Điển hình tiên tiến

Nơi bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trên mặt trận tư tưởng

TĐKT - Được thành lập ngay sau ngày miền Bắc được giải phóng và tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Viện Triết học thuộc trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một đơn vị đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện các thế hệ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước trong nhiều giai đoạn thăng trầm của lịch sử. Ngọn cờ đầu trong giáo dục và đào tạo Với vai trò là nơi trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng các cán bộ, đảng viên chủ chốt ở trung ương và địa phương, Viện Triết học đã luôn đảm bảo tốt chương trình, nội dung giảng dạy và số lượng giảng viên cơ hữu qua mọi thời kỳ để đáp ứng những yêu cầu mà Đảng và Nhà nước đã giao phó. GS. TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học cho biết: “Hiện nay, toàn Viện có 19 cán bộ, giảng viên, trong đó có 4 giáo sư, 7 phó giáo sư, 8 tiến sĩ đều có trình độ chuyên môn tốt, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đây được xem là một trong những đơn vị giảng dạy có chất lượng tốt nhất Học viện, xứng đáng với về bề dày truyền thống mà các thế hệ nhà giáo lão thành đã dày công vun đắp”. GS. TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học Hàng năm, Viện đã thực hiện được hàng nghìn giờ giảng dạy ở tất cả các hệ lớp theo kế hoạch của Học viện đề ra với chất lượng tốt. Đồng thời, tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng ngắn hạn kiến thức kinh điển Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ giảng dạy trong hệ thống Học viện; các lớp tập huấn chương trình, giáo trình các hệ lớp cho hàng trăm lượt cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Học viện Trung tâm và các Học viện khu vực cũng như các trường chính trị tỉnh, thành phố. Theo đó, trong giai đoạn 2011 – 2016, Viện đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn bảo vệ thành công cho 189 học viên cao học, 72 nghiên cứu sinh làm luận án tiến sĩ chuyên ngành triết học. Ngoài ra, Viện còn tham gia hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận triết học Mác – Lênin, đào tạo cao học, nghiên cứu sinh ở các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước. Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây, Viện đã đào tạo được 10 thạc sĩ, 3 tiến sĩ cho nước bạn Lào, góp phần thắt chặt thêm tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Lào và Việt Nam. Bên cạnh đó, Viện Triết học cũng đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đổi mới nội dung chương trình học của Học viện, hoàn thành biên soạn khung chương trình và đề cương chi tiết đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành triết học và các học phần triết học cho các lớp cao học khác; chủ biên nhiều giáo trình cho các đối tượng học viên không chuyên; hoàn thành tốt việc biên soạn giáo trình các hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính, cao cấp lý luận chính trị ngành triết học, giáo trình dành cho cán bộ Lào... Nơi tạo ra những công trình khoa học có giá trị Song song với nhiệm vụ giảng dạy, Viện Triết học còn là nơi nghiên cứu nhiều công trình khoa học công phu, chất lượng, có ý nghĩa lớn trong công cuộc bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ Xã hội chủ nghĩa và nhà nước pháp quyền Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong giai đoạn 2010 - 2016, Viện Triết học đã tham gia thực hiện 8 đề tài khoa học cấp Bộ, 3 đề tài cấp Bộ trọng điểm, 2 đề tài hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước và 27 đề tài khoa học cấp cơ sở, 15 cuộc hội thảo, tọa đàm… Cùng với đó, Viện cũng tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo chuyên ngành, thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới chuyên môn trong và ngoài Học viện, góp phần khẳng định uy tín và vị thế của đơn vị trong giới nghiên cứu và đào tạo Triết học. Ngoài ra, Viện còn hợp tác với nhiều đơn vị đào tạo bên ngoài: Học viện Quốc phòng, Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Quỹ Nafoted… trong công tác nghiên cứu, giảng dạy về nhiều vấn đề triết học mới nảy sinh từ thực tiễn và một số vấn đề lý luận mà thực tiễn đặt ra, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác –Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cán bộ, giảng viên Viện Triết học luôn đoàn kết, sáng tạo Trên tinh thần nỗ lực của cán bộ trong Viện, hơn 10 năm qua, ngoài công tác nghiên cứu và giảng dạy, bản Thông tin triết học và đời sống của Viện vẫn tiếp tục được duy trì với chất lượng ổn định. Cùng với đó, Viện cũng cho ra đời gần 50 cuốn sách và trên 200 bài viết của các cá nhân được đăng tải trên các tạp chí khoa học trong nước và nước ngoài, góp phần đấu tranh với những tư tưởng, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay của đất nước. Đặc biệt, nhiều bài viết của Viện được in trong các kỷ yếu hội thảo quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, 2 hội thảo về Những vấn đề triết học trong các văn kiện đại hội XI, XII trở thành giáo trình phục vụ cho công tác dạy học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền và tài liệu tham khảo cho nhiều đối tượng quan tâm đến lĩnh vực này. Tập thể đoàn kết, vững mạnh Với số lượng cán bộ, giảng viên không nhiều, đa số có trình độ chuyên môn tốt, dày dạn kinh nghiệm; một số cán bộ trẻ, năng động và sáng tạo nhưng còn thiếu sự chín muồi về chuyên môn, song dưới sự dìu dắt của GS. TS Trần Văn Phòng, Viện Triết học luôn là tập thể vững mạnh về chuyên môn và đoàn kết, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng đơn vị văn minh, văn hóa, dân chủ, sạch, đẹp theo quy chế nội bộ. Đến với triết học như một cơ duyên được sắp đặt từ lâu, GS. TS Trần Văn Phòng chính thức về Viện Triết học sau khi tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành này tại Liên Xô vào những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20. Sau 30 năm gắn bó với Viện, trong đó có 10 năm giữ vai trò Viện trưởng, ông đã có nhiều quyết định, phương án chỉ đạo tiến bộ, đưa Viện triết học ngày một phát triển, có vị trí nhất định trong ngành triết học nước nhà như: Tạo điều kiện cho những cán bộ trẻ có cơ hội làm việc và trải nghiệm ở những môi trường giáo dục tốt; tổ chức cho giảng viên trẻ dạy thử để nâng cao trình độ chuyên môn và kinh nghiệm giảng dạy có sự tham dự góp ý của lãnh đạo Viện cùng các học viên... Đặc biệt, nhằm hạn chế những khó khăn còn tồn tại của Viện, nhiều năm qua, ông đã tổ chức cho nhiều cán bộ, giảng viên có điều kiện đi học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ ngoài giờ làm việc, hoàn thiện về kiến thức lý luận và thực tiễn bằng cách cử giảng viên đến công tác có thời hạn tại những trường trong hệ thống học viện. Bên cạnh đó, thấu hiểu những khó khăn, vất vả của những công chức, giảng viên “làm công ăn lương”, Viện đã quan tâm, động viên, khích lệ đến từng cán bộ, giảng viên thông qua những dịp lễ tết, hiếu, hỉ... Điều này đã góp phần làm tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể của Viện. Đồng thời, với đặc thù là nơi trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng nên nhưng thế hệ lãnh đạo chủ chốt kế cận cho đất nước, Viện Triết học luôn quán triệt đến toàn bộ thành viên trong đơn vị tuân thủ đúng kỷ luật phát ngôn, sử dụng mạng xã hội một cách thông minh, không làm ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, đơn vị và đảm bảo đúng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Cùng với đó, các cán bộ, giảng viên của Viện cũng luôn tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, hưởng ứng đầy đủ các phong trào thi đua do Học viện và cấp trên phát động như tham gia xây dựng và thực hiện đề án “Văn hóa trường Đảng” mà Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện phát động. Đồng thời, phát động phong trào thi đua ngắn hạn, phong trào thi đua chung như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Thi đua dạy tốt, nghiên cứu khoa học tốt”; phong trào của Phụ nữ như “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”,... Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển , Viện Triết học đã đồng hành cùng với những chặng đường thăng trầm của lịch sử dân tộc, xứng đáng là nơi rèn luyện, tu dưỡng của những hạt giống đỏ tiềm năng, phục vụ trung thành cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốcViệt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngọc Huyền

Bệnh viện Nội tiết Trung ương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TĐKT - Ngày 10/9, tại Hà Nội, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (16/9/1969 - 16/9/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.  PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, Bệnh viện được thành lập ngày 16/9/1969, trước tình hình bệnh bướu cổ trở nên phổ biến tại các tỉnh miền núi phía Bắc, nhằm thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh bướu cổ, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, vượt qua những khó khăn, thách thức cùng với sự trăn trở đổi mới đi lên để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân của đội ngũ thầy thuốc và nhân viên y tế, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đến nay Bệnh viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước tặng 1 tập thể và 2 cá nhân của Bệnh viện Nội tiết Trung ương Bệnh viện đã xây dựng cơ sở vật chất hiện đại với 2 cơ sở khám, chữa bệnh khang trang, tập trung nhiều chuyên gia có trình độ chuyên môn cao. Từ chỗ chỉ có 30 giường bệnh với 4 dãy nhà cấp 4, đến nay Bệnh viện có tổng số giường bệnh nội trú là 1079 (theo kế hoạch) với hơn 900 thầy thuốc, nhân viên y tế, người lao động làm việc tại 42 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các phòng chức năng. Trang thiết bị hiện đại, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Trong những năm qua, Bệnh viện đã nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học có giá trị cao, điển hình là đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tuyến giáp trong điều trị một số bệnh lý tuyến giáp” do PGS. TS. Trần Ngọc Lương thực hiện. Bệnh viện còn là cơ sở thực hành cho các sinh viên của các trường y dược, tập huấn, giảng dạy cho hàng trăm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đại học, sau đại học và các đơn vị cơ sở y tế tuyến dưới. Bệnh viện đã chủ động và có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế hiệu quả, tiếp cận trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tiên tiến của thế giới. Một số kỹ thuật mới tiên tiến: Phẫu thuật nội soi tuyến giáp, điều trị tuyến giáp bằng sóng cao tần, triển khai điều trị I ốt 131 trong điều trị ung thư tuyến giáp sau phẫu thuật; lọc máu (thận nhân tạo); chụp CT, PET CT... Đặc biệt, Bệnh viện là cơ sở y tế đầu tiên và duy nhất trên cả nước đưa vào triển khai hoạt động chuyên ngành Chăm sóc bàn chân và tổn thương trên người bệnh đái tháo đường; áp dụng các thủ thuật, phương pháp điều trị liền thương tiên tiến nhằm hỗ trợ điều trị loét bàn chân; phục hồi chức năng bàn chân, hạn chế đến mức thấp nhất việc phải cắt cụt chi, rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh. Với đội ngũ thầy thuốc giỏi, tận tâm với nghề và trang thiết bị hiện đại, năm 2018, Bệnh viện tiếp nhận hơn 42 nghìn lượt người bệnh đến khám và hơn 32 nghìn người điều trị nội trú… Trong nhiều năm qua, bên cạnh việc xây dựng và ổn định sự phát triển, một điểm nhấn quan trọng tạo nên sự thành công của Bệnh viện Nội tiết Trung ương là kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện. Đây một trong những kỹ thuật làm nên danh tiếng của Bệnh viện Nội tiết Trung ương và được Bộ Y tế vinh danh là 1 trong 10 thành tựu nổi bật của ngành y tế Việt Nam. Đến nay, hơn 3.500 ca bệnh về tuyến giáp đã được phẫu thuật bằng phương pháp nội soi thành công, hơn 300 giáo sư, bác sĩ, học viên nước ngoài tới học tập và tìm hiểu kỹ thuật này. Không chỉ đem lại những kết quả tối ưu về mặt điều trị, phương pháp này cũng khiến bạn bè, đồng nghiệp quốc tế vô cùng ấn tượng, thán phục bởi chi phí rẻ, khoảng 400 USD so với thế giới (từ 7.000 - 10.000 USD). Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhiệt liệt chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu không mệt mỏi và kết quả đạt được trong những năm gần đây của tập thể đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và người lao động Bệnh viện. Phó Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: “Chúng ta rất tự hào với những thành tựu phát triển của Bệnh viện Nội tiết Trung ương trong những năm qua, nhưng chặng đường phía trước còn nhiều gian nan, thử thách. Việt Nam vẫn đang phải đối mặt với sự gia tăng ngày càng trầm trọng của các bệnh không lây nhiễm, chủ yếu là các bệnh tim mạch, đái tháo đường, ung thư, bệnh phổi mạn tính và các chứng rối loạn tâm thần. Là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành của cả nước về phòng, chống các bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cần tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, phấn đấu sớm trở thành một Trung tâm y tế hàng đầu trong nước và khu vực về phát hiện và điều trị bệnh nội tiết và rối loạn chuyển hóa, là điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế”. Để không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, Phó Thủ tướng lưu ý toàn thể đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế và người lao động Bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh học tập chuyên môn, trau dồi y đức với phương châm “Tất cả vì sự hài lòng của người bệnh”; coi người bệnh là trung tâm, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo chuẩn mực cho mỗi cán bộ y tế, trở thành địa chỉ tin cậy, là điểm đến an tâm của người bệnh. Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Bệnh viện Nội tiết Trung ương là Bệnh viện thực hiện tự chủ đầu tiên của ngành y tế từ năm 2006. Cũng chính từ thực hiện tự chủ, Bệnh viện đã thực hiện vay vốn ngân hàng để xây dựng cơ sở mới tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội khang trang - sạch đẹp, đưa vào hoạt động từ năm 2012. Hiện nay, bệnh nội tiết, rối loạn chuyển hóa nói riêng và các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, ung thư, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính… là nguyên nhân của 70% tất cả các trường hợp tử vong. Để thực hiện 3 đột phá chiến lược theo Nghị quyết của Trung ương (thể chế, nhân lực, hạ tầng), ngành y tế nói chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương nói riêng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị bệnh viện cần tiên phong thực hiện: Đào tạo đội ngũ cán bộ đạt trình độ ngang tầm quốc tế và có tấm lòng yêu thương bệnh nhân, đặc biệt là bệnh viện cần làm chủ các kỹ thuật cao để thực hiện phòng, chống các yếu tố nguy cơ, phát hiện, sàng lọc sớm và điều trị hiệu quả các bệnh nội tiết và đái tháo đường; Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, tiến tới bao phủ chăm sóc toàn dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Bệnh viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và 1 tập thể và 16 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Shigeo Kono, Giám đốc Trung tâm Hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới về bệnh đái tháo đường, Tổ chức Bệnh viện Quốc gia thuộc Trung tâm Y tế Nhật Bản đã cũng vinh dự được Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân". Hồng Thiết

Hệ sinh thái y tế VNPT nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

TĐKT - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT đã được vinh danh và trao tặng Giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu - một hạng mục Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2019, do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức. Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 vừa được tổ chức trọng thể tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là giải thưởng thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT phối hợp thực hiện. Đây là năm thứ hai Giải thưởng được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển của công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia. VNPT vinh dự nhận Sản phẩm dịch vụ số tiêu biểu Kể từ khi phát động vào tháng 2/2019, Ban tổ chức đã nhận được 245 hồ sơ dự thi ở tất cả các thành phần cơ cấu giải thưởng. Tiêu chí đánh giá bình chọn và trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm nay bao gồm: Công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; sự nổi trội của sản phẩm dịch vụ so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường; sản phẩm mới, dịch vụ có tiềm năng ứng dụng… Tại hạng mục Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu, Hội đồng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam, gồm những chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, kinh tế đã đánh giá cao những hiệu quả đạt được của Hệ sinh thái y tế VNPT - giải pháp công nghệ số tiêu biểu, hướng đến giải quyết các vấn đề, nhu cầu thực tiễn của cuộc sống. Các sản phẩm trong Hệ sinh thái y tế VNPT bao gồm: Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (VNPT HIS), phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (VNPT RIS/PACs), phần mềm quản lý xét nghiệm (VNPT LIS), phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế (VNPT HMIS), Cổng tích hợp dữ liệu y tế (VNPT DLYT). Với việc triển khai tại gần 8 ngàn cơ sở khám, chữa bệnh (trên tổng số khoảng 13.000 cơ sở y tế trên cả nước), Hệ sinh thái y tế VNPT ghi nhận gần 5 triệu lượt khám/tháng. Các sản phẩm trong Hệ sinh thái y tế VNPT đang nhận được rất nhiều đánh giá tốt của khách hàng là lãnh đạo các Sở Y tế, lãnh đạo các cơ sở y tế, bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ… về chất lượng phần mềm, năng suất lao động tăng cao, giảm thiểu sai sót trong quá trình khám, chữa bệnh, thanh quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ngoài ra, có rất nhiều phản hồi tích cực từ bệnh nhân, khi không còn cảnh chen lấn, xô đẩy diễn ra tại các cơ sở y tế có áp dụng sản phẩm thuộc Hệ sinh thái y tế VNPT. Trong tương lai, Hệ sinh thái y tế VNPT sẽ tiếp tục được cải tiến, nâng cao chất lượng hơn nữa nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển không ngừng của công nghệ cũng như yêu cầu từ phía khách hàng để cung cấp những dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất cho khách hàng. La Giang

Sức lan tỏa từ mô hình “Hũ gạo tình thương” ở Châu Thành A

TĐKT - Với phương châm “tích tiểu thành đại” gắn với tinh thần “tương thân tương ái”, mô hình “Hũ gạo tình thương” của Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) đã giúp đỡ, hỗ trợ được cho nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật có động lực vươn lên và nhiều học sinh nghèo hiếu học được tiếp sức đến trường. Người dân đều tích cực hưởng ứng mô hình “Hũ gạo tình thương” Mô hình “Hũ gạo tình thương” ở huyện Châu Thành A được triển khai đầu tiên tại xã Tân Hòa từ năm 2004. Người khởi xướng lên phong trào này là ông Huỳnh Công Danh, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ (CTĐ) xã. Chia sẻ về mô hình này, ông Danh cho biết: Thời gian đầu, mô hình được triển khai tại các nhà máy xay gạo trên địa bà xã Tân Hòa. Tại đây, Hội CTĐ xã đặt một cái hũ. Trên hũ dán chữ “Hũ gạo tình thương” kèm theo lời kêu gọi người đi xay gạo, dân địa phương tùy lòng hảo tâm đóng góp một ít gạo. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, được người dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng. Số gạo thu được từ Hũ gạo tình thương được Hội CTĐ xã mang đến hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Những gia đình nghèo, từ nhà khó khăn không ruộng nương đến hộ phải đi làm thuê, làm mướn mưu sinh được Hội xem xét, cấp sổ để được nhận trợ cấp gạo hàng tháng. Mỗi tháng một hộ sẽ được nhận 10 kg gạo. “Tuy giá trị hỗ trợ chưa được nhiều nhưng nhờ trao “kịp lúc”, “đến đúng người đang cần” đã mang lại niềm vui và sự khích lệ lớn đối với những hộ khó khăn này.”- ông Danh chia sẻ. Với những thành công này, mô hình Hũ gạo tình thương tại xã Tân Hòa đã được lan tỏa ra 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Hiện tại, hũ gạo tình thương không chỉ đặt tại các nhà máy xay gạo mà còn được đặt tại các ấp. Việc mở rộng điểm đặt hũ gạo tình thương này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân có điều kiện và tấm lòng thương người đóng góp gạo để cứu trợ khó khăn đột xuất và cấp hàng tháng cho các địa chỉ nhân đạo. Hơn 15 năm đi vào hoạt động, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 39 “Hũ gạo tình thương”, nhận được  9.570 kg gạo với giá trị hơn 95 triệu đồng. Số gạo này đã giúp cho 1.489 lượt người nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt vượt qua khó khăn. Mô hình còn được nhân rộng ở các trường học với mong muốn tiếp sức cho học sinh nghèo có cơ hội được đến trường. Hiện toàn huyện có 14 hũ gạo tình thương đặt ở 10 trường. Bình quân mỗi hũ nhận từ 20 - 30 kg gạo/tháng. Những hũ gạo này được dùng cho việc hỗ trợ những học sinh nghèo vượt khó. Từ khi có mô hình Hũ gạo tình thương, Hội CTĐ các cấp trong huyện luôn chủ động được nguồn gạo để cứu trợ khó khăn đột xuất (các trường hợp ma chay cho hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng thiên tai, ốm đau, tai nạn bất ngờ…). Nhờ vậy, trên địa bàn huyện không có trường hợp bị thiếu cơm, đói khát. Mô hình đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 6,42%.  Có thể nói, “Hũ gạo tình thương” tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng là mô hình có ý nghĩa nhân vân sâu sắc. Sự phát triển và lan tỏa của mô hình đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dành cho những người khó khăn, neo đơn, chung tay thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Tùng Chi

50 đơn vị đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2019

TĐKT - Chiều 28/8, tại Hà Nội, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức họp báo công bố Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2019. Họp báo công bố Lễ trao giải thưởng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là giải thưởng thường niên do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, VTV24 Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Hợp tác Phát triển ICT phối hợp thực hiện. Đây là năm thứ 2 giải thưởng được tổ chức để tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những thành tựu, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia. Năm nay, giải thưởng được phát động từ tháng 3/2019. Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: Trải qua 4 tháng, Ban tổ chức đã nhận được 245 hồ sơ dự thi ở tất cả các thành phần theo cơ cấu giải thưởng. Các tiêu chí đánh giá bình chọn và trao tặng giải thưởng dựa vào tính năng/ chức năng của sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; sự nổi trội của sản phẩm, dịch vụ so với các sản phẩm khác cùng loại trên thị trường; sản phẩm, dịch vụ mới, có tiềm năng ứng dụng; lực lượng nhân sự, mức đầu tư cho ICT; quy trình quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh; đánh giá hiệu quả của quá trình chuyển đổi bằng doanh thu, thị phần; năng lực uy tín của đơn vị, chủ doanh nghiệp... Qua quá trình thẩm định sơ khảo và chung khảo công tâm, khách quan, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 50 đơn vị với các giải pháp xuất sắc nhất để trao giải thưởng cho 4 hạng mục: Sản phẩm dịch vụ, giải pháp công nghệ số; hạng mục doanh nghiệp chuyển đổi số; hạng mục chuyển đổi số cơ quan nhà nước; hạng mục về thu hẹp khoảng cách số. Lễ trao giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) năm 2019 sẽ được tổ chức vào 15h30 ngày 6/9/2019, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam. Phương Thanh

Làm giàu từ nuôi chim công

TĐKT - Với sự đam mê và lòng nhạy bén trong kinh doanh, anh Trần Văn Toản khu vực Bình Yên B (phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) trở thành chủ sở hữu trang trại nuôi chim công cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Anh bén duyên với nghề nuôi chim công từ năm 2016 trong một lần tình cờ đọc thông tin trên mạng khi anh đang tìm hiểu con vật mới lạ để chăn nuôi tại mô hình gia đình. “Qua tìm hiểu, tôi biết chim công được xem là con vật nuôi phong thủy mang đến sự may mắn và hòa khí cho gia đình gia chủ nên rất được ưa chuộng. Đặc biệt, người có thu nhập cao và ổn định thích mua công về làm cảnh. Hơn nữa, đây con vật mang lại giá trị kinh tế cao.”- anh Toản chia sẻ. Bởi vậy anh quyết định đầu tư nuôi con vật này để phát triển kinh tế. Thời gian đầu, anh nhập thử 2 cặp chim công bố mẹ, thuộc giống chim công Ấn (công lam) với giá 20 triệu đồng/cặp từ Thái Lan về nuôi. Anh Toản tự tay chăm sóc chim công của gia đình Do không am hiểu sâu về chim công, anh Toản liền tìm hiểu cách nuôi trên mạng internet, sách báo. Cộng với việc có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nuôi gia cầm, việc nuôi chim công của anh Toản gặp nhiều thuận lợi. Sau 5 tháng, chim công đẻ được 25 trứng. Anh Toản dùng máy ấp điện để ấp trứng. Tỷ lệ nở đạt trên 80%. Thời điểm đó, chim công con có giá 2 triệu đồng/cặp, chim từ 4 - 6 tháng giá 6 triệu đồng/cặp. Thấy mô hình hiệu quả, anh Toản mua thêm 5 cặp chim bố mẹ về nuôi. Sau đó, anh tiếp tục nhập thêm chim công trắng (công bạch tạng) về thuần dưỡng, lai tạo với chim công lam, cho ra chim công ngũ sắc với một vẻ đẹp đặc biệt. Chia sẻ về kỹ thuật chăn nuôi chim công, anh Toản cho biết nuôi công rất dễ bởi đây là loài động vật hoang dã nên có sức đề kháng cao hơn hẳn so với các loại vật nuôi khác, thức ăn của công cũng vô cùng đơn giản. Về mặt dinh dưỡng, một con chim công trưởng thành ăn rất ít, chỉ bằng một con gà. Ngoài các thức ăn bình thường như thóc, ngô, cám, gạo…, để bộ lông của chim công luôn bóng và mượt, anh Toản còn cho chúng ăn thêm lạc và rau giá. Các loại rau xanh cho chim công ăn, anh Toản tự trồng ở vườn sau nhà. Nhằm đảm bảo vấn đề an toàn sinh học, cách ly với các nguy cơ dịch bệnh, mọi việc từ dọn dẹp tới chăm sóc đàn công đều do anh Toản đảm trách và trang trại được cách ly với bên ngoài. Chuồng trại nuôi công của anh Toản cũng được xây dựng, bố trí sao cho ấm về mùa đông, mát về mùa hè, ánh sáng hợp lý tùy mùa; có khu dành cho chim trưởng thành, chim non… Anh Toản cũng cho biết, một trong những yếu tố giúp mô hình nuôi công của anh thành công là do môi trường nuôi công phải sạch sẽ, phải khử trùng chuồng trại thường xuyên tránh để ẩm thấp, mầm bệnh dễ phát triển. Phải có khoảng sân nhỏ để công tự do nhảy múa, vận động, tắm nắng. Bố trí thêm nhiều que sào trong chuồng để chim bay đậu cho thoải mái để chim nhanh lớn và có lông đẹp. Nền chuồng và khoảng sân phía ngoài phải cao, được rải cát để hút ẩm đảm bảo cho lông đuôi công không bị dính bẩn mỗi khi di chuyển, đồng thời là chỗ để cho công tắm cát làm sạch bộ lông. Hiện tại, anh Toản là một trong những nhà cung cấp chim công lớn nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ra, anh cũng thử nghiệm nuôi chim trĩ, cho thu nhập 10 - 12 triệu đồng/cặp. Trang trại của anh hiện có khoảng hơn 60 con chim bao gồm công và trĩ bảy màu. Với trang trại này, mỗi năm anh cung cấp ra thị trường hàng trăm con giống. Chim công mới nở được anh bán với giá 1 triệu đồng/con, công Ấn 1 tháng tuổi 2 triệu đồng/cặp, công trắng 1 tháng tuổi 5 triệu đồng/cặp và chim công bố mẹ 15 - 20 triệu đồng/cặp. Với khả năng sinh sản tốt, tỷ lệ ấp nở thành công khá cao (khoảng trên 855), mỗi năm anh thu về hơn 200 triệu đồng. Theo anh Toản, thị trường buôn bán, cũng như nghề nuôi chim công ngày càng sôi động, vì vậy, thời gian tới anh sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi ra hơn nữa, hỗ trợ về giống, kỹ thuật, bao tiêu đầu ra nếu ai có nhu cầu nuôi. Anh hi vọng nghề nuôi chim công sẽ phát triển hơn nữa, trở thành một giống vật nuôi gần gũi với đời sống con người. Tuệ Minh

Huyện Văn Lâm đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

TĐKT - Ngày 24/8, huyện Văn Lâm (tỉnh Hưng Yên) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (1/9/1999 – 1/9/2019) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hưng Yên qua các thời kỳ. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ huyện Văn Lâm Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bật Khánh, Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm cho biết: 20 năm qua, huyện Văn Lâm đã đạt được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 30,45%/năm. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Thu ngân sách năm 2018 đạt trên 2.545 tỷ đồng (gấp 620 lần so với năm 1999). Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 62,3 triệu đồng. Giá trị sản xuất trên một ha canh tác đạt 185 triệu đồng. Đến nay, huyện có 3 xã: Tân Quang, Đình Dù, Trưng Trắc đạt đô thị loại 5. Đặc biệt xã Tân Quang được vinh dự tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động, 100% số xã được công nhận xã chuẩn nông thôn mới. Huyện đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt mức độ 3. Công tác y tế phát triển cả về số lượng, quy mô. Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được nâng cao. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục phát triển. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Hệ thống chính trị của huyện được xây dựng, củng cố vững mạnh; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên; hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp có sự chuyển biến rõ nét; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh: Với nhiều lợi thế, có vị trí tiếp giáp thủ đô Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, huyện Văn Lâm là địa phương đi đầu trong thu hút đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ các cụm công nghiệp đã được quy hoạch; đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề truyền thống để giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp; xây dựng và mở rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập của nông dân. Đồng thời, củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới và chủ động tiến tới thực hiện tốt xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Lâm, đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Văn Lâm trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết một lòng; tập trung công sức, trí tuệ quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 cho nhân dân và cán bộ huyện Văn Lâm. Đào Xuân Phúc

Người đảo trưởng trẻ với trái tim ấm nồng tình yêu biển đảo

TĐKT – 21 năm gắn bó với quần đảo Trường Sa, tình yêu biển, đảo đã thấm vào máu và con tim người đảo trưởng trẻ tuổi của Trường Sa Đông - Trung tá Hoàng Văn Phước, Lữ đoàn 145, Vùng 4 Quân chủng Hải quân. Với anh, đảo đã thực sự là nhà, biển cả là quê hương, cán bộ, chiến sĩ chính là anh em ruột thịt. Trung tá Hoàng Văn Phước, Đảo trưởng đảo Trường Sa Đông Sinh ra ở miền biển, học hết phổ thông, Hoàng Văn Phước lựa chọn theo đuổi con đường binh nghiệp. Sau khi tốt nghiệp sĩ quan, anh được điều về công tác tại Vùng 4 Hải quân và quyết định gắn bó cuộc đời mình từ đó. Trường Sa Đông nằm trong khu vực cụm đảo phía Nam quần đảo Trường Sa, nơi có vị trí chiến lược quan trọng, có nhiệm vụ quan sát, theo dõi các tàu nước ngoài hoạt động từ quần đảo Trường Sa xuống vùng biển phía Nam; hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ ngư dân vươn khơi, bám biển. Trung tá Hoàng Văn Phước cùng Ban Chỉ huy đảo luôn ý thức sâu sắc về trọng trách của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Anh chia sẻ: “Hàng ngày, hàng giờ phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thời tiết, khí hậu biển, trong điều kiện sinh hoạt, công tác trên đảo còn khó khăn; đặc biệt là việc nước ngoài gia tăng các hoạt động quân sự, vi phạm chủ quyền vùng biển của ta, chúng tôi nhận thấy rằng, càng trong điều kiện khó khăn, gian khổ, để hoàn thành nhiệm vụ thì yếu tố quyết định là phải xây dựng được tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Vì vậy, Đảng ủy, Chỉ huy đảo đã lấy đây là nội dung trọng tâm để đưa Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thấm sâu vào mọi hoạt động của đơn vị, vào suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sĩ.” Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ có coi đội viên như chân tay, đội viên mới coi cán bộ như đầu óc”, trong điều kiện đơn vị nơi đầu sóng, ngọn gió, cùng với việc đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm, tâm huyết đối với công việc, với vai trò Đảo trưởng, Trung tá Hoàng Văn Phước đặc biệt quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết, thương yêu giữa cán bộ, đảng viên đối với anh em chiến sĩ. Anh coi đây là nhân tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và xây dựng đảo vững mạnh toàn diện, để đảo thực sự là nhà, biển cả là quê hương, cán bộ, chiến sĩ là anh em ruột thịt. Những năm qua, dù trong hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ trên đảo luôn gắn bó, thương yêu như anh em trong một nhà, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, làm tròn bổn phận thiêng liêng của người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam, viết tiếp truyền thống vinh quang “Chiến đấu anh dũng, đoàn kết chủ động, khắc phục khó khăn, giữ vững chủ quyền”.  Anh kể lại, tháng 9/2018, đồng chí Nguyễn Văn Hậu, trợ lý quân khí nhận được tin vợ bị ung thư buồng trứng giai đoạn 2 đã rất lo lắng. Nắm được tình hình, Chỉ huy đảo đã gặp gỡ động viên, ổn định tâm lý cho đồng chí Hậu; đồng thời, phát động cán bộ, chiến sĩ trên đảo thăm hỏi, động viên và quyên góp ủng hộ gia đình đồng chí Hậu với số tiền hơn 21 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng sự quan tâm và tình cảm chân thành của đồng đội là liều thuốc vô giá giúp đồng chí Hậu và gia đình vượt qua khó khăn, yên tâm công tác, gắn bó nơi tuyến đầu của Tổ quốc. Theo Trung tá Hoàng Văn Phước, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trên đảo ở điều kiện thời tiết bình thường đã vô cùng vất vả, nhưng khi thời tiết phức tạp, mưa bão dài ngày thì lại càng khó khăn, vất vả gấp bội phần; nếu chỉ mất cảnh giác một giây, một phút sẽ phải trả giá đắt bằng sinh mạng và chủ quyền của Tổ quốc. Những lúc như thế, anh đã phân công chỉ huy tăng cường xuống với anh em, đến từng vị trí canh gác, từng kíp trực đêm, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, anh và lãnh đạo đảo đã phát huy trí tuệ tập thể, sáng tạo ra các phương pháp quan sát, cảnh báo, hiệp đồng với các lực lượng để phát hiện mục tiêu và chống nước ngoài tập kích bí mật. Bám sát quan điểm, phương châm, tư tưởng chỉ đạo trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, 5 năm qua, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông đã quan sát, phát hiện được trên 2.500 mục tiêu; tổ chức ngăn chặn và xua đuổi hàng trăm lượt tàu thuyền nước ngoài ra khỏi khu vực, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Đối với nhiệm vụ huấn luyện, anh đặt ra yêu cầu cho cán bộ, chiến sĩ phải giỏi ngành mình, biết và làm tốt ngành khác để đảm bảo phương án thay thế khi có tình huống xảy ra. Cùng với bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp đồng bộ với chuyên sâu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, các anh đã chủ động đề xuất với trên tập trung huấn luyện theo tình huống, sát đối tượng, sát phương án, nghệ thuật tác chiến trên biển, đảo, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn. Đồng thời, anh quan tâm tạo điều kiện, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của bộ đội trong huấn luyện, trong bảo quản, giữ gìn vũ khí trang bị và tăng gia sản xuất để giảm bớt sự tác động của môi trường biển, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Hằng năm, qua kiểm tra, đảo Trường Sa Đông luôn đạt kết quả khá, giỏi, được cấp trên khen ngợi và đánh giá cao. Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 145 xác định việc hỗ trợ, giúp đỡ, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ngư dân trên biển là nhiệm vụ chính trị của mình. Giúp ngư dân là giúp mình, cứu ngư dân là mệnh lệnh trái tim người chiến sĩ Hải quân. Tháng 5 năm 2018, Chỉ huy đảo nhận được tín hiệu cấp cứu ngư dân của một tàu cá Bình Thuận số hiệu 99269, đang khai thác hải sản cách đảo 50 hải lý về phía Đông. Ngư dân được cấp cứu lên đảo, bị viêm ruột thừa cấp trong tình trạng nguy kịch, nếu đưa về đất liền cứu chữa sẽ ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Do vậy, kíp quân y của đảo đã quyết định phải phẫu thuật gấp. Sau hơn 1 giờ, ca mổ đã thành công, bệnh nhân mau chóng bình phục trong niềm hạnh phúc của các thành viên tàu cá và cán bộ, chiến sĩ trên đảo. Trước khi chia tay, ngư dân Võ Hùng Điệp, người được cứu chữa, xúc động nói: “Bộ đội đảo Trường Sa Đông là ân nhân của ngư dân. Bà con ngư dân luôn tin tưởng và sát cánh cùng bộ đội hải quân, để mỗi tàu cá là một đài quan sát, mỗi ngư dân là một cột mốc khẳng định chủ quyền trên biển”. Để xứng đáng với niềm tin yêu ấy, cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Đông nói chung và người đảo trưởng trẻ - Trung tá Hoàng Văn Phước nói riêng luôn tự nhủ phải tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống của “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo, quyết tâm xây dựng đảo mạnh về phong thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân, vững chắc tay súng, chấp nhận hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phương Thanh

Đảng ủy Công an Trung ương sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW

TĐKT - Sáng 23/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 - 2019). Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành. Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05 Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định đây là nội dung công tác trọng tâm, thường xuyên của lực lượng CAND, đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và được cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện. Bên cạnh việc triển khai các nội dung trọng tâm đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Công an đồng thời đã phát động Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, coi đây là một trong những giải pháp quan trọng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII của Đảng. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp uỷ các cấp, thủ trưởng Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, gắn với công tác chuyên môn; xây dựng những mô hình, điển hình tiên tiến; đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm, mưu trí, cần kiệm, liêm khiết, tận tụy trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp được đánh giá cao. Từ năm 2016 đến Quý I/2019, có 29 đồng chí hy sinh, hơn 1.000 đồng chí bị thương trong thực hiện nhiệm vụ và nhiều tấm gương điển hình trong công tác, chiến đấu vì an ninh Tổ quốc, cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân… Qua đó góp phần nâng cao uy tín của lực lượng CAND, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội và giúp cho cán bộ, chiến sĩ thêm động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng CAND cũng đã chủ động xây dựng các mô hình, phần việc cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, đem lại hiệu quả rõ rệt, đã có trên 500 mô hình, phần việc, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả cao. Để ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định tặng Bằng khen cho 123 tập thể và 129 cá nhân. Tại hội nghị, Bộ Công an tổ chức biểu dương, tôn vinh 50 điển hình tiêu biểu được lựa chọn từ 129 cá nhân được khen thưởng. Trang Lê    

Nhân lên những tấm gương vì nước quên thân, vì dân phục vụ

TĐKT - Chiều 22/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân (CAND) trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tới dự, có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Đức Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và 50 đại biểu điển hình tiên tiến trong CAND. Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong CAND Phát biểu tại buổi giao lưu, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó có lực lượng CAND. Trong chặng đường 74 năm qua, lực lượng CAND đã luôn bám sát nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; phát động và thực hiện sâu rộng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình như phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn kết chặt chẽ với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đang thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND là động lực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác công an, góp phần quan trọng vào những thành tích, chiến công của lực lượng CAND đạt được trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước; thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; gương mẫu đi đầu trong việc quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện theo đạo đức, phong cách của Người, lực lượng CAND có nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ tận tụy, không quản hiểm nguy, nỗ lực vượt qua khó khăn, gian khổ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tại buổi giao lưu, các điển hình tiên tiến đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự, ma tuý; giải quyết những vụ việc phức tạp ở cơ sở, tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, đối thoại với nhân dân... Tiêu biểu trong số đó là Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, người đã cùng đồng đội chủ công, đi đầu đấu tranh trực diện với tội phạm tín dụng “đen”, liên tiếp triệt phá nhiều ổ nhóm tín dụng “đen” trên địa bàn, góp phần quan trọng đảm bảo trật tự, an toàn xã hội cho bà con nhân dân xứ Thanh. Trung tá Mai Hoàng, Trưởng Công an huyện Mộc Châu là khắc tinh tội phạm ma túy, đã triệt phá nhiều băng, ổ nhóm ma túy tuyến biên giới. Thượng úy Nguyễn Thị Thu Hồng, nữ Cảnh sát khu vực phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, một trong những “nữ tiếp dân thân thiện” luôn lắng nghe và giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của người dân; xây dựng mô hình “5+1” và sự cảm hóa, giáo dục, tạo công ăn việc làm cho các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn. Thượng tá Trần Quốc Phục, Trưởng Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã cùng đơn vị xây dựng và nhân rộng hơn 20 mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng. Buổi giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một hoạt động có ý nghĩa, thiết thực, nhằm biểu dương những chiến công, thành tích của lực lượng CAND, những điển hình tiên tiến, xuất sắc trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND. Nguyệt Hà

Trang