Điển hình tiên tiến

Tôn vinh 74 công trình tiêu biểu lọt “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019

TĐKT - Sáng 23/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu công bố "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam" năm 2019 Cùng dự, có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh; GS. TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam cùng nhiều lãnh đạo bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện tác giả/nhóm tác giả có công trình được công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 nhằm tiếp tục cổ vũ, tôn vinh và khẳng định sự trân trọng đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học, công nghệ, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ, tinh thần đam mê lao động, sáng tạo của người Việt Nam. Từ năm 2016 đến nay, 290 công trình đã được giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Năm 2019, từ 141 công trình do các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn đã tuyển chọn ra 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ - đây là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực, phạm vi, đã được kiểm nghiệm qua thực tế; nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe, y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của sản phẩm, hàng hóa. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ tiêu biểu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các công trình được ghi nhận và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển như: Cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh… Tác giả của các công trình này là những tập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư, tiến sĩ, có người là chủ doanh nghiệp, có người là những công nhân, nông dân và cả những sinh viên, học sinh. Qua đó cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội. Để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Bên cạnh đó các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, các sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay như: Nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, tài nguyên môi trường, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo…, nhất là các giải pháp nâng cao năng suất lao động. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận và sách cho các tác giả/nhóm tác giả có công trình được công bố trong “Sách vàng Sáng tạo Việt Nam” năm 2019. Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, từ thực tiễn sinh động của nhân dân trong hoạt động lao động, sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Nhân dịp này Chủ tịch Quốc hội đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” để kết nối, hỗ trợ, thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân; khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; kịp thời biểu dương các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực ứng dụng sáng kiến, đổi mới công nghệ để không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng cơ sở dữ liệu về sáng tạo, sáng kiến, sáng chế, ý tưởng mới; nhân rộng các mô hình về “đoàn kết sáng tạo”… Đối với việc tuyển chọn, biên tập để công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào mỗi dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục đổi mới để lựa chọn được những công trình, giải pháp khoa học công nghệ thật sự có chất lượng tiêu biểu, hữu ích trong xă hội, góp phần thúc đẩy phát triển thị trường khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học công nghệ đi vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, những phong trào, hoạt động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ đặc biệt quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ. Mai Thảo  

Tuyên dương 129 Bí thư chi đoàn tiêu biểu năm 2019

TĐKT - Ngày 21/8, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng và đơn vị quân đội tổ chức Liên hoan Bí thư Chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2019. Liên hoan Bí thư chi đoàn tiêu biểu làm theo lời Bác là dịp để tôn vinh, tuyên dương, khen thưởng bí thư chi đoàn tiêu biểu của các tỉnh, thành đoàn, các đơn vị quân đội trên địa bàn có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tại địa phương; là những thủ lĩnh thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”, luôn vượt lên chính mình, không ngại khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Tại Liên hoan, các bí thư chi đoàn tiêu biểu đã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi tìm hiểu những giá trị lý luận và thực tiễn trong tư tưởng lời dạy của Bác trong Di chúc; trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp hay củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn - xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Các đồng chí lãnh đạo trao tặng Bằng khen cho những bí thư chi đoàn tiêu biểu Phát biểu tổng kết đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm phong trào thanh niên tình nguyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Cụm trưởng Cụm Đoàn Thanh niên các tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng nhấn mạnh: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các phong trào Ba sẵn sàng, Ba đảm đang, Năm xung phong đã trở thành phong trào hành động cách mạng lớn nhất của tuổi trẻ Việt Nam, tạo nên một đội quân tình nguyện đông đảo nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc với hơn 5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia… Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trò của thanh niên lại được thể hiện ở các phong trào như: Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước; Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tiêu biểu làpPhong trào Thanh niên tình nguyện được Trung ương Đoàn phát động. Qua 20 năm triển khai phong trào, hình ảnh thanh niên tình nguyện đã được khẳng định với nhiều dấu ấn tốt đẹp trong nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Từ những phong trào hành động cách mạng, với các hoạt động thực tiễn phong phú ấy, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác. Đó là những Bí thư chi đoàn tiêu biểu có thành tích xuất sắc, công trình, phần việc, sáng kiến trong lĩnh vực học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng... Nhiều bạn là chủ doanh nghiệp khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế giỏi; có uy tín, ảnh hưởng tới đoàn viên, thanh niên, là tấm gương điển hình tại địa phương, đơn vị. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam chúc mừng 129 bí thư chi đoàn tiêu biểu được tuyên dương; đồng thời khẳng định, 129 bí thư chi đoàn được tuyên dương là những tấm gương sáng, truyền cảm hứng cho đoàn viên, thanh niên khác noi theo. Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh: “129 bí thư chi đoàn được lựa chọn từ các tỉnh, thành đoàn, các đơn vị quân đội thêm một lần nữa khẳng định sức sống chi đoàn, sự dẫn truyền mạnh mẽ trong các thế hệ cán bộ đoàn “dám nghĩ, biết làm”, là tấm gương sáng cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên noi theo. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bí thư chi đoàn đã trực tiếp tạo động lực mạnh mẽ, truyền cảm hứng thúc đẩy mỗi cá nhân đoàn viên, thanh niên và tập thể chi đoàn mình không ngừng phấn đấu, vươn lên vì những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống”. Đồng chí Bùi Quang Huy mong muốn với trách nhiệm của người đứng đầu chi đoàn, tinh thần nêu gương của người cán bộ đoàn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó tích cực rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn; tích cực, chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội… Các bí thư chi đoàn chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của chi đoàn nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo địa phương, đơn vị và của đoàn cấp trên; tích cực tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; tích cực tham mưu với cấp ủy, đăng ký thực hiện các phần việc thanh niên; thực hiện tốt chủ trương “1+1”, mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội, nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên; đăng ký thực hiện việc xây dựng “Chi đoàn mạnh”… Hưng Vũ  

Trại giam Thanh Cẩm: Viết tiếp truyền thống 54 năm tuổi

TĐKT - Từ một phân trại được thành lập năm 1965, đóng quân trên địa bàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, với cơ sở vật chất ban đầu còn nhiều thiếu thốn, chủ yếu là tranh, tre, nứa, lá, trải qua nhiều biến động qua các giai đoạn lịch sử của cách mạng dân tộc và của ngành công an, Trại giam Thanh Cẩm không ngừng phát triển, trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu trên hành trình đánh thức mầm thiện cho những người lầm lỗi. Thượng tá Đàm Minh Phong, Giám thị trại giam Thanh Cẩm khẳng định: Có được thành quả như hôm nay là nhờ tinh thần đoàn kết, mưu trí, dũng cảm vượt qua mọi khó khăn gian khổ; tinh thần tận tụy với công việc được giao, không quản ngại gian khổ, hy sinh để lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, an toàn trại giam trong mọi tình huống của tập thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Thanh Cẩm qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt, kể từ ngày 17/6/2014 Trại giam Thanh Cẩm được thành lập theo Quyết định số 3137/QĐ-BCA, được sự quan tâm của lãnh đạo C10, sự phối hợp của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, sự đổi mới sáng tạo mạnh mẽ trong tư duy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sự chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả bằng các chương trình, kế hoạch đúng đắn của tập thể cấp ủy, Ban Giám thị, đã tạo đà cho đơn vị phát huy sức trẻ, khẳng định được vị thế trong lực lượng cảnh sát trại giam nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung. Điểm sáng trong quản lý, giam giữ phạm nhân Trại giam Thanh Cẩm đóng quân trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, là một huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội, đường sá đi lại và các điều kiện tự nhiên còn nhiều khó khăn. Dân cư sinh sống đan xen nhiều dân tộc, trong đó đồng bào dân tộc Mường chiếm hơn 80%, cách đơn vị đóng quân 12 km có 1 giáo xứ Phong Ý có giáo dân theo Thiên chúa giáo… tiềm ẩn những khó khăn, phức tạp trong việc đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Trại chỉ với 268 CBCS, quản lý hơn 2000 phạm nhân, trong đó 2/3 là đối tượng phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và tái phạm nguy hiểm, có nhiều tiền án, tiền sự, lại mắc nhiều bệnh nặng, truyền nhiễm…. Đặc biệt, trại ngày càng tiếp nhận thêm nhiều phạm nhân có dấu hiệu bị rối loạn hành vi như hoang tưởng, ảo giác… Đó là những thách thức không nhỏ đối với những người làm công tác quản lý, giáo dục cải tạo ở Trại giam Thanh Cẩm trong thời kỳ mới. Phạm nhân mới đến trại chấp hành án phạt tù được học nội quy Tuy nhiên, nhằm đảm bảo Trại an toàn trong mọi tình huống, những năm qua, đơn vị đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao trình độ kiến thức nghiệp vụ, pháp luật cho CBCS. Từ đó tiến hành các biện pháp nghiệp vụ cơ bản, đi sâu nắm tình hình, triển khai công tác đấu tranh, nghiên cứu hồ sơ phạm nhân, phân loại giam giữ, công tác kiểm tra lục soát, phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm của phạm nhân; xây dựng phương án bảo vệ trại, phối hợp chặt chẽ đồng bộ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, công an địa phương để làm tốt công tác quản lý phạm nhân đảm bảo trại an toàn trong mọi tình huống. Nhờ đó, nhiều năm nay, trại không có vụ việc phạm nhân trốn trại, không để phát sinh đầu mối truy nã. Đáng chú ý, đơn vị là một trong số ít các trại giam được Phòng 11 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Bộ Công an lựa chọn để phối hợp tuyển chọn phạm nhân và thẩm định xây dựng mạng lưới cộng tác viên bí mật (CTVBM). Tính riêng trong 5 năm trở lại đây, thông qua mạng lưới CTVBM, đơn vị đã cung cấp cho công an các đơn vị địa phương ngăn chặn, bắt giữ 5 vụ buôn bán ma túy. Ngoài ra, với sự giúp đỡ, phối hợp của công an các địa phương, đơn vị đã xác lập chuyên án truy bắt, thanh loại thành công 2 đối tượng truy nã (là phạm nhân trốn trại từ năm 1998 trở về trước), góp phần khẳng định hiệu quả của công tác quản lý, giam giữ phạm nhân của trại giam Thanh Cẩm.  Nhiều mô hình giáo dục, cải tạo phạm nhân hiệu quả Không chỉ làm tốt công tác quản lý, giam giữ, để giúp phạm nhân có niềm tin trong cuộc sống, khơi dậy khát vọng hoàn lương, góp phần hình thành nhân cách tích cực trong họ, Trại giam Thanh Cẩm còn là cái nôi của nhiều mô hình giáo dục, cải tạo phạm nhân có hiệu quả thiết thực. Nhắc đến Trại giam Thanh Cẩm, nhiều đơn vị trại giam trong Cụm thi đua số 3 – Cục C10, Bộ Công an vẫn luôn nhắc đến như một điểm sáng về tuyên truyền, giáo dục phạm nhân. Đặc biệt, với việc triển khai hiệu quả mô hình  “5 không” - “Không có phạm nhân vi phạm nội quy trại giam liên quan đến ma túy”; “Không có phạm nhân vi phạm nội quy trại giam liên quan đến điện thoại di động”; “Không có phạm nhân phạm tội mới”; “Không có phạm nhân chết không rõ nguyên nhân”; “Không có phạm nhân trốn trại”, trại giam Thanh Cẩm nhiều năm được Cục C10 ghi nhận, tuyên dương, trở thành đơn vị mẫu cho nhiều trại giam khác đến học tập kinh nghiệm. Thượng tá Đàm Minh Phong, Giám thị trại giam Thanh Cẩm phát động phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ trong toàn đơn vị Để thực hiện tốt mô hình này, Thượng tá Đàm Minh Phong cho biết: Trại đã thực hiện nhiều chương trình tuyên truyền, học tập, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, đời sống xã hội; những cuộc thi làm báo tường, hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV trong phạm nhân… Trong 5 năm trở lại đây, Trại đã tổ chức mở được 15 lớp học thời sự chính trị cho 42.816 phạm nhân; tổ chức 18 lớp học tập pháp luật nội quy cho 12.421 phạm nhân; tổ chức được 5 lớp học về phòng, chống ma túy, HIV cho 5.618 lượt phạm nhân; tổ chức 41 lớp học cho 1.246 lượt phạm nhân mới đến trại chấp hành án phạt tù; tổ chức 16 lớp học giáo dục công dân cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù cho 1.280 lượt phạm nhân… góp phần làm chuyển biến nhận thức trong mỗi phạm nhân. Đáng chú ý, đời sống của phạm nhân ở Trại giam Thanh Cẩm luôn được quan tâm và nâng cao rõ rệt. Các phân trại đều có sân bóng chuyền, cầu lông; Trại có 2 đội văn nghệ phạm nhân ở 2 phân trại luôn tập luyện và biểu biễn thường xuyên cho phạm nhân xem. Các chế độ, chính sách như ăn, mặc, ngủ nghỉ được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà nước, nhất là đối với những phạm nhân ốm đau, bệnh tật, phạm nhân không có gia đình thăm nuôi, con phạm nhân. Hàng năm Trại chi cho phạm nhân ăn thêm, thuốc men chữa bệnh, tiền thưởng cho phạm nhân từ 300 - 400 triệu đồng, quản giáo bồi dưỡng từ 100 - 200 triệu đồng. Trại đã ứng dụng phần mềm tin học vào việc tổ chức bán hàng căng tin phạm nhân và được thông tin liên lạc về gia đình, người thân bằng điện thoại. Ở Trại giam Thanh Cẩm, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong phạm nhân tiếp tục được triển khai sâu rộng. Trại giam duy trì phong trào phạm nhân viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” và phong trào thi đua, tích cực học tập, thực hiện “Bốn không - Bốn xin - Bốn luôn” trong phạm nhân: “Bốn không” (không chây lười lao động; không tàng trữ vật cấm; không vi phạm nội quy; không bao che vi phạm), “Bốn xin” cho phạm nhân biết nói lời hay, ý đẹp (xin chào; xin lỗi; xin phép; xin cảm ơn), “Bốn luôn” (luôn mỉm cười; luôn nhẹ nhàng; luôn giúp đỡ; luôn thấu hiểu). Cùng với đó, công tác tổ chức lao động sản xuất, hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân được Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị chú trọng, quan tâm phát triển, nhất là các ngành nghề đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, như: Nghề mộc, gò hàn, khâu bóng, mi mắt, may... Trại đã tổ chức cho 1.800/2.070 phạm nhân lao động trong nhà xưởng, đạt hơn 80%. Hàng năm, Trại đã phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Thanh Hóa về đào tạo, dạy nghề và cấp chứng chỉ cho hàng trăm phạm nhân. Qua đó, đã góp phần tạo việc làm ổn định cuộc sống cho phạm nhân sau khi hết án tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế tình trạng phạm nhân tái phạm. Cụ thể, đã tổ chức được 8 lớp xây dựng cho 450 phạm nhân; 5 lớp gò hàn cho 730 phạm nhân; 3 lớp học nghề mộc, trạm khắc cho 270 phạm nhân; 19 lớp may cho 1.730 phạm nhân; 9 lớp học thêu xuất khẩu cho 120 phạm nhân; 6 lớp đan hàng mây xuất khẩu cho 700 phạm nhân. Ngoài ra trại còn tổ chức dạy làm mi mắt, đan nón... “Từ ngày thành lập đến nay, trại giam Thanh Cẩm đã trả về cho xã hội trên một nghìn người; giảm án cho hàng nghìn lượt phạm nhân có quá trình cải tạo tiến bộ, từ năm 2014 đến nay đặc xá cho hàng nghìn phạm nhân, tỷ lệ cải tạo khá tốt đạt 90 - 95%.” – Đó là những con số biết nói, phản ánh thực chất nhất công tác giáo dục cải tạo phạm nhân nơi đây. Viết tiếp truyền thống 54 năm tuổi Dù đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm nhưng 54 năm qua, lực lượng CBCS trại giam Thanh Cẩm luôn phát huy truyền thống nhân ái, với tấm lòng bao dung, độ lượng, đã cảm hóa, hàng chục vạn người lầm lỗi hoàn lương trở về đời thường. Đồng thời, xây dựng nên mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc tại địa phương, tạo được tình cảm tốt đẹp, gắn bó quân dân ngày càng thắm thiết, tạo nên thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phạm nhân đang lao động trong trại giam Thanh Cẩm Ghi nhận đóng góp của nhiều thế hệ CBCS Trại giam Thanh Cẩm trong những năm qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và Cục C10 đã tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu như: Đơn vị Quyết thắng; Đơn vị, văn hóa gương mẫu chấp hành Điều lệnh CAND (năm 2015, 2017); Cờ thi đua của Bộ Công an (năm 2016, 2018); nhiều giấy khen, bằng khen của Bộ Công an, Cục C10 và địa phương nơi đóng quân. Tuy nhiên, Thượng tá Đàm Minh Phong, Giám thị Trại giam Thanh Cẩm nhận định: Tình hình tội phạm có những diễn biến phức tạp, các đối tượng đưa vào trại đa dạng về thành phần, phương thức, thủ đoạn chống đối ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ, ngăn chặn phạm nhân vi phạm nội quy, tổ chức gây rối, chống phá, tấn công cán bộ, đòi yêu sách tại các cơ sở giam giữ là hết sức quan trọng. Để góp phần đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bên cạnh những mô hình hay, cách làm tốt, sáng tạo thì bản lĩnh và “cái tâm” của những người CBCS làm công tác giáo dục lại là yếu tố quan trọng hàng đầu. Theo đó, lực lượng CBCS trại giam Thanh Cẩm cần phải tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu. Nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ, chủ động khắc phục khó khăn gắn bó với nghề. Khó khăn, thách thức còn nhiều, song với bề dày truyền thống 54 năm xây dựng và trưởng thành, với bản lĩnh, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ CBCS, tin rằng lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam Thanh Cẩm sẽ ngày càng phát triển, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, cũng như sự tin cậy, mong đợi của nhân dân. Mai Thảo

Trưởng công an xã nhiệt tình, trách nhiệm

TĐKT - Với cương vị là người đứng đầu lực lượng an ninh cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Phồn Quân, Trưởng công an xã Tân Lập (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước)  luôn gương mẫu, tận tụy với công việc, mưu trí trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Phồn Quân (ngoài cùng bên trái) luôn tận tụy với công việc “Công tác giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và Nhà nước. Do đó bản thân tôi đã ý thức và chọn ngành công an là sự nghiệp mà mình sẽ gắn bó suốt đời. Ngay từ khi được tuyển chọn vào ngành công an, tôi đã chọn cho mình mục tiêu để phấn đấu, học tập, tu dưỡng và rèn luyện để trở thành một chiến sĩ Công an nhân dân suốt đời cống hiến vì sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.” - Thiếu tá Quân chia sẻ. Bởi vậy, hơn 14 năm gắn bó với ngành, dù bất kỳ ở cương vị nào, anh vẫn luôn nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi được điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Tân Lập, anh đã nhanh chóng tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm, tình hình của địa phương. Theo anh, Tân Lập được coi là cửa ngõ của huyện, tỉnh, lại giáp ranh nhiều xã lân cận trong và ngoài tỉnh nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã khá phức tạp. Tội phạm từ các địa phương lân cận thường lợi dụng khu vực giáp ranh để thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, ẩn náu... Do đó, việc đầu tiên mà anh triển khai thực hiện với cương vị trưởng công an xã là tập trung xây dựng, củng cố lực lượng trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, làm nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, anh cùng tập thể cán bộ công an xã thường xuyên về địa bàn, nắm chắc tình hình nhằm xây dựng kế hoạch phù hợp. Trong các cuộc họp ở khu dân cư, anh phân công công an xã phụ trách thôn, ấp tham gia sinh hoạt cùng để nắm tình hình. Đồng thời tuyên truyền các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội nhằm giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực hỗ trợ công an trong phòng, chống tội phạm. Chính nhờ sự sâu sát cơ sở, tạo được niềm tin trong nhân dân, những năm qua, lực lượng công an xã đã được người dân xã Tân Lập cung cấp cho nhiều tin có giá trị, góp phần đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc trên địa bàn. Bên cạnh đó, với vai trò là trưởng công an xã, anh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Tân Lập xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều kế hoạch đấu tranh với tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; huy động cả hệ thống chính trị của xã tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Luôn gần gũi với nhân dân, được nhân dân tin yêu, mến phục, được lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền xã tin tưởng trong việc vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, những năm qua, anh cùng cán bộ công an xã Tân Lập đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Riêng năm 2018, Công an xã Tân Lập đã tiếp nhận, lập hồ sơ và chuyển Công an huyện xử lý 9 vụ - 15 đối tượng phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn. Thiếu tá Quân đã chỉ đạo tiếp nhận và tham mưu xử lý 12 vụ - 22 đối tượng về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn các ấp; tham mưu chuyển UBND huyện phạt 4 vụ - 4 đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản với số tiền 19,5 triệu đồng. Anh cũng trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ - 23 đối tượng với số tiền 24,85 triệu đồng; trực tiếp tổ chức 34 lượt tấn công, truy quét, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, gọi hỏi, răn đe 15 lượt đối tượng tù tha về, tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; phát hiện 1 vụ - 3 đối tượng tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, chuyển công an huyện Đồng Phú thụ lý theo thẩm quyền. Anh còn phát hiện và lập hồ sơ giáo dục tại xã 14 đối tượng sử dụng chất ma túy; lập hồ sơ đề nghị đưa vào cơ ở cai nghiện bắt buộc 5 đối tượng tái sử dụng chất ma túy sau giáo dục. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, anh thường xuyên nhắc nhở cán bộ cấp dưới nâng cao ý thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giữ đúng tư thế, tác phong của người chiến sĩ CAND, hết mình phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần mang lại sự bình yên cho xã hội. Với nhiều thành tích tiêu biểu trong toàn lực lượng, Thiếu tá Nguyễn Phồn Quân đã được nhận giấy khen, bằng khen của các cấp. Anh là 1 trong 2 điển hình của huyện Đồng Phú được Tỉnh ủy tuyên dương khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tin tưởng rằng, 14 năm gắn bó trong nghề, với hành trang là bề dày kinh nghiệm tích lũy sẽ là động lực để anh luôn vững vàng trên trận tuyến bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an xã Tân Lập ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tuệ Minh

Quân khu 1 đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng

TĐKT – Sáng 21/8, tại Thái Nguyên, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo, tạp chí, phát thanh – truyền hình trung ương, quân đội và địa phương tuyên truyền về Đại hội Thi đua Quyết thắng Lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu giai đoạn 2014 – 2019. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 chủ trì buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 cho biết: Vào tuần 2, tháng 10/2019, LLVT Quân khu sẽ trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Đây là một hoạt động trọng tâm của Quân khu trong năm 2019; là dịp để Quân khu đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014 – 2019, tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân tự giác, quyết tâm cao hành động thi đua đúng đắn, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy Quân khu 1 chủ trì buổi gặp mặt. Nhân dịp này, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị các cơ quan báo, phát thanh, truyền hình trung ương, quân đội và 6 tỉnh trên địa bàn quan tâm, giúp Quân khu tổ chức vệt tuyên truyền trọng điểm về truyền thống 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Việt Bắc – Quân khu 1; tuyên truyền về kết quả nổi bật và những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu giai đoạn 2014 – 2019; đồng thời tiếp tục hưởng ứng, tham gia đóng góp cho cuộc thi báo chí với chủ đề “Việt Bắc – Quân khu 1 trưởng thành và phát triển “ do Bộ Tư lệnh Quân khu phát động ngày 19/6/2019, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu (16/10/1945 – 16/10/2020). Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 74 năm qua, cùng với nhân dân các dân tộc Việt Bắc, LLVT Quân khu 1 luôn phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng và cách mạng giao phó. Với thành tích đạt được, 74 năm qua, LLVT Quân khu đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, đặc biệt, có 2.367 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng; 365 tập thể và 114 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, trong đó có 6 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới… Giai đoạn 2014 - 2019, phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT Quân khu đã được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách toàn diện, duy trì thường xuyên, liên tục; đã gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đồng hành cùng các phong trào, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, địa phương. Đó là động lực tinh thần to lớn cổ vũ, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đồng thời góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng trong LLVT Quân khu đã có nhiều hoạt động thi đua sôi nổi và mang lại hiệu quả thiết thực. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, tổ chức tốt phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, nhất là đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp. Phong trào đã góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, tạo đà tích cực cho việc hoàn thành những mục tiêu của phong trào thi đua mới. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo dân chủ, công khai. Qua 5 năm tổ chức thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, đã có hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân lập được thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng. Phương Thanh

Giao lưu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

TĐKT - Sáng 19/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình giao lưu điển hình toàn quốc 2019 trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề "Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng". Chương trình giao lưu toàn quốc là dịp để giới thiệu, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua, tạo sức lan tỏa từ các tấm gương người tốt, việc tốt trong toàn Đảng và toàn xã hội, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất. Tới dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình. Cùng dự còn có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, các đơn vị có điển hình khu vực và toàn quốc; một số điển hình tiêu biểu, các nhân chứng lịch sử. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại chương trình Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Với mỗi chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người đã để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và thời đại Hồ Chí Minh. Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Những mong muốn của Người vẫn luôn là động lực phấn đấu và hành động của mỗi chúng ta. Thủ tướng nêu rõ: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chỉ thị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, mà gần đây nhất là Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016. Đây là một văn bản quan trọng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nội dung sinh hoạt chính trị, văn hóa quan trọng này ngày càng sâu rộng, trở thành công việc thường xuyên, tự giác, thiết thân của mỗi người, mỗi nhà, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả của việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng nếp sống văn hóa mới, củng cố nền tảng tư tưởng và đạo đức cho toàn xã hội; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về việc tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái phấn đấu, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và biểu dương Ban Tuyên giáo Trung ương - cơ quan giúp việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư - chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để tuyên truyền về kết quả của việc học tập và làm theo Bác, đặc biệt là tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu. Cùng với những hoạt động tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức nhiều cuộc giao lưu tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thủ tướng khẳng định đây là công việc cần thiết, ý nghĩa nhằm nhân rộng gương người tốt, việc tốt, để xã hội ngày càng có nhiều bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp của đất nước, như lời Bác dạy. 25 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân đại diện cho các điển hình tiêu biểu trong cả nước, đồng bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế tham dự buổi gặp mặt. Thông qua các tập thể, cá nhân tiêu biểu, những tấm gương sáng trong học tập và làm theo Bác, những câu chuyện cảm động về tình yêu quê hương, đất nước, yêu thương con người, về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư sẽ được lan tỏa trong đời sống xã hội, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, để đất nước sớm “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Bác Hồ hằng mong ước. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được kết quả cao hơn nữa, ngày càng có nhiều điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới, bài học hay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cùng nhau nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành một nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, của nền văn hóa và con người Việt Nam.  Tiếp tục xây dựng và nhân rộng hơn nữa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, trong mọi tầng lớp nhân dân, trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, cần nghiêm khắc phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, kiên quyết đẩy lùi nạn tham nhũng, quan liêu, thói vô cảm, vô trách nhiệm; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước tin tưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu có mặt tại chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực phấn đấu để gặt hái thêm nhiều thành tích, nhân rộng thêm nhiều điển hình tiêu biểu, xứng đáng là tấm gương để mọi người noi theo, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ trong toàn xã hội, trong mỗi ngành, địa phương, đơn vị và mỗi gia đình. Tại chương trình, 25 gương điển hình tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Mai Thảo

Người truyền lửa tình nguyện cho thanh niên Bắc Kạn

TĐKT - “Tuổi trẻ chỉ có một lần, hãy sống cho thật ý nghĩa” – suy nghĩ ấy thường trực trong tâm trí người cán bộ Đoàn trẻ tuổi, năng động Ma Thị Mận – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn ngay từ những ngày đầu chị làm giáo viên của huyện Ba Bể. Chị đã thắp lên ngọn lửa thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Kạn với những việc làm thiết thực hướng về trẻ em vùng cao. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Ma Thị Mận (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Thị trấn Bằng Lũng Mận là người dân tộc Tày, sinh ra và lớn lên tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn trong một gia đình có truyền thống nghề giáo. Từ nhỏ, rong ruổi theo bố mẹ tham gia xóa mù chữ tại các thôn bản khó khăn, Mận đã ấp ủ ước mơ về một môi trường giáo dục lý tưởng cho cho trẻ em vùng cao. Năm 2008, tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Kạn, chuyên ngành Sinh – Hóa, Mận về công tác tại Trường THCS Đồng Phúc, xã Đồng Phúc (Bắc Kạn) – một xã đặc biệt khó khăn của huyện Ba Bể. Năm 2009, Mận chuyển công tác về Phòng Giáo dục và Đào tạo của huyện Ba Bể. Tại đây, Mận có cơ hội được đi đến nhiều trường học khó khăn trong huyện. Tận mắt chứng kiến, trăn trở trước cuộc sống khó khăn của các em nhỏ vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, năm 2013, Mận và các giáo viên, bạn bè của mình đã tập hợp nhau lại, thành lập Câu lạc bộ (CLB) thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” huyện Ba Bể, thường xuyên huy động nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ trẻ em vùng cao... Ma Thị Mận kể lại: “Tôi đã đi tới những miền sâu, miền xa, đến những nơi trẻ ăn còn không đủ, nói gì đến việc có đủ dụng cụ học tập để phục vụ cho việc học hành. Các bé không bỏ một buổi học nào, dù nắng, dù gió, dù rét, dù chân đất, dù đầu trần, các bé vẫn đến lớp. Tôi cảm thấy trẻ em ở quê mình còn nghèo lắm, còn khó khăn lắm, nên tôi muốn làm gì đó cho quê hương, cho vùng đất này và nhất là cho những em nhỏ vô tư, trong sáng lúc nào cũng ánh lên niềm tin vào một tương lai tươi đẹp.” Từ khi được thành lập, CLB thiện nguyện “Vì trẻ em vùng cao” đã thăm và tặng quà nhiều điểm trường với những hoạt động thiết thực: Tổ chức các đêm nhạc từ thiện, bán hàng gây quỹ, quyên góp tiền cho trẻ em vùng cao; tổ chức Tết thiếu nhi, Tết Trung thu cho các em nhỏ; láng nền 2 phòng học với diện tích 60 m2 tại Phja phạ - Phúc Lộc, Bản Lấp - Bành Trạch; định kỳ mỗi tháng 1 lần vào thứ 7 cuối tháng, tổ chức đi tặng quà tại các điểm trường vùng cao: Ngạm Khét - Cao Thượng, Khuổi Khét - Bành Trạch, Đông Đăm - Hà Hiệu, Phja Phạ, Phja Khao – Phúc Lộc… Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo có cơ hội khám và chữa bệnh: Em Lý Văn Quyến (Nghiên loan – Pác Nặm) mắc bệnh tim bẩm sinh; em Triệu Dào On (Phjêng Chỉ - Phúc Lộc - Ba Bể - Bắc Kạn) bị di chứng bỏng; em Bàn Đức Anh (Dương Phong - Bạch Thông - Bắc Kạn) bị di chứng bỏng, em Hoàng Lòng Nhật (Cao Thượng - Ba Bể - Bắc Kạn) bị ung thư máu.... Đồng thời, chị cùng các thành viên trong CLB kết nối, kêu gọi sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí tổ chức ăn trưa cho các điểm trường vùng cao: Lủng Cháng - Hà Hiệu, Tẩn Lùng, Khưa Quang, Lủng Mình - Đồng Phúc, Đán Mảy - Nam Mẫu… Trong đó, Lủng Cháng, Lủng Cam – Hà Hiệu được tổ chức “Cơm có thịt” Hungary nhận đỡ đầu. Những việc làm tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa hết sức thiết thực của Ma Thị Mận đã góp phần làm vơi bớt đi những khó khăn của các em học sinh vùng cao, tiếp thêm nghị lực, quyết tâm cho các em trên hành trình tìm đến “con chữ”. Đó cũng là cơ duyên đưa chị tới với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Năng nổ, nhanh nhẹn trong các hoạt động tình nguyện, hoạt động Đoàn, Hội, năm 2015, Mận chuyển sang công tác tại Huyện đoàn Ba Bể, giữ chức vụ Phó Bí thư, rồi Bí thư Huyện đoàn. Từ 20/2/2019 đến nay Mận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn. Mận đã tổ chức nhiều hoạt động, công trình thanh niên ý nghĩa tại địa phương như: Hội trại hè, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tham gia xây dựng đời sống văn hóa; nâng cao cảnh giác phòng, chống tệ nạn xã hội… Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn Ma Thị Mận trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Không chỉ nhận được sự tin yêu, quý mến của đoàn viên, thanh niên, mà đối với cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ma Thị Mận cũng là một gương cán bộ Đoàn điển hình khi luôn hết lòng vì công tác phong trào, góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Với chị, hoạt động Đoàn, hoạt động thiện nguyện không chỉ là nhiệm vụ, là niềm đam mê, sự cống hiến, mà còn là một phần của tuổi trẻ. Những hoạt động này đã cung cấp cho chị thêm nhiều kiến thức xã hội, kiến thức thực tế và thêm yêu, gắn bó với hoạt động phong trào. Chị cho biết: “Thông qua những hoạt động thiện nguyện, tôi và đồng nghiệp có cơ hội đến và được sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, đến với những nơi đang cần sự tham gia góp sức của tuổi trẻ, từ đó thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Đồng thời, là một cán bộ Đoàn, việc tham gia các hoạt động thiện nguyện cũng chính là cách để tôi tiếp cận với đoàn viên, thanh niên của mình. Từ đó, tập hợp đoàn kết thanh niên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ý nghĩa của Đoàn, Hội.”  “Sống hết mình, cống hiến tuổi trẻ, góp sức tham gia các hoạt động xung kích vì cộng đồng, hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn, văn minh hơn” – đó không chỉ là tâm nguyện của Ma Thị Mận mà còn là ngọn đuốc thắp sáng niềm tin để chị truyền nhiệt huyết tới đoàn viên, thanh niên tỉnh Bắc Kạn suốt thời gian qua và cả những năm tiếp theo. Phương Thanh  

Tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân Tây Nguyên

TĐKT - Tham gia vào Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum, được đi nhiều nơi, tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của bà con, nhiều gia đình “cơm không đủ ăn”, “áo không đủ mặc”, Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trinh không khỏi thương cảm. “Bộ đội cũng là con em của dân, mình đi tuyên truyền, vận động người dân thì cũng phải làm gì đó để người dân đỡ khổ.” - Suy nghĩ ấy luôn thường trực trong tâm trí người nữ cán bộ trẻ. Thượng úy, quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Trinh là một điển hình tiên tiến tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” Quân khu 5 là địa bàn chiến lược trọng điểm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược trọng điểm, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum nói riêng và các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên nói chung vẫn duy trì có hiệu quả hoạt động của các Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở. Là một tuyên truyền viên của Đội, khắc ghi lời Bác Hồ với đồng bào Tây Nguyên “Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ, no đói bên nhau… Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”, Thượng úy Nguyễn Thị Trinh đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum tổ chức phong trào quyên góp đồ dùng cho đồng bào nghèo. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, chị Trinh lại cùng chị em đi vận động, thu nhận hàng ngàn bộ quần áo, chăn màn cũ về giặt sạch. Riêng bản thân chị đã quyên góp được 21,5 triệu đồng, hơn 5 tạ gạo, hơn 600 cuốn sách vở, ti vi, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt... để giúp đỡ đồng bào. Việc làm của chị đã nhận được sự ủng hộ của đồng chí, đồng đội và được bà con tin yêu, coi chị như con em của bản làng. Cuối năm 2017, tình hình tranh chấp đất đai trên địa bàn trở lên phức tạp. Một số kẻ cầm đầu quá khích đã kích động người dân chiếm đất của nông trường. Chúng đe dọa, cưỡng ép người dân phải theo chúng, nếu không chúng sẽ cô lập, không cho ai đến nhà khi có việc cưới xin, có người chết; thậm chí hàng ngày, cử người đến chửi bới, dọa nạt, đánh đập, hành hung bà con. Thượng úy Nguyễn Thị Trinh kể lại: “Khi được chỉ huy phân công xuống địa bàn nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con, tôi rất lo lắng, trăn trở, nhiều đêm không ngủ được với suy nghĩ: Liệu mình có hoàn thành nhiệm vụ được không? Làm thế nào để bà con tin chính quyền, tin bộ đội, không nghe theo kẻ xấu xúi giục? Qua các lần tiếp xúc với bà con, tôi nhận ra rằng, đồng bào chỉ tin vào những điều mắt thấy, tai nghe; những cán bộ miệng nói thì tay phải làm.” Vì vậy, chị đã cùng với anh em xuống từng nhà, gặp từng người, thực hiện “3 bám, 4 cùng”: “Bám vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng - Bám vào nhiệm vụ chính trị - Bám sát địa bàn dân cư; Cùng ăn - Cùng ở - Cùng làm - Cùng biết tiếng đồng bào”. Chị và đồng đội hết lòng giúp đỡ bà con những công việc thường ngày, từ trồng lúa, chăm sóc cà phê, đến đào mương, làm nhà, hướng dẫn làm chế độ chính sách, khéo léo vận động, giải thích cho bà con hiểu, biết đề phòng, không nghe, không tin lời kẻ xấu xúi giục. Chị còn nhớ như in đầu tháng 3 năm 2018, lực lượng chức năng bắt giữ một số đối tượng phá hoại tài sản, chiếm đất trái pháp luật. Những kẻ cầm đầu đã gây rối, kích động người dân bắt giữ cán bộ làm con tin. “Khi được bà con gọi điện “Bộ đội Trinh ơi vào cứu buôn làng đi”, tôi thật sự bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, động viên dân làng không được vi phạm pháp luật, hành hạ con tin.” – Chị chia sẻ. Ngay đêm hôm đó, chị được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ xuống địa bàn để tìm hướng giải quyết. Những kẻ gây rối rất manh động, hung hăng, bất chấp pháp luật, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, đe dọa đến tính mạng. Chị nói: “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ, bộ đội “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” là chuyện thường; mình làm vì dân thì chắc chắn dân sẽ không bao giờ hại mình.” Sau 2 ngày đêm chị kiên trì vận động, thuyết phục, các đối tượng cầm đầu đã chấp nhận thả cán bộ, trả lại sự bình yên cho buôn làng. Khi đó, những người già trong làng cứ đến ôm chị và nói “cảm ơn bộ đội Trinh, bộ đội Trinh đã giúp làng mình”. Cùng sống và cảm thông với bà con, trước những bức xúc của bà con, Thượng úy Nguyễn Thị Trinh đã tham mưu cho các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng được 5 nhà đại đoàn kết, vận động bà con viết đơn xin cấp đất, xin làm công nhân, nhận khoán cao su, vay vốn sản xuất và tham gia đối thoại với chính quyền để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc. Qua đó, đã cảm hóa được đa số người dân không tham gia vào các việc làm sai trái, vi phạm pháp luật; trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương; làm tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân Tây Nguyên.  Thượng úy Nguyễn Thị Trinh (thứ 2, bên phải sang) tại buổi giao lưu, tuyên dương mô hình thi đua tiêu biểu của phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu 5 giai đoạn 2016 – 2018 Bên cạnh làm tốt công tác dân vận, chị Trinh luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong quá trình công tác, thấy việc hủy giấy loại còn lãng phí, gây nguy cơ cháy nổ, ô nhiễm môi trường, chị đã mạnh dạn nghiên cứu, chế tạo thành công máy hủy giấy đa năng, có nhiều tính năng ưu việt, giá thành rẻ hơn so với các loại máy hiện có trên thị trường. Quá trình áp dụng thu gom, xử lý giấy loại tại đơn vị và bán ra thị trường, thu về hơn 65 triệu đồng. Số tiền ấy được chị đưa vào Quỹ hoạt động của Hội Phụ nữ để thăm nom các gia đình chính sách, hội viên ốm đau, hỗ trợ các cháu học sinh nghèo vượt khó.  Với những thành tích đã đạt được, 2 năm liền chị được tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc; được Bộ Quốc phòng tuyên dương “Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở và được tặng nhiều Bằng khen của Quân khu, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum. Năm 2018, chị được công nhận là 01 trong 10 gương mặt phụ nữ tiêu biểu toàn quốc; được nhận giải thưởng “Phụ nữ Việt Nam”. Theo chị, có được thành công ấy là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự đoàn kết, chia sẻ của đồng chí, đồng đội và đặc biệt là sự thương yêu, tin tưởng của nhân dân. Chị tâm niệm: “Đối với nhiệm vụ phải luôn tận tâm, tận lực, dám nghĩ, dám làm; khi về với dân phải gương mẫu, đi đầu trong mọi việc; nói thì phải làm; việc gì cũng vì dân; coi dân như người thân trong gia đình, biết cảm thông, chia sẻ, động viên bà con, không được thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của người dân, để hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” lan tỏa trong nhân dân và toàn xã hội.” Phương Thanh

Tiếp tục phát huy truyền thống, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới

TĐKT - Sáng 15/8, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương; Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Cùng dự, có các Bí thư Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương và TP Hà Nội, đại biểu các cơ quan chức năng thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và 84 đại biểu đại diện tập thể, 119 cá nhân điển hình tiên tiến. Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Đại tướng Lương Cường trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tặng hoa cho các tập thể điển hình tiên tiến. 5 năm qua, toàn quân quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, chức năng, nhiệm vụ của quân đội, được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng, thi đua thực hiện với quyết tâm, trách nhiệm chính trị cao. Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, trí tuệ, tài năng, sức sáng tạo to lớn và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; trở thành động lực to lớn cổ vũ toàn quân đoàn kết, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Toàn quân đã có 27 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới; 1.187 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 17 Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 2.775 Chiến sĩ Thi đua toàn quân; 1.406 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Báo cáo tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định: Sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động đã được lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ; thực sự là nét đặc sắc, tiêu biểu riêng có trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thể hiện trách nhiệm chính trị cao của Quân đội trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động, coi đây là giải pháp nền tảng thực hiện thắng lợi phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới. Tại Hội nghị, 84 tập thể và 119 cá nhân đã được nhận Bằng khen vì những thành tích và đóng góp xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động; đồng thời biểu dương tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức khắc phục khó khăn, gian khổ, tự lực, tự cường, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là 203 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn quân được tôn vinh dịp này. Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, quá trình thực hiện Cuộc vận động đã góp phần tô thắm danh hiệu "Bộ đội Cụ Hồ" - biểu tượng cao đẹp, nét văn hóa độc đáo, riêng có của Quân đội nhân dân Việt Nam. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai Cuộc vận động theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã được Thường vụ Quân ủy Trung ương xác định, coi đây là nền tảng quan trọng trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, góp phần chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân, thực hiện Cuộc vận động một cách tự giác, trách nhiệm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Đồng thời, nội dung, chỉ tiêu của Cuộc vận động cần được tiếp tục cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo; lựa chọn đúng, trúng khâu đột phá, hướng vào việc khắc phục dứt điểm những hạn chế, khuyết điểm của cơ quan, đơn vị; tích cực đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng đối tượng, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp cơ sở. Các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay... cần được quan tâm xây dựng, lan tỏa và nhân rộng, để Cuộc vận động thẩm thấu, xuyên suốt trong mọi lĩnh vực công tác, tạo thành động lực tinh thần, cổ vũ, khích lệ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, hiệp đồng, lập công, quyết thắng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát huy cao độ bản chất, truyền thống và hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chiều cùng ngày, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động sẽ tham gia Lễ báo công dâng Bác tại Hà Nội. Phương Thanh  

Giao lưu điển hình tiên tiến "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ"

TĐKT - Tối 14/8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức chương trình giao lưu "Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ" nhân dịp sơ kết 5 năm toàn quân thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (giai đoạn 2014 - 2019). Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Tới dự, có: Đại tướng Lương Cường Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những kỳ tích "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, được nhân dân tôn vinh với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”. Theo đó, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị nhân cách của người quân nhân cách mạng, trở thành một biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Để tiếp tục lan tỏa nét đẹp của hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", ngày 26/12/2013, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ra Chỉ thị 788 về việc phát động Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đây là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị khóa XI; Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", phù hợp với đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta trong tình hình mới. Những kết quả, thành tích toàn quân thực hiện Cuộc vận động trong 5 năm qua có ý nghĩa hết sức thiết thực để kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong chương trình, khán giả đã được giao lưu với những tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động. Tiêu biểu trong số đó là Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 184 Hải Phòng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân và Thiếu tá Nguyễn Dự Long, Đội trưởng Đội tiêu binh danh dự, Đoàn 275, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuy còn trẻ tuổi, nhưng đều là những cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ những năm qua, góp phần không nhỏ vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trung tá Nguyễn Quốc Trung, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh 141, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã lãnh đạo Trung đoàn 141 nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị huấn luyện giỏi", trở thành một tập thể tiêu biểu trong học tập, thi đua xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đặc biệt là ở nội dung thực hành dân chủ, kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Trung tá, Tiến sĩ Hồ Hữu Thọ, Trưởng phòng Công nghệ Gien và Di truyền Tế bào, Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y, là tác giả công trình khoa học đầu tiên của ngành Quân y Việt Nam được cấp bằng sáng chế của Cục Thương hiệu và Bản quyền Hoa Kỳ, cho công nghệ phát hiện đột biến gien có độ chính xác vượt trội, một bước quan trọng trong việc chẩn đoán sớm, định hướng chiến lược để điều trị nhiều bệnh lý ung thư và di truyền tại Việt Nam. Thiếu tá Đinh Hoàng Long, Đội trưởng Đội Bay 2, Công ty trực thăng miền Nam, Binh đoàn 18 tại sân bay Vũng Tàu, đã có 6000 giờ bay tích lũy, trong đó có 200 giờ bay cứu hộ cứu nạn. Đáng chú ý, anh đã trực tiếp bay cấp cứu nhiều chuyến đưa bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa về đất liền. Trong chương trình, khán giả cũng được xem các phóng sự cảm động ghi lại những hình ảnh rất đời thường về cuộc sống, sinh hoạt, làm việc của các sĩ quan, bác sĩ trong lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Dù làm nhiệm vụ xa nhà, nhưng chức năng đội quân lao động sản xuất vẫn được các sĩ quan Việt Nam nỗ lực phát huy. Qua quá trình công tác, họ nhận được sự trân trọng, yêu quý của người dân nước sở tại dành cho "bộ đội Cụ Hồ". Cùng với đó là những hình ảnh chân thực về sự hy sinh thầm lặng của bộ đội đặc công nước trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Các đại biểu cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm và mô hình tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động: Kinh nghiệm làm công tác dân vận hiệu quả với đồng bào Khmer của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Trà Vinh; mô hình "Bữa sáng cho em" ở Đồn Biên phòng Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La... Với phương châm "chủ động, quyết liệt, tích cực", cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" đã được cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa theo hướng thiết thực, sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị. Cuộc vận động đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cán bộ, Đảng viên và quần chúng. Đây là tiền đề, cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạt nhiều thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng và thi đua ái quốc. Phương Thanh

Trang