giảm thời gian xếp hàng, chờ đợi, thời gian xếp hàng nộp tiền viện phí, góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Đồng thời ngân hàng nhà nước cam kết tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế để cung cấp các dịch vụ, giải pháp thanh toán, nhanh chóng an toàn, thuận tiện với chi phí hợp lý. Tại Hội nghị này các đại biểu đã được nghe báo cáo về các giải pháp không dùng tiền mặt trong ngành y tế, khai trương cổng hỗ trợ thanh toán y tế không dùng tiền mặt, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để đi đến thống nhất một số nhiệm vụ, giải pháp chính thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của Chính phủ trong thời gian tới. Hưởng ứng chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, VNPT EPAY – là một trong những đơn vị đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép chính thức cho hoạt động trung gian thanh toán, là một trong những đơn vị tiên phong cung cấp các giải pháp thanh toán điện tử bao gồm cổng thanh toán trực tuyến, dịch vụ Virtual Account (Tài khoản chuyên dụng), Ví điện tử, mPOS…để hỗ trợ các bệnh viện, trường học trong công tác thu viện phí, học phí. Trong đó, dịch vụ Tài khoản chuyên dụng đang cho thấy tốc độ tăng trưởng với mức gần 800% so với tháng 1/2019. Đây là một trong những giải pháp phù hợp với thị trường Việt Nam vì thời điểm hiện tại có tới 50% dân số không sử dụng tài khoản ngân hàng. Hồng Thiết    

Bộ Nội vụ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9

TĐKT - Chiều 20/9, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Đến dự và chủ trì họp báo có Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Duy Thăng; Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh. Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh cho biết, từ ngày 18/6/2019 đến nay, Bộ Nội vụ đã phát hành 1.595 văn bản điện tử ký số trên phần mềm Voffice kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia, 100% công chức cơ quan Bộ đã thực hiện trình ký điện tử. Bên cạnh đó, bộ phận Một cửa đã tiếp nhận khoảng 600 thủ tục hành chính trong danh mục 33 thủ tục hành chính niêm yết tại Bộ phận Một cửa Bộ Nội vụ, các thủ tục hành chính đều được giải quyết đúng thời hạn quy định. Ngoài ra, tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ tổ chức kiểm tra tại Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và 5 tỉnh, thành phố (Quảng Ngãi, Quảng Nam, Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng) trong quý III/2019; tổ công tác của Bộ trưởng đã tiến hành kiểm tra tại các đơn vị thuộc Bộ theo đúng chỉ đạo của Bộ trưởng. Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã làm việc và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh Hậu Giang. Đoàn công tác của Bộ Nội vụ khảo sát thực tế việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Giang. Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh phát biểu tại buổi họp báo Theo đúng lộ trình, Bộ đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức cho đội viên Đề án 500 trí thức trẻ thuộc các tỉnh miền Trung; Hội nghị tập huấn Chiến lược ngành nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và triển khai Quy hoạch phát triển nhân lực ngành nội vụ năm 2019 cho các tỉnh, thành phố miền Trung. Tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Hội nghị tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng; tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2019 của Bộ Nội vụ; Hội nghị lấy ý kiến về phương án sắp xếp kênh thông tin và xây dựng giao diện mới của Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ… Đặc biệt, cuộc gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với chức sắc, chức việc các tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được dư luận đánh giá cao. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tập trung vào 8 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tập trung hoàn thiện các dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Thanh niên (sửa đổi) để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Thứ hai, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Thứ ba, tập trung thẩm định hồ sơ Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021. Thứ tư, tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị dự nghiệp công lập. Thứ năm, trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức. Thứ sáu, tập trung đôn đốc Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Thứ bảy, rà soát các nhiệm vụ trọng tâm, chuẩn bị xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020, đồng thời xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thứ tám, triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Hồng Thiết

Trang