Gương điển hình

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2030

BTĐKT - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023) và kỷ niệm 112 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023), ngày 5/6, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2023 - 2030. Dự lễ ký kết, về phía Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, có các đồng chí: PGS. TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Thường trực Học viện; PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện; lãnh đạo, chuyên viên Vụ Tổ chức - Cán bộ Học viện… Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Trưởng ban; Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Ban. PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Nhằm lan tỏa giá trị cốt lõi của tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để cụ thể hóa trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn về chủ trương, chính sách cho Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, từ năm 2017 đến nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh xây dựng nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ thi đua, khen thưởng, đưa vào giảng dạy tại Học viện hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hệ thống các trường chính trị cả nước trong đào tạo trung cấp lý luận chính trị. Chương trình phối hợp đã được Học viện thực hiện qua các nội dung nổi bật: Chuyên đề thi đua, khen thưởng đã được đưa vào giảng dạy tại các hệ lớp, trở thành chuyên đề bắt buộc trong chương trình cao cấp lý luận chính trị và là một chuyên đề trong chương trình trung cấp lý luận chính trị. Học viện đã thực hiện tốt việc tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên các mặt hoạt động. Giám đốc Học viện đã phát động và triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 tới 100% các đơn vị trực thuộc. Học viện đã phối hợp với Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương tổ chức thành công Hội thảo cấp quốc gia “Lời kêu gọi thi  đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn đối với phong trào thi đua yêu nước hiện nay” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (1948 - 2018). Bên cạnh đó, Học viện đã tham mưu, đề xuất các giải pháp đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đóng góp các ý kiến vào dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 và các văn bản quy định phù hợp với tình hình thực tế của các đơn vị trong Học viện. Để tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng và góp phần tham mưu, tư vấn chính sách cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, PGS. TS. Hoàng Phúc Lâm mong rằng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Học viện trong việc xây dựng giáo trình, tài liệu bồi dưỡng các chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng; hợp tác nghiên cứu các đề án, đề tài, tổ chức các hội thảo về công tác thi đua, khen thưởng; tham gia giảng dạy các chuyên đề về công tác thi đua, khen thưởng trong các chương trình đào tạo của Học viện cũng như phối hợp đề xuất các kiến nghị, chính sách cho Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến thi đua, khen thưởng. Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi lễ Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cho biết: Là cơ quan Thường trực của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, cơ quan tham mưu công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước, những năm qua, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã nỗ lực, cố gắng tham mưu cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng - phát động, triển khai các phong trào thi đua trọng tâm, nòng cốt trong cả nước. Các phong trào thi đua đã gắn với các đối tượng, nội dung, nhiệm vụ, tiêu chí cụ thể, mang lại tác dụng thiết thực trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, Ban đã tập trung rất cao cho công tác xây dựng thể chế, tiêu biểu nhất là Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 đã được kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV thông qua với nhiều nét đổi mới. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, hợp tác quốc tế, tuyên truyền, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học luôn được quan tâm, coi trọng. Ban đã xây dựng và hình thành đội ngũ báo cáo viên sẵn sàng trao đổi, giúp đỡ, phối hợp truyền tải các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng tới các bộ, ngành, địa phương. Đại diện Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2030 Đồng chí ghi nhận, trong những năm gần đây, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã giúp đỡ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương rất nhiều trong việc nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ nguồn; phối hợp với Ban xây dựng các chuyên đề, giáo trình giảng dạy về công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí Phạm Huy Giang khẳng định: Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2030, hằng năm đều có chương trình hoạt động cụ thể, có đánh giá, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để năm sau làm tốt hơn năm trước. Phương Thanh      

Tôn vinh, cổ vũ tinh thần vượt khó, khát khao cống hiến của con người Việt Nam

BTĐKT - Tối 4/6, Chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023 với chủ đề "Ý chí Việt Nam" đã diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt  Xô, Hà Nội. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Dự chương trình có các đồng chí: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cá nhân, tập thể xuất sắc được tôn vinh. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình (ảnh: Ban Tổ chức) Phát biểu khai mạc chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Chương trình “Vinh quang Việt Nam” là sự kiện lớn có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua 17 lần tổ chức, đã có 258 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống được lựa chọn, tôn vinh. Các điển hình được tôn vinh trong chương trình đã không ngừng phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, tiếp tục cống hiến, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Qua đó, tạo động lực mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp thiết thực cho sự phát triển, phồn vinh của đất nước. Vinh quang Việt Nam năm 2023 lựa chọn chủ đề “Ý chí Việt Nam” nhằm tôn vinh, cổ vũ sức mạnh và tinh thần vượt mọi khó khăn, khát khao cống hiến của con người Việt Nam. 5 tập thể, 11 cá nhân tiêu biểu mà Chương trình Vinh quang Việt Nam tôn vinh lần này dù cho ở ngành nghề, lĩnh vực, vị trí khác nhau nhưng đều có điểm chung, đó là ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân. Ý chí đó chính là một trong những cội nguồn sức mạnh của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã được hun đúc trong suốt chiều dài hơn bốn nghìn năm lịch sử. Tiêu biểu trong số đó là Ban Huấn luyện và Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực phi thường, ý chí chinh phục đỉnh cao trong môn thể thao tưởng như không dành cho phái yếu; ý chí, quyết tâm bứt phá mạnh mẽ để khẳng định vị thế vươn tầm khu vực và quốc tế của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đơn vị vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; tấm gương các thầy thuốc như GS. TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K và Đại tá, Vũ Quang Vinh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác - những người ngày đêm trăn trở, tận tâm với công việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần giảm bớt nỗi đau, giành lại sự sống, trao tặng nụ cười đối với người bệnh... Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vinh danh các tập thể (ảnh: Ban Tổ chức) Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhiệt liệt chúc mừng 16 tập thể, cá nhân được tôn vinh trong chương trình Vinh quang Việt Nam lần thứ 18 năm 2023. Đồng thời, bày tỏ mong muốn những tấm gương được tôn vinh lần này cũng như các lần tôn vinh trước đây sẽ tiếp tục phát huy vai trò như những nhân tố đi đầu, tiếp tục tỏa sáng trong xã hội, trở thành những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước. Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình. Từ đó, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, lôi cuốn giai cấp công nhân, nhân dân lao động hăng hái thi đua, lập thành tích xuất sắc, đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, dự báo trong thời gian tới, đất nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức; thuận lợi đan xen với khó khăn, trong đó có mặt khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng hơn nữa thì mới có thể hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023. Đồng chí đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nội dung Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tiếp tục nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước. Từ đó, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, cùng với cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. Võ Viết Nghĩa    

Sơn La tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến

Ngày 2/6, UBND tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023). Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Thành Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh; Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng 160 điển hình tiên tiến. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Huy Thành Phát biểu ôn lại truyền thống Kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, nhấn mạnh: 75 năm, trải qua các giai đoạn lịch sử, với những tên gọi, nội dung và hình thức khác nhau, song phong trào thi đua yêu nước vẫn phát triển liên tục, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng của từng thời kỳ. Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam, của quân và dân các dân tộc tỉnh Sơn La qua từng giai đoạn lịch sử đều ghi rõ dấu ấn việc tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Điều đó, càng khẳng định thi đua là động lực tinh thần to lớn, qua đó tạo ra sức mạnh vật chất, góp phần huy động nhân tài, vật lực, sức người, sức của đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Thấm nhuần tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện lời dạy của Người: "Càng khó khăn càng phải thi đua. Thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, hàng ngày”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành nỗ lực, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới thi đua, khen thưởng tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, khắc phục những hạn chế, thiếu sót để thi đua thực sự trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh, bền vững. Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Huy Thành Thực hiện Lời kêu gọi của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 75 năm qua, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua phát triển sâu rộng về tính chất và quy mô, tiêu biểu: “Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và nông dân sản xuất, kinh doanh nông nghiệp giỏi”... Từ các phong trào, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý. Các điển hình tiên tiến dự hội nghị. Ảnh: Huy Thành Tại hội nghị đã diễn ra tọa đàm, giao lưu những tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Sơn La.     Chương trình nghệ thuật tại hội nghị. Ảnh: Huy Thành Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 17 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2023. Đồng thời, thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Quàng Hưởng Đồng chí Lê Hồng Minh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Quàng Hưởng Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La đi dự Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc. Ảnh: Quàng Hưởng Các đại biểu trao đổi về công tác thi đua khen thưởng. Ảnh: Quàng Hưởng Theo baosonla.org.vn

Vinh quang Việt Nam 2023: Tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí Việt Nam

BTĐKT – Chiều 1/6, Báo Lao động họp báo thông tin về Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023. Chương trình sẽ được tổ chức vào 20h10 ngày 4/6 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên VTV1, Báo Lao Động điện tử. Họp báo Chương trình Vinh quang Việt Nam năm 2023 (ảnh: Ban Tổ chức) Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 có chủ đề “Ý chí Việt Nam”, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023). Chương trình được sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương và các bộ, ban, ngành trung ương, do Báo Lao động trực tiếp tổ chức thực hiện. Phát biểu tại họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Vinh quang Việt Nam là sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt, nhằm tôn vinh các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, gương điển hình tiên tiến có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Họ là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tình yêu Tổ quốc, gắn bó với nhân dân, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, mang vinh quang về cho cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương và Tổ quốc. Chương trình lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 1/5/2004, sau đó tổ chức thường niên. Tính đến năm 2023 là lần thứ 18 chương trình được tổ chức. Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023 tôn vinh 16 tập thể, cá nhân điển hình cho ý chí khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, dũng cảm hi sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân; nhiều cá nhân, đơn vị trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc hơn, khẳng định bản lĩnh và ý chí của dân tộc Việt Nam. Họ là những tấm gương điển hình cho khát vọng xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 16 điển hình sẽ được tôn vinh trong Chương trình Vinh quang Việt Nam 2023: Tập thể: 1 - Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. 2 - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. 3 - Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 4 -Vụ Tổng hợp kinh tế, Bộ Ngoại giao. 5 - Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. Cá nhân: 1 -GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K. 2 - PGS.TS.NGƯT Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội. 3 - Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an Phường Láng Thượng, Công an Quận Đống Đa, TP Hà Nội. 4 - Anh Lương Phi, Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 5 - Đại tá, PGS.TS Vũ Quang Vinh - Phó Giám đốc Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Chủ nhiệm Bộ môn phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ- Học viện Quân y. 6 -Ông Nguyễn Đình Tường, Thợ tiện Cty TNHH Máy và thiết bị Công nghiệp Lam Uy, quận Thanh Xuân, Hà Nội. 7 - Ông Nguyễn Quốc Dần, Tổ trưởng sản xuất, Phân xưởng Than 5, Công ty Than Dương Huy, tỉnh Quảng Ninh. 8 - GS.TS.NGƯT Nguyễn Minh Thủy. Giảng viên cao cấp, Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Viện Công nghệ Sinh học và thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ. 9 - Ông Lê Văn Dư, Giám đốc Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư, tỉnh Bình Định. 10 - PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Quan hệ Đối ngoại, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh. 11 - Ông Trần Văn Khôi, Thuyền phó 2 tàu SAR 412, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực II, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam. Phương Thanh

Phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2023)

Cục Văn hóa cơ sở vừa phát hành bộ tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi "Thi đua ái quốc" (11/6/1948-11/6/2023). Đây là kết quả của cuộc thi được phát động từ tháng 02, Hội đồng nghệ thuật đã tuyển chọn được 74 tranh cổ động có giá trị tuyên truyền cao từ hơn 500 tác phẩm của gần 200 họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài gửi về. Các tác phẩm nhằm tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa của đất nước. Cục Văn hóa cơ sở sẽ tổ chức triển lãm tấm lớn ngoài trời tại Nghệ An (02/6), Ninh Bình (06/6) và kết hợp trao giải thưởng, tổng kết cuộc thi tại Hải Phòng (09/6). Theo chinhphu.vn

Trang