Xây dựng nông thôn mới

Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới

Ngày 27-7, tại xã Thái Bình (Yên Sơn), Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tổ chức giao lưu học tập kinh nghiệm trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc giao lưu, trao đổi. Tham dự có đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì cuộc giao lưu, trao đổi. Tại chương trình, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo huyện Yên Sơn, xã Thái Bình báo cáo công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Thái Bình đã tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực, phát huy nội lực hoàn thành các tiêu chí. Năm 2019, xã Thái Bình được công nhận đạt chuẩn NTM và đến năm 2021, Thái Bình là xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/người/năm. Các đại biểu đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của tỉnh Tuyên Quang, trong đó xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu tại xã Thái Bình. Đồng thời chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phát biểu định hướng, đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị tỉnh Tuyên Quang và các tỉnh trong cụm phát huy kết quả đạt được, duy trì, củng cố các tiêu chí, phấn đấu 100% xã trong cụm thi đua hoàn thành nhiệm vụ  xây dựng NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đi thăm mô hình camera an ninh, mô hình vườn mẫu trên địa bàn xã Thái Bình.   Các đại biểu thăm mô hình camera an ninh trên địa bàn xã Thái Bình (Yên Sơn). Các đại biểu thăm vườn mẫu với nhiều cây nhãn cổ của người dân xã Thái Bình (Yên Sơn). Theo baotuyenquang.com.vn

Thúc đẩy tinh thần làm chủ, vượt khó vươn lên trong xây dựng nông thôn mới

BTĐKT - Từ ngày 25 - 26/7/2023, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (năm 2023) tại tỉnh Cà Mau. Chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn tại trụ sở Sở Nội vụ có đồng chí Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cà Mau. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Cà Mau, nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã đạt được kết quả thiết thực. Tỉnh xác định xây dựng nông thôn mới phải gắn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn; đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chất lượng các dịch vụ, đảm bảo đáp ứng tốt các nhu cầu hưởng thụ của người dân; thu hẹp khoảng cách về phát triển giữa đô thị và nông thôn. Đồng thời, chú trọng bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp về văn hóa, con người Cà Mau; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát Phong trào thi đua đã thực sự đi vào tâm thức của mỗi người dân và tạo đà cho các địa phương bứt phá trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Bộ mặt nông thôn thay đổi đáng kể, nhất là hệ thống đường giao thông nông thôn, kết cấu hạ tầng xã hội. Đời sống nhân dân đã được nâng lên rõ rệt; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm, môi trường nông thôn ngày càng được cải thiện. An ninh - chính trị và trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững, hệ thống chính trị - xã hội được củng cố, kiện toàn. Cơ chế chính sách đồng bộ trong hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn mới tạo nên bước đột phá, thu hút được một lượng khá lớn nguồn lực đối ứng của địa phương, cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong vận động nguồn lực và thực hiện cơ chế chính sách, tăng mức bố trí ngân sách cho chương trình xây dựng nông thôn mới. Cà Mau đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay, hiệu quả, sáng tạo trong triển khai thực hiện phong trào: Mô hình nuôi tôm công nghệ cao gắn với phát triển khai thác thủy sản xa bờ; nuôi tôm công nghiệp kết hợp sản xuất điện mặt trời; nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh; mô hình trồng rừng đước, rừng tràm kết hợp nuôi ong lấy mật, nuôi tôm sú, tôm thẻ, nuôi cua, nuôi cá, nuôi ba khía, nuôi vọp, nuôi ốc len, rùa, rắn,...; mô hình nuôi cá kèo, cá chình, cá bống tượng; mô hình sản xuất lúa theo quy trình kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”; mô hình chăn nuôi an toàn sinh học… Các mô hình đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống của người dân, giảm ô nhiễm môi trường. Đoàn Giám sát làm việc tại UBND xã Tân Thành, TP Cà Mau Đến nay, toàn tỉnh đã có 55/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 67,1%; có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt được là 1.117 tiêu chí, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã. Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt được là 416 tiêu chí, bình quân đạt 7,6 tiêu chí/xã. Tổng số tiêu chí huyện nông thôn mới đạt được là 31 tiêu chí, bình quân đạt 3,9 tiêu chí/huyện. Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, kịp thời, sớm ban hành các văn bản triển khai phong trào của tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và trách nhiệm trong tổ chức thực hiện phong trào; sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Đoàn đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị sơ kết phong trào đảm bảo tiến độ, phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thông tin, nâng cao nhận thức, tránh tư tưởng ỷ lại, bằng lòng với hiện trạng, thúc đẩy tinh thần làm chủ, vượt khó vươn lên, góp phần hỗ trợ cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các nhiệm vụ của các chương trình mục tiêu quốc gia. Tiếp tục quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng, khen thưởng và đề nghị khen thưởng các gương điển hình tiên tiến; chú trọng khen thưởng các tập thể ở cơ sở, nông dân, cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo nguyên tắc thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó. Bám sát việc hoàn thiện, trình ban hành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 để cập nhật, hoàn thiện Quy chế Thi đua, khen thưởng, các văn bản có liên quan của tỉnh, đảm bảo đồng bộ, đúng quy định. Ông Huỳnh Thanh Hùng (áo vàng) giới thiệu với Đoàn Giám sát mô hình trại chồn hương Tân Thành Ông Nguyễn Hữu Ánh (ngụ ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) với mô hình trang trại nuôi cá chình đặc sản Trong chương trình giám sát, Đoàn đã làm việc tại UBND xã Tân Thành, TP Cà mau, khảo sát mô hình trại chồn hương Tân Thành của ông Huỳnh Thanh Hùng (ngụ ấp 3, xã Tân Thành, TP Cà Mau) có thu nhập 800 triệu đồng/năm; mô hình trang trại của ông Nguyễn Hữu Ánh (ngụ ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) thu lãi trên 1,5 tỷ đồng/năm nhờ nuôi loại cá chình đặc sản. Đoàn Giám sát làm việc tại UBND xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn Ông Võ Quốc Cấm, thành viên HTX Cua giống, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn giới thiệu mô hình nuôi cua giống với Đoàn Giám sát Đoàn cũng làm việc tại UBND xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn; khảo sát mô hình nuôi cua giống của HTX Cua giống, xã Hàm Rồng huyện Năm Căn. Lê Thị Loan

Bạc Liêu: Cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới

BTĐKT - Từ ngày 23 - 24/7/2023, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 (năm 2023) tại tỉnh Bạc Liêu. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bạc Liêu Tiếp và làm việc với Đoàn tại trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí: Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ngô Công Hầu, Giám đốc Sở Nội vụ, thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Quốc Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí là thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ, chuyên viên Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Đồng chí Phan Thanh Duy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát Theo báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bạc Liêu, thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có sự quyết liệt vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, khép kín. Đời sống kinh tế nhân dân từng bước được nâng lên. Diện mạo nông thôn mới Bạc Liêu không ngừng khởi sắc. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, với các hình thức phong phú. Tiêu biểu là Đoàn Thanh niên với phong trào “Tuổi trẻ Bạc Liêu chung tay xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng “Tuyến đường 3 sạch”, “Tuyến đường nở hoa”, “Tuyến đường xanh - sạch - đẹp”; Hội Nông dân thành lập các câu lạc bộ “Nông dân bảo vệ môi trường”, hỗ trợ xây “Mái ấm nông dân”, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”…      Các địa phương có các phong trào riêng: Phong trào xây dựng nông thôn mới của huyện Phước Long; phong trào phát triển giao thông nông thôn “xóm liền xóm” của huyện Đông Hải; phong trào thi đua làm giao thông nông thôn, thủy lợi, thủy nông nội đồng của huyện Vĩnh Lợi… Đến nay toàn tỉnh có 49/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Phước Long và thành phố Bạc Liêu). Qua phong trào thi đua, có nhiều tập thể và cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, có giải pháp, sáng kiến mang lại hiệu quả, có mô hình hay trong sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân và người lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tại buổi làm việc, Đoàn Giám sát đánh giá cao công tác tổ chức và chuẩn bị nội dung, báo cáo của Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Đoàn và đại diện các sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh đã trao đổi, làm rõ thêm các nội dung báo cáo; đi sâu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát phong trào; công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong tỉnh; công tác phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến; công tác tuyên truyền … Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trong thời gian tới, Đoàn đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện hệ thống các văn bản triển khai thực hiện trong bối cảnh đang xây dựng, chuẩn bị ban hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Quy chế Thi đua, khen thưởng của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt công tác khen thưởng, đảm bảo khen đúng, khen trúng, sát cơ sở, chú trọng hơn nữa đối tượng nông dân, người lao động trực tiếp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; quan tâm đến hình thức khen thưởng theo nguyên tắc thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó để kịp thời biểu dương, động viên tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông để nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận, phát huy mọi nguồn lực và sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân và lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo một cách sâu rộng, kịp thời, bằng các hình thức phù hợp, khả thi. Đoàn cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh tiếp tục quan tâm đến tổ chức bộ máy và đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu tổ chức phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng của tỉnh. Đồng chí Lê Kim Thúy,  Chủ tịch UBND thành phố Bạc Liêu giới thiệu mô hình nuôi tôm công nghệ cao của Hợp tác xã Artemia Nhân dịp này, Đoàn Giám sát đã tham quan mô hình Hợp tác xã Artemia Vĩnh Châu, ấp Biển Tây A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu. Hợp tác xã (HTX) Artemia thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2003, chủ yếu là sản xuất và kinh doanh trứng Artemia. Hiện nay, HTX đã thử nghiệm thành công các mô hình sản xuất bền vững bảo đảm môi trường như nuôi luân canh Artemia vào mùa khô, tôm vào mùa mưa, nuôi tôm theo mô hình tuần hoàn khép kín bằng công nghệ sinh học... Không xả thải ra môi trường, thu phân tôm làm thức ăn nuôi Artemia, với quy trình không sử dụng kháng sinh, hóa chất độc hại nhằm tạo ra con tôm sạch, hướng tới xuất khẩu sang các thị trường khó tính. Tham quan sản phẩm thức ăn cho ấu trùng tôm của Hợp tác xã Artemia Doanh thu 3 năm (2020, 2021, 2022) của HTX Artemia đạt 65 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,5 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 24 lao động thường xuyên, 20 lao động mùa vụ và góp phần cùng địa phương tạo việc làm cho trên 300 lao động phổ thông. HTX luôn đồng hành cùng các dịa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới như tham gia đóng góp xây dựng các công trình giao thông, cầu đường, công tác an sinh xã hội… Đoàn cũng tới thăm huyện Phước Long và mô hình HTX Dịch vụ nông nghiệp tưới tiêu Quyết Tiến, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long. Sau khi được công nhận huyện nông thôn mới vào năm 2017, Phước Long đã huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới huyện nông thôn mới vào năm 2025. Đồng chí Trần Văn Ân, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn Giám sát Huyện có nhiều mô hình tốt, cách làm hay trong triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”: cải tạo các vườn tạp để chuyển sang trồng màu, cây ăn trái, nuôi trồng thủy sản; đỡ đầu hỗ trợ các hộ nghèo; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới bằng nhiều hình thức đa dạng, bao gồm tuyên truyền miệng, vận động trực tiếp đến xã, cơ sở; khen thưởng cho những doanh nghiệp, những hộ có đóng góp lớn trong xây dựng nông thôn mới… Ông Nguyễn Quốc Vệ, Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tưới tiêu Quyết Tiến giới thiệu với Đoàn về mô hình sản xuất, kinh doanh của HTX HTX Dịch vụ nông nghiệp tưới tiêu Quyết Tiến, xã Vĩnh Phú Đông là một mô hình tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới của huyện Phước Long. Có vốn điều lệ hơn 400 triệu đồng, với gần 136 ha (trong đó có gần 100 ha sản xuất lúa và 36 ha trồng rau màu các loại) và 183 xã viên, HTX Quyết Tiến chủ yếu sản xuất lúa, bắp, mướp và dưa hấu. Hiện nay, HTX Quyết Tiến đã từng bước liên kết doanh nghiệp để cung cấp vật tư đầu vào với giá cạnh tranh và đảm bảo chất lượng; tuyên truyền, vận động xã viên tham gia vào hợp đồng liên kết sản xuất, chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật cho thành viên áp dụng vào sản xuất... Ngọc Hoa

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới

BTĐKT - Sáng 21/7, tại Nghệ An, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2023. Các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng 3, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương ghi nhận: Mặc dù thời gian tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 chưa dài nhưng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, qua đó đã phát huy được những thành quả của phong trào thi đua giai đoạn 2011 – 2020; tiếp tục triển khai đồng bộ, toàn diện các văn bản của trung ương, gắn với đặc thù, thực tiễn của địa phương, cơ sở. Đồng chí cho biết: Ban Tổ chức sẽ ghi nhận, tổng hợp các ý kiến tại hội nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Để tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ các tỉnh tiếp tục tham mưu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh triển khai các nhiệm vụ thi đua, khen thưởng trong phong trào thi đua. Trong đó, chú trọng ban hành đồng bộ, đầy đủ các văn bản, cơ chế chính sách triển khai thực hiện; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương, cơ sở để tiếp tục là nhân tố quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, góp phần huy động nhiều nguồn lực xã hội và sự tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt công tác khen thưởng, với phương châm đổi mới, cải cách, minh bạch, đúng quy định, đúng đối tượng, kịp thời, chính xác, hướng về cơ sở, chú trọng hơn trong khen thưởng đối với nông dân, người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện những gương điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời. Cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông, chia sẻ, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua trên phạm vi toàn quốc, nhằm phát huy cao nhất tác dụng của các gương điển hình tiên tiến. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng 3, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung chính: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào thi đua, đặc biệt là về vai trò của người đứng đầu; các mô hình, cách làm hiệu quả và các giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua để đảm bảo thực chất và hiệu quả hơn; việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả trong phong trào thi đua để tạo sức lan tỏa hiệu quả, kịp thời, sâu rộng trong cộng đồng, xã hội.  Đồng chí Nguyễn Thị Lương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai tham luận tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tham luận tại  hội nghị Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo, tỉnh Thái Bình tham luận tại hội nghị Đồng chí Phan Trọng Hải, Chủ tịch UBND xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tham luận tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Dương, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã chỉ ra những tồn tại, bất cập và nguyên nhân, đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, giải pháp góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua. Lê Thị Hiền

Xã Thượng Đình phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao

BTĐKT- Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2017, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục nâng cao các tiêu chí làm bước đệm để thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Với sự quyết tâm cao của cấp ủy đảng, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Thượng Đình đã khoác lên mình diện mạo mới, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và chất lượng cuộc sống của người dân từng bước được nâng lên. Ông Dương Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Thượng Đình cho biết: Năm 2023, Thượng Đình là một trong ba xã nằm trong kế hoạch xây dựng NTM nâng cao của huyện Phú Bình. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, Đảng bộ, chính quyền xã Thượng Đình đã đề ra phương châm dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ các nguồn lực xã hội, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự chủ của nhân dân nhằm nâng chất lượng cuộc sống, mức thụ hưởng về đời sống vật chất, tinh thần ngày càng cao cho người dân. Cũng theo ông Tám, căn cứ vào kết quả xây dựng NTM trong năm 2022, hiện nay địa phương đang tiến hành rà soát các tiêu chí. Trên cơ sở rà soát sơ bộ, đến thời điểm này về cơ bản xã đã đạt khoảng 15 - 16 tiêu chí NTM nâng cao. Còn một vài tiêu chí xã đang tập trung củng cố và hoàn thiện, phấn đấu đến cuối năm 2023 xã sẽ về đích NTM nâng cao. Một góc của trung tâm xã Thượng Đình nhìn từ trên cao xuống có tuyến đường Quốc lộ 37 chạy qua, tạo thuận lợi cho việc giao thương phát triển Trong số những tiêu chí chưa đạt, hiện nay xã Thượng Đình đang gặp khó khăn ở 3 tiêu chí môi trường, giao thông và liên kết chuỗi sản phẩm. Trong đó, tiêu chí môi trường là một trong những tiêu chí mà nhiều địa phương đang vướng mắc. Đối với tiêu chí giao thông, hiện Thượng Đình có trên 11 km đường trục chính thì 100% tuyến đều đã được cứng hóa; gần 97% đường trục xóm, liên xóm và trên 71% đường ngõ xóm được bê tông hóa. Cuối năm 2022 đến nay, xã đã nâng cấp, mở rộng 4,5 km đường, với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng, trong đó người dân ở các xóm đã hiến trên 2.500 m2 đất để mở rộng các tuyến đường; 4 km đường đã được trồng cây xanh, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. Tiêu biểu trong về phong trào xây dựng giao thông nông thôn có là xóm Trại Mới. Nhiều hộ gia đình nơi đây đã tự nguyện hiến đất mở đường giao thông; nhiều gia đình xây dựng, chỉnh trang khuôn viên sân vườn, tường rào, đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp... Ông Dương Đình Hoan, Trưởng xóm Trại Mới cho biết: Trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 3,5 m, mặt đường xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Ngay khi nhận được hỗ trợ gần 500 tấn xi măng của Nhà nước, tháng 2 vừa qua, chúng tôi đã tuyên truyền, vận động bà con hiến 500 m2 đất để mở rộng mặt đường từ 3,5 m lên 5,5 m, lề đường mỗi bên 1 m. Đến nay, tuyến đường có chiều dài 1,5 km, trị giá trên 2,8 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Con đường bê tông đi từ xóm Đông Yên đến hết xóm Hòa Bình có chiều dài 1 km cũng mới được hoàn thành. Trước đây, đường cũ chỉ dài 3 m, hiện tại được nâng cấp từ thành con đường mới có chiều rộng 8 m, chiều dày bê tông 30 cm, đảm bảo thuận lợi cho giao thông, vận chuyển hàng hóa với trọng tải lớn. “Khi mở rộng đường đã ảnh hưởng đến trên 30 hộ dân trong 2 xóm. Tuy nhiên, do địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, người dân địa phương đã hiến trên 2000 m2 đất mở rộng đường. Không chỉ có được sự đồng thuận của người dân, việc mở đường cũng nhận được sự chung tay của doanh nghiệp đang đầu tư vào địa phương”, ông Dương Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Thượng Đình chia sẻ. Bên cạnh giao thông, môi trường là tiêu chí khó mà xã Thượng Đình ưu tiên thực hiện trong thời gian qua. Xã đang triển khai rất quyết liệt bằng việc tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải tại nguồn trước khi mang đi xử lý. Xã có một điểm trung chuyển rác thải để tập kết rác thải tại đây, sau đó mới vận chuyển về bãi rác thải của huyện để xử lý. Đây là giải pháp thực hiện được đa số người dân ủng hộ và hưởng ứng tích cực. Đồng thời, xã cũng chỉ đạo các ngành từ xã đến xóm ra quân thu gom rác thải để làm sạch môi trường. Bà Dương Thị Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chia sẻ: Phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện tiêu chí môi trường, chúng tôi đã phối hợp tuyên truyền, vận động người dân và hội viên hàng tuần vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động 100% hội viên tham gia phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “3 có”. Nhờ đó, đến nay tình trạng vứt rác thải bừa bãi ra nơi công cộng gần như không còn; lượng rác thải phát sinh ra môi trường cũng được hạn chế hơn rất nhiều; ý thức của người dân trong việc thu gom rác thải được nâng cao… Đối với tiêu chí liên kết chuỗi sản phẩm OCOP, sản phẩm VietGAP, hiện địa phương đã có sản phẩm nem bùi Hải Tuyết được chứng nhận sản phẩm OCOP. Ngoài ra, xã cũng đang có kế hoạch phát triển thêm một số sản phẩm khác. Cụ thể, xã đang quy hoạch và xây dựng cánh đồng mẫu để đưa các giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất hướng tới các sản phẩm mang tính chất tiêu dùng mở rộng. Theo ông Dương Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Thượng Đình cho biết, hơn 10 năm qua xã đã huy động được trên 219 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, nhân dân đóng góp hơn 75 tỷ đồng. Các mô hình sản xuất đã tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững; thu nhập bình quân đầu người đạt 68 triệu đồng/người/năm (tăng 20 triệu đồng/người/năm so với năm 2018). Tin rằng, với sự đồng thuận, chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Đình sẽ về đích xã NTM nâng cao đúng theo lộ trình đề ra. Tùng Chi  

Xã Yên Lộc: Chung sức, đồng lòng xây dựng nông thôn mới nâng cao

BTĐKT - Yên Lộc được biết đến là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Bước vào công cuộc đổi mới, phát triển, Yên Lộc lại tiếp tục nổi bật lên là địa phương đi tiên phong trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Ra sức thi đua xây dựng NTM rồi NTM nâng cao đã mang đến những trái ngọt cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.   Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ xã (6/1/1948 - 6/1/2023), Yên Lộc đã vinh dự đón Bằng công nhận Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao Với quan niệm xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2015, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Lộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa xã đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2022. Theo đó, Đảng ủy xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng NTM và Ban Phát triển tại các xóm; chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đảng ủy, chính quyền xã đã thực hiện việc phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên, cán bộ, công chức, đảng viên, các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải thực sự tâm huyết, gương mẫu, trách nhiệm để tuyên truyền đến nhân dân, tạo thành phong trào sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Trong quá trình thực hiện, Yên Lộc tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung về xây dựng NTM nâng cao đến mọi đối tượng, các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú nhằm cung cấp đầy đủ thông tin để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa, nội dung của chương trình. Đảng ủy, UBND xã tích cực huy động các nguồn lực để đầu tư, cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên các nguồn lực đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu như: Đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học... Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; chú trọng phát triển các mô hình sản xuất, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa, đồng thời, mở rộng các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ... nhằm nâng cao thu nhập cho nhân dân. Dưới sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, công cuộc xây dựng NTM nâng cao của Yên Lộc đã đạt được những giá trị to lớn. Yên Lộc đã trở thành một vùng quê đổi mới toàn diện, với cơ sở hạ tầng khang trang, cuộc sống người dân ngày càng văn minh, tiến bộ. Từ năm 2015 đến năm 2022, tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới nâng cao là trên 220 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 107 tỷ đồng, chiếm 47,8%. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội như: Điện, đường, trường, trạm được quy hoạch, nâng cấp, xây mới tương đối đồng bộ. Diện mạo nông thôn mới ở Yên Lộc được thay đổi rõ rệt, nhận thức của người dân được nâng lên; công tác giảm nghèo ngày càng đi vào thực chất, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 2,83%. Thu nhập bình quân đạt trên 64 triệu đồng/người/năm. Xã đã có 4 sản phẩm OCOP được xếp hạng. Hành trình xây dựng xã NTM nâng cao của Yên Lộc cán đích cuối năm 2022 càng góp phần củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Tố Quyên

Phú Bình – huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn Huyện nông thôn mới

BTĐKT - Sau 12 năm, từ một huyện thuần nông, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, Phú Bình đã trở thành điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trung tâm huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) 12 năm qua, huyện Phú Bình đã huy động được gần 5.400 tỷ đồng để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Từ nguồn lực này, huyện đã đầu tư nâng cấp gần 900km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, cải tạo trên 210 công trình thủy lợi; lắp đặt, nâng cấp hơn 50 trạm biến áp và 500km đường dây điện; xây dựng gần 1.000 phòng học; hệ thống nhà văn hóa xã, xóm cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Về phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện đạt cao nhất từ trước tới nay, với trên 715 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với năm 2021. Toàn huyện có 3 sản phẩm được công nhận “Nhãn hiệu tập thể” (gồm gà đồi Phú Bình, tương Úc Kỳ và gạo nếp Thầu Dầu); 15 sản phẩm được công nhận OCOP. Tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) giảm 1,1%/năm (đạt 162% kế hoạch tỉnh giao); thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/người/năm… Kết thúc năm 2022, huyện Phú Bình có 5 đơn vị đạt xã NTM nâng cao là Tân Đức, Dương Thành, Xuân Phương, Úc Kỳ và Tân Khánh (vượt 3 xã so với kế hoạch); thị trấn Hương Sơn đạt đô thị văn minh; 14 xã còn lại đạt tiêu chuẩn xã NTM giai đoạn 2021 - 2025… Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 567/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Phú Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Như vậy, Phú Bình là huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được công nhận đạt chuẩn NTM. Thành quả này đã minh chứng cho sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc trách nhiệm, nhiệt tình của đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân trong huyện. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình đề ra: Xây dựng Phú Bình cơ bản hoàn thành các tiêu chí của thị xã vào năm 2025 và trở thành thị xã trước năm 2030. Xác định xây dựng nông thôn mới là hành trình không có điểm dừng, huyện Phú Bình quyết tâm tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; trong đó tập trung vào những tiêu chí “động” (môi trường, an ninh trật tự); tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân… Trang Lê    

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình: Xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững

BTĐKT - Là huyện ven biển duy nhất của tỉnh Ninh Bình, đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn lực, sự thay đổi về cơ chế, chính sách nhưng với tinh thần quyết tâm, đến nay huyện Kim Sơn đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM). Trong quá trình xây dựng NTM, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được huyện Kim Sơn triển khai sâu sát, quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền được tổ chức thường xuyên, rộng rãi, làm thay đổi cơ bản về nhận thức, hành động của cán bộ và người dân trong xây dựng NTM. Huyện đã chỉ đạo các địa phương trên cơ sở đa dạng nguồn vốn huy động, đầu tư xây dựng các công trình theo thứ tự ưu tiên và hiện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản các dự án thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Nhờ đẩy mạnh xây dựng NTM, diện mạo huyện Kim Sơn (Ninh Bình) đã đổi thay toàn diện Đến nay, Kim Sơn có 23/23 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 33 thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia. Tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới, đạt 99,53%; tỷ lệ người dân hài lòng ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng NTM đạt 90%. Hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn đã được hoàn thiện. Đến nay, 100% số xã đã có đường tới trung tâm xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn theo quy định; thôn, xóm có đường bằng bê tông, nhựa; các xã đã lắp đặt biển báo, chỉ dẫn giao thông, xây dựng rãnh thoát nước, vỉa hè, lắp đặt đường điện chiếu sáng, trồng đường hoa, cây xanh ven các trục đường và ở các khu dân cư. Riêng năm 2022, huyện đã cấp 3.650 triệu đồng cho 22 xã mua xi măng làm đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, huyện Kim Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động tối đa các nguồn lực để phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hóa, đảm bảo an toàn thực phẩm, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm ở các doanh nghiệp trong và ngoài huyện... để nâng cao thu nhập nhân dân. Nhờ đó, thu nhập bình quân năm 2022 là 57,2 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,43%. Công tác giáo dục được quan tâm, huyện đã chỉ đạo đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các cấp học. Theo đó, chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS, THPT của huyện Kim Sơn luôn xếp ở thứ hạng cao trong tỉnh Ninh Bình… Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tích cực, hiệu quả. Nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng NTM đã chuyển biến rõ rệt, người dân ngày càng tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM bằng nhiều cách làm sáng tạo. Tổng huy động nguồn lực để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện Kim Sơn đạt trên 485.869 triệu đồng, vốn trung ương 29.767 triệu đồng; vốn ngân sách địa phương 57.780 triệu đồng; vốn huy động nguồn lực trong nhân dân và cộng đồng 156.100 triệu đồng. Theo đồng chí Trần Anh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Sơn, nhờ sự sâu sát của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, tinh thần đoàn kết, đồng tình ủng hộ của đông đảo người dân địa phương nên mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM luôn được tháo gỡ kịp thời... Thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, huyện sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng NTM ở tầm cao hơn, biến mỗi kết quả thiết thực đạt được ngày hôm nay là nền tảng vững chắc để Kim Sơn tiếp tục vươn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. Minh Phương

Thái Nguyên: “Đánh thức” tiềm năng du lịch nông thôn gắn với phát triển nông thôn mới

BTĐKT –Bên cạnh loại hình du lịch văn hóa, lịch sử, về nguồn, sinh thái nghỉ dưỡng, trong những năm gần đây, tỉnh Thái Nguyên còn chú trọng phát triển du lịch cộng đồng trải nghiệm nông nghiệp gắn với sản phẩm và văn hóa trà. Đây là hướng đi mới của tỉnh Thái Nguyên, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững. Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2023 Thái Nguyên là vùng đất trù phú có tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa, nhân văn phong phú với trên 1.000 di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh được đưa vào danh mục kiểm kê. Trong đó có 1 di tích được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt với 13 điểm di tích; 52 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 221 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 19 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Thái Nguyên còn là cái nôi cách mạng với những “địa chỉ đỏ” như: Khu di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa; Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915, đội 91 Bắc Thái… Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên cho biết: Thái Nguyên hấp dẫn du khách không chỉ bởi du lịch về nguồn tìm hiểu về các di tích lịch sử văn hóa, di chỉ khảo cổ mà còn bởi sự phát triển mạnh của du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, bởi đây là vùng đất non xanh nước biếc với nhiều danh thắng nổi tiếng như hồ Núi Cốc, hang Phượng Hoàng - suối Mỏ Gà, làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, điểm du lịch sinh thái Dũng Tân, điểm du lịch cộng đồng xã Tân Cương, điểm du lịch cộng đồng xóm Mỏ Gà... Sườn Đông dãy Tam Đảo trùng điệp thuộc tỉnh Thái Nguyên có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ, nhiều dòng suối, thác nước, bãi đá được thiên nhiên kiến tạo làm nên nét độc đáo, riêng có nơi đây. Vùng đất “Đệ nhất danh trà” còn nổi tiếng với những đồi chè xanh ngút ngàn trên những vùng chè đặc sản như: Tân Cương, La Bằng, Khe Cốc, Trại Cài... Đó chính là nguồn lực quan trọng để Thái Nguyên phát triển du lịch bền vững, đặc biệt là khai thác, phát triển du lịch nông thôn. Chương trình phát triển văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021- 2025 đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; một trong số đó là hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch nông thôn bền vững gắn với sản phẩm OCOP; xây dựng các tour, tuyến, trục du lịch trải nghiệm kết nối giữa các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, các xóm, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Với những hướng đi đúng đắn, cách làm sáng tạo, những năm gần đây, sản phẩm du lịch của Thái Nguyên đã dần khẳng định được thương hiệu và hình ảnh, trở thành một điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đã và đang tập trung xây dựng, phát triển 4 dòng sản phẩm du lịch chính: Du lịch văn hóa, tâm linh, lịch sử, về nguồn; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, nông thôn gắn với văn hóa trà; du lịch MICE, thể thao, khám phá hang động mạo hiểm. Đặc biệt, Thái Nguyên đang tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch về nguồn theo Đề án Phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Đến những nơi này, du khách không chỉ được trải nghiệm không gian xanh mát của những đồi chè, mà còn trực tiếp trải nghiệm lao động sản xuất cùng người dân, thưởng thức đặc sản do tự tay mình sản xuất, chế biến; đồng thời nghỉ ngơi, thư giãn giữa khung cảnh đồng quê. Được biết, một số cơ sở hiện nay có thể phục vụ đồng thời từ 300 - 500 khách tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất và thưởng trà. Các đoàn khách có thể kết hợp tổ chức hội nghị, hội thảo, họp lớp gắn với hoạt động tham quan, dã ngoại tại các vùng chè. Hiện nay, bên cạnh các mô hình du lịch trải nghiệm gắn với văn hóa trà, tại Thái Nguyên còn xuất hiện nhiều mô hình du lịch trải nghiệm nông nghiệp khác như: Mô hình trải nghiệm vườn cây ăn trái (vườn nho, dâu tây tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ), mô hình du lịch nông nghiệp gắn với cảnh quan sinh thái hồ Ghềnh Chè (TP. Sông Công), vườn hoa ATK (xã Phú Đình, huyện Định Hóa) ... Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, năm 2022 số lượt khách tham quan và lưu trú du lịch của Thái Nguyên đạt 2.160.200 lượt, doanh thu từ các doanh nghiệp du lịch đạt 1.800 tỷ đồng. Tính riêng quý I năm 2023 số lượt khách du lịch đạt trên 1 triệu lượt khách. Có thể nói, phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tại Thái Nguyên là hướng đi mới, mang tính bền vững, cần được phát huy, góp phần tạo việc làm cho người lao động, hình thành các điểm du lịch mới thu hút khách, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phương Thanh  

Thái Nguyên phân bổ trên 46 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

BTĐKT - Năm 2023, UBND tỉnh Thái Nguyên phân bổ trên 46 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong đó, nguồn vốn thực hiện ở cấp tỉnh là trên 23,3 tỷ đồng, còn gần 22,7 tỷ đồng thực hiện ở cấp huyện, xã. Cùng với nguồn vốn trên, tỉnh sẽ tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ngành trung ương; đồng thời lồng ghép nguồn vốn của các chương trình, dự án và huy động sự đóng góp của nhân dân, doanh nghiệp để tạo nguồn lực xây dựng NTM. Mô hình sản xuất chè an toàn tại xã Tân Cương (TP Thái Nguyên) (ảnh: Lương Hạnh) Thời gian qua, với những cách làm chủ động, sáng tạo và linh hoạt, tỉnh Thái Nguyên là một trong 2 địa phương có kết quả xây dựng NTM cao nhất khu vực miền núi phía Bắc và cao hơn mặt bằng chung của cả nước. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 4/9 huyện, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 119 xã (bao gồm 9 xã đã lên phường của thành phố Phổ Yên), đạt 86,9%. Theo chuẩn mới, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,14% xuống còn 4,35% (giảm 1,79% so với năm 2021). Về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh Thái Nguyên có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 63 xóm được UBND cấp huyện công nhận đạt xóm NTM kiểu mẫu. Năm nay, tỉnh phấn đấu có 11 xã đạt chuẩn NTM, 10 xã đạt NTM nâng cao, 5 xã đạt NTM kiểu mẫu; huyện Định Hóa đăng ký đạt chuẩn NTM, huyện Đại Từ phấn đấu đạt chuẩn NTM. Cùng với việc tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở các xã đã đạt chuẩn NTM, xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, toàn tỉnh phấn đấu có 20 xóm trở lên đạt xóm NTM kiểu mẫu và 20 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên... Nguyệt Hà    

Trang