Xây dựng nông thôn mới

Kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Hậu Giang

TĐKT - Từ ngày 24 - 26/12, Đoàn công tác của Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tại tỉnh Hậu Giang. Đoàn công tác do đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Phó Trưởng ban Ban TĐKT Trung ương làm Trưởng đoàn; cùng đi có các đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, chuyên viên của Ban TĐKT Trung ương. Trong dịp này, Ban TĐKT Trung ương tổ chức 2 đoàn công tác tại tỉnh Hậu Giang và An Giang, đoàn đi khảo sát thực tế nhiều mô hình tại cơ sở nhằm trao đổi kinh nghiệm để tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong thời gian tới. Làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Hậu Giang có các đồng chí: Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; Trần Chí Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chánh Văn phòng điều phối; Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang; Lê Phước Thái, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Ban TĐKT tỉnh… Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Hậu Giang chụp hình lưu niệm với đoàn công tác của Ban TĐKT Trung ương. Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 12/01/2016 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch và tiếp tục tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chung được kế thừa từ giai đoạn 2011 - 2015; đồng thời tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ mới có tính đột phá nhằm xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững. Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến huyện thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra. Ban chỉ đạo các cấp đã kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình hành động và phân công cụ thể cho từng thành viên. Thường xuyên tổ chức các đoàn công tác của Ban chỉ đạo tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát, rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh cơ bản thực hiện tốt vai trò là thành viên ban chỉ đạo, chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới như: Ban hành chương trình, kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo lĩnh vực được phân công; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành một số cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh; thường xuyên nắm bắt cơ sở để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở; hằng năm tổ chức đánh giá, công nhận, tái công nhận đối với các tiêu chí mà ngành được phân công phụ trách…Từ đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi trong việc thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của chương trình. Tỉnh đã phát động các phong trào, nhiều mô hình hay, hiệu quả, hưởng ứng phong trào thi đua Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phối hợp thống nhất thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội từ cấp tỉnh đến cơ sở tích cực thực hiện. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, hiệu quả như: “Khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường“, “Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu“, “5 không - 3 sạch”, “Mô hình xóa trắng ấp nghèo“ (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang); mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh), Sở Công thương phát động kế hoạch “Ngành Công thương chung sức xây dựng nông thôn mới”. Song song đó, cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn được Ban chỉ đạo phong trào tỉnh quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa thông qua cuộc thi “Mô hình có cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp”. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh có phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”, mô hình “Trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong xây dựng nông thôn mới tại gia đình”, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phát động phong trào “Tuổi trẻ Hậu Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”... Qua đó, nhận thức của cán bộ và người dân về xây dựng nông thôn mới đã có chuyển biến rõ rệt, xây dựng nông thôn mới đang trở thành phong trào rộng khắp trong toàn tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, tỉnh đã khen thưởng cho 107 tập thể và 1094 cá nhân có nhiều cống hiến trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh. Từ những chủ trương, chính sách, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ chăm lo cho người dân trong phát triển sản xuất, chăm lo cho đời sống văn hóa, tinh thần, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội đã giúp cho người dân nông thôn yên tâm sản xuất; cùng với những chính sách chăm lo đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, ưu đãi cho phát triển kinh tế tập thể... góp phần nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất, nâng cao giá trị lao động cho lao động nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người/năm các xã nông thôn mới tỉnh Hậu Giang cuối năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng/người (tăng gấp 1,6 lần so với năm 2015). Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành một phong trào nòng cốt, trọng tâm đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa sâu rộng ở địa phương, thu hút được người dân và cộng đồng hăng hái tham gia. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới chuyển biến rõ nét. Nhiều cán bộ thực sự tâm huyết, trách nhiệm cao với phong trào. Người dân có ý thức trong xây dựng nông thôn mới. Bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến, đời sống người dân được nâng lên. Đạt được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm trực tiếp của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của mỗi địa phương, đơn vị; có nhiều sáng kiến, cách làm hay. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế. Phong trào thi đua đã đi vào đời sống, được các cấp, các ngành hưởng ứng và người dân nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia. Thông qua việc triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Trước đó, đoàn công tác đã đến khảo sát thực tế mô hình trồng khóm (dứa) tại xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt xã Hỏa Tiến có 4 sản phẩm OCOP chế biến từ khóm (dứa), đã góp phần ổn định đầu ra cho sản phẩm, tạo công ăn việc làm cho người dân, mang lại thu nhập ổn định. Tham quan mô hình trồng khóm (dứa) và 4 sản phẩm được chế biến từ khóm (dứa) Đoàn cũng thăm quan mô hình trồng nhãn của gia đình ông Trần Văn Đôi, ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A. Gắn bó với nhãn gần chục năm qua, nhờ giống cây trồng này mà kinh tế gia đình ngày càng ổn định. Ông Đôi cho biết: “Hiện nay gia đình tôi có hơn 1ha trồng được 700 gốc nhãn, mỗi năm đạt khoảng 150 tấn nhãn. Sau khi trừ chi phí, tôi thu về khoảng hơn 200 triệu đồng. Nhưng để nhãn đạt năng suất cao, khoảng 200kg/gốc, chúng tôi phải học hỏi nhiều nơi, rút kinh nghiệm qua từng năm.” Đoàn công tác đi thực tế khảo sát mô hình trồng nhãn của gia đình ông Trần Văn Đôi, ấp Nhơn Phú 2, xã Nhơn Nghĩa A, Huyện Châu Thành A Đoàn công tác trao đổi với gia đình ông Trần Văn Đôi về mô hình trồng nhãn Bên cạnh đó là mô hình chăn nuôi ba ba của bà Trương Ánh Nguyệt, ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Hiện trang trại nuôi cua đinh và ba ba của bà Nguyệt rộng hơn 1,5ha, được chia thành nhiều khu như: Khu nuôi thương phẩm, khu sinh sản cho cua đinh và ba ba, khu nuôi dưỡng con giống... Bình quân mỗi năm bà xuất bán ra thị trường khoảng 2.000 cua đinh thương phẩm, còn ba ba xuất bán khoảng 2 tấn, chủ yếu cho các nhà hàng và quán ăn. Ngoài nuôi ba ba và cua đinh, bà Nguyệt còn đứng ra thành lập HTX nuôi cua đinh, ba ba Thạnh Lợi xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, với hơn 20 thành viên do bà làm giám đốc. Ban đầu bà cung cấp cua đinh và ba ba bố mẹ cho các thành viên nuôi theo hình thức trả chậm qua nhiều năm. HTX xuất bán khoảng 20 tấn ba ba thịt và 5.000 con cua đinh giống và 15.000 con ba ba giống đem lại lợi nhuận trước thuế 1,5 tỷ đồng. Mô hình chăn nuôi ba ba của bà Trương Ánh Nguyệt ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A. Tại mô hình nuôi cá tra của công ty TNHH Thuận Hưng tại xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, ông Trần Văn Phong, quản lý của công ty cho biết: Công ty kiểm soát từ đầu ra và đầu vào từ con giống, thức ăn cho đến truy xuất cá thành phẩm. Hiện nay công ty có khoảng 30ha nuôi cá tra. Đoàn công tác trao đổi về mô hình nuôi cá tra tại công ty TNHH Thuận Hưng tại xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy Mô hình nuôi cá tra của công ty TNHH Thuận Hưng tại xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy Tại thành phố Ngã Bảy, Đoàn công tác cũng đã tham quan mô hình văn hóa cộng đồng tại ấp Đông Bình, xã Tân Thành. Đây sẽ là nơi học tập, hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của nhân dân, từ đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, phấn khởi trong nhân dân ngay từ địa bàn dân cư. Để đạt mục tiêu đã đề ra, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang kiến nghị Trung ương sớm ban hành văn bản triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, bộ tiêu chí nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025 (tỉnh, huyện, xã); văn bản quy định hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 - 2025. Kiến nghị Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương sớm tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Qua các buổi làm việc, đồng chí Phạm Đức Toàn, Trưởng đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả của các mô hình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng thời ghi nhận kết quả đạt được trong các phong trào của tỉnh, tiếp thu tổng hợp ý kiến của các cơ quan, chính quyền cũng như các hộ dân, HTX để báo cáo, đề xuất trong nội dung hướng dẫn trong giai đoạn tới. Xuân Phúc

Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An: Bức tranh nông nghiệp, nông thôn và đời sống nhân dân khởi sắc toàn diện

TĐKT - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cùng với cả nước, công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Nghệ An đã thực sự trở thành sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, được cả hệ thống chính trị đồng lòng, chung sức vào cuộc. Sau 10 năm xây dựng NTM, bức tranh nông nghiệp, nông thôn và đời sống người dân khu vực nông thôn đã có sự thay đổi toàn diện, rất đáng tự hào. Nghệ An đã có những bước tiến vượt bậc, đứng thứ 5 trong cả nước về xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, Nghệ An đã huy động được hơn 56 nghìn tỷ đồng từ Trung ương, các chương trình, dự án, các đơn vị, doanh nghiệp... để thực hiện xây dựng NTM. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự đầu tư nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm nên kết quả xây dựng NTM mà Nghệ An đạt được đồng đều và toàn diện. Bình quân toàn tỉnh hiện đạt gần 16 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 5 tiêu chí. Ngoài 3 đơn vị cấp huyện, 225 xã và 674 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, Nghệ An hiện có thêm 1 huyện (Yên Thành) và 35 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí; khả năng đạt và vượt mục tiêu có 61,5% số xã đạt chuẩn trong năm nay. Năm 2020, Nghệ An tiếp tục phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên trên 65%. Con đường hoa sắc tím trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc Xây dựng NTM được tổ chức triển khai đồng bộ các cơ chế chính sách, thực hiện thường xuyên, đúng định hướng, đa dạng, sáng tạo và chú trọng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, đồng thời bám sát tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích hỗ trợ xây dựng NTM: Từ năm 2012 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ gần 638.126 tấn xi măng trị giá hơn 990 tỷ đồng để làm gần 3.553 km đường giao thông nông thôn. Cả hệ thống chính trị đồng sức, đồng lòng xây dựng NTM là cảm nhận rõ được ở Nghệ An hôm nay. Các phong trào thi đua được phát động sâu rộng, thiết thực. Phong trào hiến đất mặt đường, đất vườn, đất ở có giá trị để làm đường giao thông, nhà văn hóa thôn, trường học; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... sôi nổi trong nhân dân. Chủ trương xây dựng NTM được các cấp triển khai hiệu quả từ tuyên truyền đến thực hiện, kiểm tra, giám sát và được nhân dân đồng lòng hưởng ứng. Để xây dựng NTM, nông dân Nghệ An đã đóng góp hàng triệu ngày công, trên 5.500 tỷ đồng...   Thảm hoa đa sắc màu trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ Đặc biệt, Nghệ An là một trong những tỉnh thực hiện thành công về chuyển cơ cấu nông nghiệp, tạo ra những sản phẩm chủ lực, đặc sản địa phương. Trong sản xuất nông, lâm, thủy sản đã có nhiều bước tiến mới về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tỉnh đã có những mô hình nổi tiếng cả nước về ứng dụng công nghệ cao như Trang trại TH, những đột phá trong khâu giống trong sản xuất lúa, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, Nghệ An đã phê duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 8 nhóm cây trồng (rau, lúa, lạc, chè, mía, cây ăn quả, cây dược liệu, giống cây lâm nghiệp), 5 con vật nuôi (bò sữa, bò thịt, lợn thịt, gia cầm và tôm thẻ chân trắng) chủ lực để thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào các khâu chính như giống, canh tác, nuôi trồng và bảo quản sau thu hoạch. Nghệ An có những vùng chuyên canh cây nguyên liệu rộng lớn (cam, cao su, mía, chè, cà phê, chanh leo, dứa, lạc, sắn,…) và hàng trăm nhà máy công trình khắp các huyện, thành thị; hình thành nhiều vùng sản xuất nguyên liệu tập trung gắn với chế biến, xuất khẩu (chè, cao su, mía, vùng nuôi tôm ven biển). Xây dựng thành công nhiều mô hình liên kết, các cánh đồng lớn theo chuỗi giá trị, qua đó nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng đơn vị diện tích, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở một số khâu của quá trình sản xuất đã đạt 9.502 ha (chiếm 3,1% diện tích canh tác nông nghiệp); giá trị sản xuất bình quân của nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ 200 - 250 triệu đồng/ha/năm. Hiện cả tỉnh có 182 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, có 158 làng nghề và quy mô ngày càng lớn, từ đó tạo thêm việc làm tại chỗ cho người dân. Trên cơ sở quy hoạch và đề án xã NTM được phê duyệt, đến nay tất cả các xã thuộc 20 huyện, thành phố, thị xã, đặc biệt là 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu đã hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc Công tác xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân được chú trọng, năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 18,79% thì nay giảm chỉ còn 5,54%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14,16 triệu đồng năm 2010 đến nay đã đạt gần 38 triệu đồng/người/năm; Thu nhập khu vực nông thôn tăng mạnh, từ 12 triệu đồng/người/năm 2010 nay tăng lên hơn 27,5 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 2,3 lần. Ghi nhận thực tế, toàn tỉnh có 330/431 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, chiếm 75,6%; 390/431 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, chiếm 90,5%. Bộ mặt nông thôn Nghệ An ngày càng khởi sắc, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân nông thôn. Xây dựng con đường hoa góp phần làm đẹp đường làng, ngõ xóm được nhiều địa phương tỉnh Nghệ An thực hiện; đời sống mới, tinh thần mới đã hiện hữu rõ trên quê hương Nghệ An.   Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc Với phương châm xây dựng NTM “chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”, trong thời gian tới, tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh triển khai xây dựng nông thôn mới đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra. Quan điểm chỉ đạo của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 là tiếp tục chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo đi vào thực chất và bền vững đi vào chiều sâu; phát huy những thế mạnh, tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển bền vững gồm: Thúc đẩy phát triển sản xuất, các mô hình phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân khu vực nông thôn và bảo vệ môi trường nông thôn; hoàn thiện nhóm các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế; hoàn thiện nhóm các tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội. Các cấp, các ngành phải quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của tỉnh để cụ thể hóa vào các nội dung, chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trong quá trình triển khai thực hiện. Anh Quân  

Hiệu quả từ mô hình Câu lạc bộ nữ tiểu thương chợ Lộc Điền

TĐKT – Tại xã Lộc Điền (huyện Lộc Ninh, tỉnh Tiền Giang), đa phần người dân sống bằng nghề tiểu thương. Để nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ tại địa phương, năm 2018, Hội Phụ nữ xã Lộc Điền đã ra mắt mô hình “Câu lạc bộ (CLB) nữ tiểu thương chợ Lộc Điền” nhằm thu hút hội viên phụ nữ cùng nghề “tiểu thương” vào sinh hoạt, đồng thời tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ văn minh, hiện đại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bà Trần Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Điền cho biết: Những năm trước, khi chợ Lộc Điền mới được quy hoạch và xây dựng lại, cơ sở hạ tầng chưa ổn định, vẫn còn tình trạng tranh chỗ, ngồi tạm, chiếm dụng vỉa hè... Do phần lớn tiểu thương ở chợ là nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Điền quyết tâm xây dựng lại mô hình CLB nữ tiểu thương nhằm đẩy mạnh tuyên truyền giúp các tiểu thương sớm ổn định kinh doanh, đoàn kết tương trợ nhau cùng phát triển. Những ngày đầu mới thành lập, CLB có 22 thành viên tham gia. Các thành viên sinh hoạt theo quy chế mỗi tháng 1 lần, với hình thức tự nguyện. Sau khi ra mắt, Ban chủ nhiệm dưới sự hướng dẫn của Hội Phụ nữ xã Lộc Điền đã tập trung đưa CLB đi vào nền nếp, chuẩn bị các nội dung sinh hoạt cụ thể, vừa gắn công tác vận động, tuyên truyền, tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm học hỏi trong buôn bán, kinh doanh để phát triển kinh tế gia đình; vừa giao lưu văn hóa, văn nghệ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo ra không khí khấn khởi, thoải mái cho các thành viên. “Tham gia sinh hoạt tại CLB, hội viên được hướng dẫn một số chính sách mới về sản xuất - kinh doanh; cách phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng; nhãn mác, hạn sử dụng sản phẩm; cách sắp xếp hàng hóa buôn bán gọn gàng, ngăn nắp... từng bước hướng tới xây dựng chợ văn minh thương nghiệp.”  bà Hương chia sẻ. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ban chủ nhiệm CLB tiểu thương đã thường xuyên đến tuyên truyền kiến thức phòng dịch bệnh, các kỹ năng bảo vệ bản thân và khách hàng, như: Cách đeo khẩu trang đúng cách, rửa tay sát khuẩn bằng cồn. Đồng thời, vận động hội viên tích cực phối hợp, tạo điều kiện cho ngành chức năng trong việc phun hóa chất khử trùng, sát khuẩn ở các khu vực trong chợ để phòng dịch bệnh lây lan... Nhờ vậy, chị em tiểu thương có thể yên tâm giao thương. Ban Chủ nhiệm CLB còn tích cực tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh khác cùng thực hiện cam kết mua bán thực phẩm có nguồn gốc, đảm bảo tươi ngon, tuyệt đối không dùng hóa chất hay thủ thuật để trục lợi, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Bên cạnh công tác tuyên truyền, CLB còn thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của các hộ kinh doanh, kịp thời cùng Ban quản lý chợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc hay có sự điều chỉnh cho phù hợp. CLB đã xây dựng thành công mô hình góp vốn xoay vòng với tổng 24 triệu đồng và nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp thành viên vay ưu đãi để mở rộng hoạt động buôn bán, kinh doanh, ổn định cuộc sống.      Nhờ có quy chế hoạt động rõ ràng, hình thức tuyên truyền, vận động linh hoạt, mô hình vốn xoay vòng hoạt động hiệu quả, CLB đã ngày càng thu hút sự quan tâm của chị em tiểu thương. Chỉ sau hơn 1 năm hoạt động, tổng số thành viên lên 25 hội viên. Có thể khẳng định, CLB nữ tiểu thương chợ Lộc Điền đã và đang trở thành điểm tựa cho nhiều chị em phát huy thế mạnh trong kinh doanh, góp phần xây dựng nông thôn mới, chợ văn minh. Bảo Linh

Xã Tân Lang (huyện Phù Yên, Sơn La) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

TĐKT - Ngày 13/12, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ công bố xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Tân Lang Tân Lang là một xã vùng II của huyện Phù Yên, có 11 bản, với 1.618 hộ, gồm 4 dân tộc Mường, Kinh, Dao, Thái cùng sinh sống. Nghề nghiệp chủ yếu của xã là sản xuất nông nghiệp và kinh doanh, buôn bán, dịch vụ, vận tải. Năm 2011, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, qua rà soát, xã Tân Lang mới đạt 5/19 tiêu chí. Từ năm 2011 đến 2020, xã đã đầu tư trên 54 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 50,4 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 3,6 tỷ đồng và 58.750 ngày công lao động xây dựng các công trình. Đến năm 2020, 100% tuyến đường trục bản đã được bê tông hóa, 11/11 bản có nhà văn hóa, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 90% lao động có việc làm thường xuyên, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 7,73%...  Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, xã đã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo quy định. Với kết quả đạt được, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND tỉnh ngày 08/12/2020, công nhận xã Tân Lang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đây là xã thứ 6 của huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Thời gian tới, xã tiếp tục nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về xây dựng nông thôn mới, coi đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Xã tiếp tục phát huy thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh. Bên cạnh đó, xã chú trọng phát triển sản xuất, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển dịch vụ, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, gắn sản xuất với thị trường, tiêu thụ nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng trên sản phẩm nhằm mục tiêu tăng thu nhập của người dân. Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tân Lang. Minh Phương  

Huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đạt chuẩn nông thôn mới

TĐKT - Sáng 12/12, tại huyện Nga Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ công bố huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019 (ảnh: Hoài Thu) Sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng NTM, diện mạo nông thôn Nga Sơn đã có sự thay đổi mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao hơn, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 46,3 triệu đồng (gấp 4,1 lần so với năm 2010); tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 ước giảm xuống còn 1%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, cảnh quan khang trang, hiện đại. Từ sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện, 10 năm qua toàn huyện đã huy động hơn được 8.000 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Nhiều công trình về giao thông, thủy lợi, công sở, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa - thể thao, các công trình phúc lợi đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu hoàn thiện tiêu chí NTM. Nga Sơn cũng là địa phương thành công trong gây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, góp phần lớn cho nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. Năm 2012, huyện đã hoàn thành việc dồn đổi ruộng đất phục vụ cho công tác xây dựng NTM, sau dồn đổi số thửa đã giảm từ 2,36 thửa/hộ xuống còn 1,53 thửa/hộ. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đến nay toàn huyện đã liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm được hơn 1.300 ha, tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp được trên 300 ha; chuyển đổi 1.106,1 ha đất trồng lúa, cói kém hiệu quả sang cây trồng, mô hình có giá trị kinh tế cao; 300 ha vùng sản xuất rau an toàn, 80 mô hình nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, củ quả an toàn với diện tích trên 11ha. Huyện cũng duy trì thâm canh 800 ha cây cói cho năng suất, sản lượng cao. Sản lượng cói được cung cấp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đã xác định các sản phẩm thế mạnh, đặc trưng của huyện, như: Chiếu cói, các sản phẩm chế biến từ cây cói; sản phẩm từ chế biến hải sản; dưa hấu, dưa vàng; rượu Nga Sơn, gỏi cá nhệch, dê ủ trấu... để tập trung chỉ đạo xây dựng thương hiệu. Đến nay, huyện Nga Sơn đã có 9 sản phẩm được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, là huyện hiện có số sản phẩm đạt OCOP cao nhất tỉnh. Huyện đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, ngày 14/7/2020 huyện đã được Thủ tướng chính phủ ký quyết định số 1017/QĐ-TTg công nhận huyện Nga Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đến nay huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 151/153 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 2 thôn đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận đạt thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Kết quả này đã tạo khí thế, động lực mới để huyện Nga Sơn tiếp tục phát triển trong tương lai. Minh Phương

Xã Đại Đồng (huyện Yên Bình, Yên Bái) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

TĐKT - Sáng 12/12, UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố xã Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Đại Đồng đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chính quyền, nhân dân xã Đại Đồng đã chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Từ các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc huy động được sức mạnh tổng hợp các nguồn lực của địa phương. Nhiều người dân trong xã đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn; bộ mặt nông thôn mới của xã đã có nhiều thay đổi tích cực. Tổng các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã đạt trên 79 tỷ 253 triệu đồng. Trong đó, vốn từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế đạt 7,9 tỷ đồng; đóng góp của cộng đồng dân cư đạt trên 11,4 tỷ đồng. Các tuyến đường xã và đường trung tâm đến đường huyện, tỉnh đã được nhựa hóa 100%. Tuyến đường trục thôn, xóm và đường liên thôn, xóm đã được nhựa hóa, bê tông hóa đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi ngay cả trong mùa mưa. Cùng với đó, 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã được tưới và tiêu nước chủ động. Xã có 5/5 thôn với toàn bộ 927 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia an toàn. Toàn xã có 916 hộ dân có nhà đạt chuẩn, trong đó có trên 70,4% hộ có nhà xây đạt chuẩn. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2020 đạt 36,8%/người. Tỷ lệ hộ nghèo của xã là 0,65%. Toàn xã có 1.635 lao động có việc làm thường xuyên, chiếm 92,37%. Đến nay, xã Đại Đồng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Nhân dịp này, 3 tập thể, 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới” tại xã Đại Đồng. Lãnh đạo huyện Yên Bình tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong xã có nhiều đóng góp cho quá trình xây dựng nông thôn mới. Thanh Thủy

Huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang) chuyển mình nhờ nông thôn mới

TĐKT - Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thay đổi rõ nét: Kinh tế phát triển khá; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện; quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt; an ninh, trật tự xã hội được tăng cường; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; trình độ sản xuất và đời sống của nông dân được nâng cao, tình làng nghĩa xóm được khơi dậy; các hoạt động văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy. Năm 2018, Việt Yên được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Bắc Giang, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với kế hoạch đề ra. Huyện Việt Yên đón bằng công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới Từ những ngày đầu vô vàn khó khăn, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là sự đoàn kết, nhất trí cao của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, Việt Yên đã có sự bứt phá một cách ngoạn mục từ đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Từ huyện nằm ở tốp cuối của tỉnh về phát triển kinh tế, Việt Yên đã vươn lên trở thành một trong những huyện tốp đầu của tỉnh Bắc Giang. Thu ngân sách trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước, năm 2019 tăng gấp 6 lần so với năm 2009. Thu nhập bình quân năm 2009 là 25 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt trên 66 triệu đồng/người/năm, tăng 2,6 lần so với năm 2009. Tổng số hộ nghèo năm 2009 là 3.433 hộ, tỷ lệ 8,55%; đến hết năm 2019 giảm còn 1.337 hộ, chiếm 2,88%, 1.763 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,8%. Sản xuất nông nghiệp đạt được những kết quả toàn diện, phát triển theo hướng chất lượng cao. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2019 đạt 1.414 tỷ đồng, giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp năm 2019 là 119 triệu đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2009. Huyện đã tập trung đầu tư phát triển vùng sản xuất chuyên canh đạt hiệu quả kinh tế cao, kết hợp triển khai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap và chăn nuôi các giống lợn có chất lượng cao theo tiêu chuẩn hữu cơ, tổng số lợn lên đến 89.600 con năm 2019. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Toàn huyện có 4 khu công nghiệp và 4 cụm công nghiệp với diện tích là 1.273 ha; có 919 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện với trên 185.000 công nhân lao động, đã thu hút đầu tư, giải quyết vấn đề việc làm, tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt 93.098 tỷ đồng, gấp 18 lần so với năm 2009. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện chiếm 50% tổng giá trị của toàn tỉnh. Tiểu thủ công nghiệp được quan tâm, giải quyết việc làm cho hơn 16.500 lao động với thu nhập bình quân trên 6 triệu đồng/người/tháng. Thương mại - dịch vụ có bước phát triển khá nhanh, năm 2019 đạt trên 1.681 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với năm 2009. Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap như vùng sản xuất cà chua bi, vùng trồng dưa, ớt, khoai tây, vùng trồng hoa, vùng nuôi cá rô phi đơn tính siêu tốc… tại các xã: Trung Sơn, Tự Lạn, Việt Tiến, Nghĩa Trung, Minh Đức, Ninh Sơn, Quảng Minh và thị trấn Nếnh… Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, khẳng định chất lượng các sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Khoảng 1.200 công trình quan trọng được đầu tư xây dựng trong 10 năm qua đã đem lại cho huyện Việt Yên diện mạo khang trang, hiện đại. Việc làm đường giao thông nông thôn được chú trọng, Việt Yên là đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh nhiều năm liền. Toàn huyện đã cứng hóa 295/311 km đường trục liên thôn, 100% đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa, bê tông; đường trục xã, liên xã đã được cứng hóa 129/129 km đạt 100%. Công tác giải phóng mặt bằng được giải quyết dứt điểm. Vấn đề bảo vệ môi trường cũng được đặc biệt quan tâm. Huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua để bảo vệ môi trường, toàn huyện có 115 điểm thu gom, trung chuyển rác thải. Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch đạt 100%. Đáng chú ý, Việt Yên luôn là lá cờ đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 94,03% và tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 95%. Chất lượng giáo dục được nâng cao, từ năm 2009 đến nay, toàn huyện có 3.150 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 407 học sinh đạt giải Quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đặc biệt quan tâm, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, sáng tạo; huyện Việt Yên đứng thứ nhất trong tỉnh về chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính huyện. Việt Yên luôn gìn giữ giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa mang đậm văn hóa vùng Kinh Bắc. Toàn huyện có hơn 331 di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật phong phú, độc đáo với 89 di tích lịch sử, văn hóa được xếp hạng; nhiều di sản trong đó có mộc bản chùa Bổ Đà được các tổ chức trong nước và quốc tế công nhận; có 5 làng quan họ được Unesco công nhận là Làng quan họ gốc. Quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Tỷ lệ tuyển quân trên địa bàn huyện luôn đạt 100%. Huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được giữ vững. Hiện nay có 155 thôn, khu phố, 62 trường học, 17 xã trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự theo quy định. Công tác cán bộ và nâng cao nguồn nhân lực được quan tâm. 100% cán bộ, công chức, viên chức của huyện có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn và trên chuẩn; trong đó có 1.948 người có trình độ chuyên môn đại học, chiếm 70%, tăng 23% so với năm 2009; 268 người có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, chiếm 9,4%; 992 người có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, chiếm 34%, tăng 10% so với năm 2009. Về công tác xây dựng hệ thống chính trị, năm 2019, tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên có 40/42 chiếm 95,2%. Hàng năm, Đảng bộ huyện Việt Yên luôn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2018, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019. Để có được thành công ấy, thời gian qua, huyện Việt Yên đã triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo: Kịp thời chuyển đổi cơ cấu kinh tế đúng hướng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; là một trong số những đơn vị dẫn đầu toàn quốc trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và bảo vệ môi trường sinh thái, nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Huyện đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng sản xuất rau củ quả ứng dụng công nghệ cao với diện tích 80 ha, cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/ha/năm… Việt Yên cũng là huyện đứng thứ nhất tỉnh Bắc Giang và tốp đầu toàn quốc về cải cách hành chính. Với những kết quả đã đạt được, liên tục từ năm 2007 đến năm 2019, huyện được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; liên tục các năm 2016, 2017, 2018 được Chính phủ tặng Cờ thi đua. Năm 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2016, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; năm 2018 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen. Năm 1998, 2000, 2009, 2019, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Năm 1985, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm 1997, Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2013 Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2019 Huân chương Lao động hạng Ba. Trang Lê

Xã Hòa Thắng (huyện Phú Hòa, Phú Yên) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

TĐKT - Ngày 3/12, UBND huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ công bố xã Hòa Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Đây là xã thứ 3 của huyện Phú Hòa, sau Hòa Quang Bắc và Hòa Quang Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên trao bằng công nhận xã nông thôn mới nâng cao cho xã Hòa Thắng. Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Hòa Thắng, qua 5 năm (từ năm 2015), kể từ khi hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến nay xã thực hiện đạt chuẩn 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến nay, 100% đường xã, thôn, liên thôn và đường ngõ xóm trong xã được trải nhựa, cứng hóa với chiều dài 9,2km; các tuyến đường đều có đèn điện chiếu sáng. 5 thôn của xã được đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn, bảo đảm hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ của nhân dân. 5 năm liền xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; gần 95% người dân trong xã tham gia bảo hiểm y tế. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 của xã đạt gần 46 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. Tổng kinh phí thực hiện chương trình trên 285 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương và ngân sách cấp tỉnh trên 8,8 tỷ đồng, ngân sách huyện trên 42,4 tỷ đồng, ngân sách xã và nhân dân đóng góp trên 111,3 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2020 - 2025, cán bộ và nhân dân xã Hòa Thắng quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đã đạt được; xây dựng hoàn thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thôn Mỹ Thành, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, tạo bộ mặt nông thôn xã Hòa Thắng thật sự đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Dịp này, UBND tỉnh tặng xã Hòa Thắng 200 triệu đồng để triển khai công trình phúc lợi của xã. Minh Phương

Thúc đẩy xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững ở các vùng đặc biệt khó khăn

TĐKT - Ngày 3/12, tại Yên Bái, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chủ trì Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng ban Chỉ đạo. Cùng dự, có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức quốc tế và 47 tỉnh, thành phố có xã, thôn, bản ấp đặc biệt khó khăn. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Hội nghị Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm của hệ thống chính trị và nỗ lực vươn lên của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại những địa phương vùng đặc biệt khó khăn bao gồm các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các huyện nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, có 8/64 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 14/30 huyện nghèo được hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng chưa có huyện được công nhận đạt chuẩn NTM. Có 315/2.430 xã đặc biệt khó khăn, xã ATK thuộc Chương trình 135, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt chuẩn NTM (đạt 13%). Ngoài ra, có 15/108 xã (13,9%) thuộc 4 đề án xây dựng NTM đặc thù (Điện Biên, Lào Cai, Bắc Kạn, Nghệ An) đã đạt chuẩn NTM... Ước tính đến hết năm 2020 có khoảng 25% thôn, bản được công nhận đạt chuẩn NTM. Tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 đạt 791.909 tỷ đồng (bằng 38,1% của cả nước), trong đó, cộng đồng và người dân tự nguyện đóng góp khoảng 4,4%. Kinh tế nông thôn có chuyển biến tích cực. Một số địa phương đã chủ động phát huy tiềm năng, lợi thế vùng, miền, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi kém hiệu quả sang các cây, con có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng sản xuất quy mô tập trung. Đặc biệt 100% các địa phương đã ban hành Đề án triển khai Chương trình OCOP cấp tỉnh. Trên địa bàn các tỉnh thuộc vùng đặc biệt khó khăn đã chuẩn hóa khoảng 1.061 sản phẩm OCOP (chiếm 50,8% của cả nước). Kết quả trên đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giai đoạn 2016 - 2020 là 1,55%/năm; tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo giảm 5,65%/năm, các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm bình quân khoảng 4%/năm. Thu nhập bình quân hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2018 tăng khoảng 1,4 lần so với cuối năm 2015, dự kiến đến cuối năm 2020 tăng khoảng 1,6 lần. Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học và lãnh đạo các địa phương đã tập trung thảo luận, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó đề xuất một số giải pháp cơ bản thúc đẩy xây dựng NTM hiệu quả, bền vững ở các vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025. Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh, việc triển khai xây dựng NTM tại các xã đặc biệt khó khăn phải có cách làm sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện của từng địa phương...; tiếp tục tuyên truyền, vận động, quán triệt sâu rộng tới các cấp chính quyền và người dân phương châm xây dựng NTM là của dân, do dân, người dân hưởng lợi, dân làm, nhà nước hỗ trợ, tránh tâm lý ỷ lại vào ngân sách Trung ương, đồng thời người dân cũng cần nâng cao sự tự chủ để cuộc sống khá giả hơn. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là vai trò lãnh đạo của người đứng đầu. Việc xây dựng nông thôn mới tại khu vực đặc biệt khó khăn phải gắn với đẩy mạnh đầu tư phát triển vùng. Cùng với đó, các địa phương cần tập trung rà soát lại các quy hoạch; các quy hoạch này phải kết nối với các vùng đặc biệt khó khăn, nhất là quy hoạch giao thông, thủy lợi, công nghiệp... Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương triển khai việc lập quy hoạch đánh giá các khu vực dễ sạt lở đất, khu vực nguy hiểm làm cơ sở để quy hoạch phân bố lại dân cư ở khu vực đặc biệt khó khăn, di dời người dân ra khỏi nơi nguy hiểm. Các địa phương cần tiếp tục thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế của mỗi vùng và tại mỗi địa bàn huyện, xã. Cấu trúc kinh tế của thôn, xã không tách rời với của toàn tỉnh. Đặc biệt tạo môi trường để thu hút các nhà đầu tư vào khu vực đặc biệt khó khăn, trong đó tập trung 3 yếu tố: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp; hạ tầng và nhân lực… Trang Lê

Hiệu quả từ mô hình tạo phân compost từ rác hữu cơ

TĐKT - Tích cực hưởng ứng tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) đã xây dựng, triển khai nhiều mô hình hiệu quả. Trong đó, nổi bật là mô hình sử dụng thùng nhựa tạo phân compost từ rác hữu cơ, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp và thực hiện tiêu chí môi trường. Phân hữu cơ được ủ sẽ được sử dụng để bón cho rau màu Bà Khưu Thị Phong, Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Lợi cho biết: Thực hiện chủ trương của Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu, năm 2014, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện triển khai thí điểm mô hình sử dụng thùng nhựa ủ rác hữu cơ trong sinh hoạt hàng ngày chuyển hóa thành phân compost để bón cho cây trồng và bảo vệ môi trường. Mô hình được triển khai đầu tiên tại xã Châu Thới với sự tham gia của 32 hộ. Sau 6 năm triển khai thực hiện, mô hình đã đạt được những kết quả tích cực. Trước đây, rác thải được xem là thứ bỏ đi, không có giá trị sử dụng. Từ khi thực hiện mô hình ủ phân compost từ rác hữu cơ, rác thải, rác đã trở thành một sản phẩm có giá trị trong trồng trọt đối với người dân huyện Vĩnh Lợi. Đồng thời qua đó, ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải cũng được nâng lên một cách rõ rệt. Hiện tại, mô hình đã được nhân rộng đến Hội LHPN các xã, thị trấn trong huyện với số lượng 400 cái thùng compost. “Phân compost không gây ra mùi hôi thối, ô nhiễm. Nếu thùng ủ phân có mùi thì có thể dùng cỏ, lá cây hay giấy báo đậy lên trên bề mặt rác sẽ làm giảm mùi, rồi tiếp tục cho rác hữu cơ vào thùng. Mô hình này không chỉ có tác dụng đối với môi trường, với nhận thức của người dân mà còn có ý nghĩa về kinh tế khi giá cả các mặt hàng gia tăng như hiện nay, đặc biệt là với phân bón.”- bà Phong cho biết thêm. Để giúp các chị em có thể nắm kiến thức thực hiện mô hình, bên cạnh công tác vận động, tuyên truyền, Hội LHPN huyện đã phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn về kỹ thuật sử dụng thùng nhựa tạo phân compost từ rác hữu cơ. Là một trong những hộ tham gia mô hình, chị Trần Thanh Bình chia sẻ: Trước đây, tôi thường gom rác để đốt. Trong đó, có một số rác không phân hủy (như chai lọ, túi nylon) gây mất vệ sinh xung quanh nhà. Nay nhờ tập huấn cách phân biệt, xử lý rác nên tôi biết loại rác vô cơ và loại rác hữu cơ. Kỹ thuật tạo thùng nhựa tạo phân compost từ rác hữu cơ cũng rất đơn giản. Thùng nhựa sẽ được đục nhiều lỗ nhỏ xung quanh để có không khí, có hai cửa phía dưới để lấy phân thành phẩm ra ngoài. Rác hữu cơ bỏ vào trong thùng là các loại thức ăn thừa, phần bỏ đi của rau, củ quả, lá cây, cỏ… Hàng ngày, tôi có thể bỏ các loại rác hữu cơ vào thùng. Nếu trong thùng khô quá thì cho thêm một ít nước để tăng độ ẩm. Rác hữu cơ sẽ được phân hủy và xẹp dần xuống. Sau 60 ngày, rác sẽ phân hủy thành phân compost có độ mịn, tơi xốp, màu đen, không mùi. Phân này đem bón cho cây, hoa màu rất tốt. Theo bà Khưu Thị Phong, khi triển khai thực hiện mô hình, điều bà mong muốn trước tiên là người dân tự giác bỏ rác hữu cơ vào thùng. “Đó là điều quan trọng nhất, vì có bỏ rác vào thùng mới làm được phân để bón cho cây, đem lại hiệu quả cho việc trồng trọt, từ đó người dân mới nhận thức đầy đủ được hiệu quả của việc làm này và tiếp tục thực hiện trong thời gian dài” - bà Phong chia sẻ. Để phát huy hiệu quả hơn nữa của mô hình, thời gian tới, Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách phân loại và quy trình xử lý rác thải, nhân rộng mô hình này. Điểm thuận lợi trong việc nhân rộng mô hình này là nhà ai cũng có rác hữu cơ mỗi ngày và việc thực hiện làm phân hữu cơ không khó, người nông dân có thể dùng phân để trồng cây, bón cho rau màu; người sống ở thành thị có thể dùng phân để bón cho các loại hoa, cây cảnh trong vườn nhà. Bảo Linh  

Trang